Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2024-06-13
Alla debattinlägg

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som Palmecentret och 49 andra organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till en global hållbar utveckling.

Att Sverige ska föra en politik som på alla områden bidrar till genomförandet av Agenda 2030 är beslutat både i Sveriges riksdag och av EU. Riksdagen har sagt att all svensk politik – nationell och internationell – ska bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det innebär bland annat att de Globala målen aldrig kan vara en angelägenhet för enbart en minister eller ett departement.

Därför har vi i rapporten Barometer 2024, som presenteras idag, granskat deklarationer, strategier, regleringsbrev, budgetar och regeringens officiella kommunikation inom 24 politikområden, bland andra miljö och klimat, jämställdhet, fred och säkerhet och internationell handel. Bara på ett enda område har regeringen fört en politik som tydligt bidragit positivt.

Uppstår målkonflikter

Inom övriga områden har politiken antingen bidragit direkt negativt eller utgjorts av en kombination av beslut som både främjar och hämmar global utveckling. Sammantaget är det en försämring jämfört med senaste granskningen (2020), inte minst på miljö- och klimatområdet och när det gäller finansiering av de Globala målen.

En förutsättning för att tackla de globala utmaningarna är att skapa synergier mellan olika politikområden. Regeringsföreträdare lyfter till exempel vikten av relationen mellan bistånd och handel. Men för att följa riksdagsbeslutet om att ”ingen ska lämnas utanför” måste de människor som lever i störst fattigdom och utsatthet prioriteras genomgående. Det gäller även när det uppstår målkonflikter med svenska handels- eller migrationspolitiska intressen.

”Tillbakagången för demokratin och jämställdhet globalt, att allt fler människor lever under förtryck, leder till krig och konflikter som tvingar människor på flykt.”

Vi befinner oss i något som liknar en perfekt storm av sammanlänkade kriser. Klimatkrisen med torka och översvämningar leder till hunger och fattigdom. Tillbakagången för demokratin och jämställdhet globalt, att allt fler människor lever under förtryck, leder till krig och konflikter som tvingar människor på flykt. Det behövs krafttag av sällan skådat slag för att vända utvecklingen. Och vi behöver mer än någonsin göra detta i ett gränsöverskridande samarbete. Sverige kan bidra på många sätt, bland annat på FN:s toppmöte i september där världens länder måste ta sats för att accelerera arbetet framåt.

90 rekommendationer

Trots att vi är en liten nation har Sverige länge spelat en viktig roll genom att leda och driva på en hållbar och rättvis global utveckling. Ett positivt exempel från vår granskning är hur Sverige använder sin röst för att lyfta kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter globalt. Goda exempel tenderar att sprida sig och plockas upp av fler.

Vårt bidrag är rapportens 90 rekommendationer, både för enskilda politikområden och till hjälp för ett kraftfullt och effektivt genomförande av hela samstämmighetspolitiken.

Regeringens samtliga ministrar är bundna av beslut i EU och riksdagen att bidra till en hållbar och rättvis utveckling. När kommer regeringens plan för hur det ska gå till?

Ladda ner rapporten här!

Underskrifter samordnade av Concord:

 1. Daniel Karlsson, Tf. generalsekreterare, Olof Palmes internationella center
 2. Tobias Linghag, Verksamhetsledare, Framtidsjorden
 3. Johanna Eliasson, Ordförande, Vänsterns internationella forum
 4. Isabella Holmquist, Ordförande, Svalorna Indien Bangladesh
 5. Kerstin Bergeå, Ordförande, Svenska freds och skiljedomsföreningen
 6. Clara Berglund, Generalsekreterare, Sveriges kvinnoorganisationer
 7. Paul Carlsson, Ordförande, Praktisk solidaritet
 8. Shahab Ahmadian, Ordförande, Män
 9. Prudence Woodford-Berger, Ordförande, PRO global/Pensionärer utan gränser
 10. Alice Blondel, Kanslichef, Swedwatch
 11. Mattias Brunander, Generalsekreterare, Diakonia
 12. Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen
 13. Peter Brune, Generalsekreterare, War child
 14. Andreas Stefansson, Generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén
 15. Malin Nilsson, Generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)
 16. Mattias Ingeson, Generalsekreterare, Erikshjälpen
 17. Martin Nihlgård, Generalsekreterare, IM
 18. Anna Stenvinkel, Generalsekreterare, Forum civ
 19. Petra Tötterman Andorff, Generalsekreterare, Kvinna till kvinna
 20. Ingela Holmertz, Generalsekreterare, RFSU
 21. Gustaf Lind, Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
 22. Martina Hibell, Generalsekreterare, Barnfonden
 23. Alexander Clemenson, Generalsekreterare, KFUM Sverige
 24. Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen
 25. Suzanne Standfast, Generalsekreterare, Oxfam Sverige
 26. Niclas Lindgren, Direktor, PMU
 27. Lena Sundh, Ordförande, Operation 1325
 28. Maria Nyberg, Generalsekreterare, Union to union
 29. Therèse Engström, Generalsekreterare, International rescue committee (RESCUE)
 30. Ulrika Urey, Generalsekreterare, Fairtrade Sverige
 31. Jon Fridholm, Tf. verksamhetschef, Östgruppen
 32. Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 33. Erik Lysén, Act Svenska kyrkan
 34. Charlotta Norrby, Generalsekreterare, Svenska missionsrådet
 35. Mariann Eriksson, Generalsekreterare, Plan international Sverige
 36. Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna
 37. Anna Nilsdotter, Generalsekreterare Water aid Sverige

Debattartikeln publicerades i Altinget den 13/6-2024.