Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Teaterpremiär: Strutsdansen

Välkommen på premiär!

Strutsdansen – en klimatkalops, är en nyskriven pjäs på uppdrag av Palmecentret, som väcker tankar, känslor – och ett och annat skratt – kring vår tids största ödesfråga. Nu har du chansen att se den på premiärdagen den 14 december 2022 kl 19:00 på Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, Stockholm. Dörrarna öppnar 18:30.

BILJETTER

 

Tre skådespelare möts på scenen för att berätta för publiken att det inte blir någon föreställning. Manusförfattaren har misslyckats med det uppdrag han tagit på sig, att skriva en pjäs om klimathotet. Tyngd av prestationskrav och insikten att han borde ha sagt nej till uppdraget gör han sig färdig att lämna lokalen. Kollegorna är besvikna och deras långvariga samarbete och vänskap ställs på sin spets. Antingen ses de aldrig mer eller så försöker de med gemensam kraft improvisera fram ett manus och scener på vägens gång. Sakta växer en föreställning fram där alla måste bidra med tre scener var för att uppnå kreativ rättvisa.

Föreställningen Strutsdansen utvecklar sig till en resa från Norrlands inland till fackförbundets kongress i Stockholm. Från maktens korridorer på Helgeandsholmen till en reality serie där folket röstar fram sin statsminister genom en app. Drivna av piskan att inte misslyckas med sitt uppdrag växer en komplex bild fram av vår tids ödesfråga.

Strutsdansen blir en tragikomisk upplevelse. Om du vill följa med in i António Guterres terapirum, eller höra Vladimir Putin sjunga Ebba Grön, så är detta en föreställning du inte vill missa.

Strutsdansen väcker kanske fler frågor än svar – och är därför ett utmärkt verktyg för att sätta i gång de samtal som behövs för att skapa förståelse och acceptans för den stora omställningen mot ett hållbart samhälle.

Strutsdansen är ett samarbete mellan Olof Palmes Internationella Center och Östra Teatern.
Östra Teatern är en teatergrupp som sedan 2003 arrangerar utbildning och kompetensutveckling i form av pjäser och efterföljande dialog tillsammans med deltagarna. Föreställningarna roar, skakar om och leder ofta till nya tankar och insikter hos publiken. Bakom Strutsdansen står Petter Billengren, Maria Lindström och Joakim Sikberg.

Mer om Strutsdansen

FN-dagsseminarium – FN och världssituationen

Emelie Weski, Margot Wallström, Jesper Bengtsson, Åsa Persson och Jan Eliasson på scen på FN-dagen

Titta på seminariet i efterhand på SVT Play:

Titta här!

Om seminariet:

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland grannen Ukraina, vilket radikalt ändrat förutsättningarna för säkerhetspolitiken i Europa och hela jordklotet. Kriget orsakar stort lidande för civilbefolkningen, massiv förstörelse och brott mot den humanitära rätten. I krigets spår påverkas världens matförsörjning och tillgången på energi, vilket orsakar skenande energipriser och stegrad inflation. De fattiga har blivit allt fler och ännu fattigare.

Konflikter världen över skapar flyktingströmmar. Idag befinner sig 100 miljoner människor på flykt, både internationellt och inom det egna landet. Konflikter och brott mot mänskliga rättigheter pågår i bland annat Mellanöstern, Jemen, Syrien, Afrikas horn, Afghanistan och Myanmar. Fattigdom och hunger följer i konflikternas spår och förvärras av den pågående klimatkrisen.

Demokratin, press- och yttrandefriheten inskränks på många håll. Intolerant nationalism och korruption breder ut sig och ingen ställs till svars.

Finns det några ljuspunkter? Ja, arbetet som civilsamhället och särskilt kvinnorna uträttar för fred, konfliktlösning och ökad rättvisa inger hopp. Kvinnors aktiva deltagande för att bygga fred och säkerhet, samt hållbara samhällen enligt säkerhetsrådets agenda kvinnor, fred och säkerhet är byggstenar i fredens tjänst. FNs roll för en humanitär korridor i Ukraina och livsmedelstransporter via Svarta havet är också positiv.

Seminariet kommer att fokusera på frågor som fred och konfliktlösning, fattigdomsbekämpning, kvinnors roll, klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter. Vad är Förenta Nationernas och Sveriges bidrag?  

Talare:

Jan Eliasson,  tidigare vice generalsekreterare i Förenta Nationerna och utrikesminister som nyligen publicerat sina memoarer
Margot Wallström, tidigare utrikesminister och EU-kommissionär, nu ordförande i Olof Palmes Internationella Center.
Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN och redaktör för Dagens Arena;
Åsa Persson, forskningschef och vice VD vid Stockholm Environment Institute, SEI och medförfattare till underlag för Stockholm miljö 50+ konferensen.

Samtalsledare:

Emelie Weski, kommunikationsstrateg och skribent med uppdrag för bl.a. Ibn Rushd studieförbund, tidigare vice ordförande i LSU och ansvarig för Föreningen Nordens ungdomsförbund.
Aase Smedler, tidigare UN resident coordinator och ordförande i Stockholms FN-förening öppnar seminariet.


Arrangörer: ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center, Stockholms FN-förening

Demonstration: Sverige i solidaritet med Ukraina

Vi är alla chockade och förtvivlade över Putins grymma och världsfrånvända invasion av #Ukraina, liksom över den eskalerande utvecklingen i dess spår. Media rapporterar om tusentals döda, ukrainska städer under bombanfall och hundratusentals civila på flykt. Den ryska ledningens försök att skrämma Ukraina och omvärlden till underkastelse genom att därtill aktivera sin kärnvapenarsenal är fullkomligt oacceptabelt. Ett kärnvapenkrig skulle släcka vår gemensamma framtid.

Ryska tillfångatagna soldater förklarar att de kallats till övning medan de i själva verket skickats ut i krig mot ett brödrafolk. Belarus diktator har slutit upp vid Putins sida och föder kriget med mat, mark och militär. Vi uppmanar alla som kan att sluta upp i en tydlig och fredlig manifestation i solidaritet med Ukrainas hårt prövade befolkning, för fred och mot denna folkrättsvidriga ockupation.

Vi står enade mot Putins aggression och kräver:

-Att ryska och belarusiska trupper omedelbart lämnar Ukraina!

-Att Ryssland omedelbart drar tillbaka sina kärnvapen!

-Att Ryssland och Belarus slutar förtrycka sina egna medborgare, som också är gisslantagna i denna förfärliga situation.

Dag och tid: Onsdagen den 2 mars kl 18.00
Plats: Sergels Torg

Talarlista:
Information kommer

Arrangörer: Östgruppen och Olof Palmes Internationella Center

Frihet i fara – om demokratin i världen före, under och efter pandemin

Bokmässan i Göteborg 2021 hade Demokrati som tema. Palmecentret deltog genom Globala torget med flera scenprogram, här kan du se ett av dem.


Under det senaste decenniet har allt fler länder utvecklats i auktoritär riktning. Yttrandefriheten har inskränkts, det civila samhället har pressats tillbaka och statsledningar har tagit kontroll över medier och domstolar.

Covid-19-krisen har i flera länder förstärkt den här utvecklingen. Stater har fått verktyg att införa restriktioner som begränsar smittan, men som samtidigt inskränker demokrati och mänskliga rättigheter. Vissa ledare har missbrukat sådana verktyg och hänvisat till coronaviruset för att genomföra förändringar i auktoritär riktning.

Sida har det senaste året styrt om stora summor i sina biståndsbudgetar till hälsoinsatser och för att stärka den ekonomiska utvecklingen till följd av pandemin. Hur har demokratibiståndet anpassats till den nya verkligheten?  Bara kort före pandemin så lanserade Sveriges regering en demokratisatsning som går ut på att Sverige i alla sammanhang ska arbeta för att stärka demokratin och uttrycka kritik när den brister. Här ingår även utvecklingssamarbetet.

Om situationen för demokratin i världen idag, om det svenska demokratibiståndet och om hur stater kan och bör reagera på kriser utan att undergräva demokratin, är några av frågorna som tas upp i det här seminariet.

Panelister:

Carin Jämtin, generaldirektör, Sida

Lisa Gastaldi, Data Analyst and Program Coordinator, V-Dem Institute, Göteborgs Universitet

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Samtalsledare: Anton Cesár

 

Det finns inga jobb på en död planet

Den pågående klimatkrisen utgör ett akut hot mot vår existens och vi vet att tiden är mycket knapp. Effekterna syns redan nu i form av återkommande bränder, översvämningar och torka. Hårdast drabbas de miljontals människor som lever i fattigdom och social utsatthet.

Planeten kräver en kraftfull omställning, där vårt ekonomiska system förändras i grunden. En sådan omställning innebär att miljontals jobb kommer att försvinna. Den internationella fackföreningsrörelsen driver därför idén om Just Transition, som handlar om att klimatomställningen måste gå hand i hand med respekt för arbetstagares rättigheter och undvika att utsatta grupper på arbetsmarknaden hamnar utanför. Kom och lär dig mer om mänskliga rättigheter i klimatomställningen!

I panelen: Cajsa Unnbom, klimatrådgivare, Palmecentret, och Catarina Silveira, rådgivare Just transition, Union to Union

Samtalsledare: Anna Wickman, Palmecentret

Digitalisering vs diktatur – ett samtal om Burma

Bokmässan i Göteborg 2021 hade Demokrati som tema. Palmecentret deltog genom Globala torget med flera scenprogram, här kan du se ett av dem.


I februari 2021 upprepade sig den burmesiska historien när militären ännu en gång tog makten och fängslade den ikoniska och omstridde ledaren Aung San Suu Kyi. Men den här gången har folkets reaktion och motstånd mot generalerna varit större än någon tidigare gång i Myanmars (Burmas) historia. Förklaringen finns i det senaste decenniets rekordsnabba demokratisering och digitalisering av landet.

Inom loppet av bara några år exploderade tillgången till information och digital kommunikation, och civilsamhället har utbildat hela generationer av unga i rättigheter och organisering.

Kan generalerna vrida tillbaka klockan till den gamla tidens diktatur, eller har utvecklingen hunnit för långt?

Panelister:

Lian Sakhong är federal affairs minister i den skuggregering (National Unity Government) som bildats av de avsatta folkvalda parlamentarikerna. Skuggregeringen vill ta tillbaka makten från juntan, och när det sker kommer Lian Sakhong att ha en central roll i organiseringen av landet. Lian är bosatt i Uppsala.

Helena Thorfinn jobbade som journalist innan hon började jobba internationellt med mänskliga rättigheter för bland annat Sida och Rädda Barnen. 2014 – 2017 var hon bosatt i Myanmar/Burma. Den vistelsen har givit upphov till romanen I munkens skugga som utspelar sig under den korta period då det gåtfulla landet öppnade upp för omvärlden.

Sarah Schulman är som 2015-2017 var baserad i Yangon för att titta närmare på världens snabbaste digitaliseringsprocess som då ägde rum i Myanmar. Hon har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och rapporter om teknik- och demokratiutvecklingen i Myanmar, inte minst gällande spridningen av näthat och informationspåverkan i sociala medier.

Samtalsledare: Axel Kronholm, frilansjournalist och Burma-kännare

 

Historiskt avtal mot kärnvapen träder i kraft

FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) träder i kraft den 22 januari 2021 efter att 50 stater ratificerat konventionen. Hur länge ska länderna i Norden stå utanför? Hur kan vi i de nordiska länderna arbeta tillsammans för att våra regeringar ska signera och senare ratificera konventionen? Kan vi i civilsamhället inspirera varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter?

Medverkande:

Erkki Tuomioja, Finland, socialdemokratisk riksdagsledamot, f.d. utrikesminister
Kjølv Egeland, Norge, forskare vid CERI*, Paris
Josefin Lind, Sverige, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK
Guttormur Þorsteinsson, Island, ordförande, Campaign Against Militarism**.
Ole Wæver, Danmark, professor i Internationell politik vid Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, grundare av forskningscentra CAST, Centre for Advanced Security Theory, och CRIC, Forskningscenter for løsning af internationale konflikter

Samtalsledare:
Lars Ingelstam, tekn. dr, docent i matematik, har varit chef för Sekretariatet för framtidsstudier, prof. em. i Teknik och social förändring, styrelseledamot i Svenska Pugwash.

Språk: nordiska (svenska, norska, danska), samt engelska.

 

* CERI, Centre d’etudes et de recherches internationales.
** Samtök hernaðarandstæðinga.

Webbinarium: Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Rapporter visar på sämre arbetsvillkor och rättigheter i skuggan av Covid 19 i Latinamerika. Hur har pandemin slagit mot exempelvis den informella sektorn och hur arbetar fackföreningarna i denna nya situation? Hur är fackföreningsrörelsens betydelse och roll i de aktuella samhällskonflikterna i Latinamerika? Dessa och andra frågor diskuteras under seminariet.

Medverkande:
Johan Schmidt, journalist som bevakat Latinamerika sedan 1990-talet, Olof Palmes Internationella Center
Catarina Silveira, programhandläggare för Just Transition vid Union to Union, gemensamma biståndsorganisationen för LO, TCO och Saco
Åsa Törnlund, internationell ombudsman, LO
Fransisco Contreras, Latinamerikagrupperna

Samtalsledare:
Christina Alnevall, statsvetare, Nordiska Latinamerikainstitutet

Webbinarium: FN:s kärnvapenförbud träder i kraft 2021

(Webbinariet börjar ca en minut in i sändningen!)

Nu har 50 stater ratificerat FN-konventionen för förbud mot kärnvapen (TPNW). Konventionen kommer därmed att träda i kraft i början på 2021. Sverige står fortfarande utanför och har inga planer på att vare sig signera eller ratificera.

Enligt International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som arbetat aktivt med TPNW i FN och som fick Nobels fredspris 2017, kommer ett förbud att fungera stigmatiserande för kärnvapenstaterna. Dessutom ger konventionen röst till alla de icke-kärnvapenstater som idag är gisslan under kärnvapenhotet.

Är Sveriges nedrustningspolitik trovärdig om vi inte ansluter oss till konventionen?

Webbinariet belyser den svenska hållningen. Medverkande:

Olle Thorell, Riksdagsledamot (S)

Thomas Jonter, Professor i Internationella relationer vid Stockholms universitet.

Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot (C)

Janine Alm Ericsson, Riksdagsledamot (MP)

En representant från KD är inbjuden.

Samtalsledare:
Josefin Lind, Svenska Läkare Mot Kärnvapen

 

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning där Palmecentret är en av medlemsorganisationerna

FN-dagen 2020: Ett samtal om samarbete – med bl.a Margot Wallström

FN har under sina 75 år genomgått olika omvälvningar och krissituationer som hanterats utifrån organisatoriska, institutionella och insatsmässiga sätt, exempelvis antagandet av MR-förklaringen, konventioner, en rad handlingsprogram, Millenniemålen, Agenda 2030 mm. Idag är FN satt under press utifrån stora maktförskjutningar i världen och problem med finansiering.

Med anledning av FN-dagen 2020 och därtill FN:s 75-årsjubileum, genomförde Palmecentret tillsammans med Stockholms FN-förening och ABF ett seminarium med två paneler. Den andra panelen avhandlade FN:s förutsättningar för ett gott internationellt samarbete – som med åren visat sig bli allt svårare. Finns det hopp?

Medverkande:

Margot Wallström, tidigare utrikesminister bland annat under Sveriges två år i FNs säkerhetsråd och EU-kommissionär.
Emelie Weski, vice ordförande i LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.
Mats Karlsson, omvärldsutredningen vid UD – Swedish Ministry for Foreign Affairs, författare till delar av FN-rapporten Our Global Neighbourhood 1995, tidigare Världsbanken och chef för Utrikespolitiska Institutet.

Samtalsledare: Anna Sundström, generalsekreterare på Palmecentret.