Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Historiskt avtal mot kärnvapen träder i kraft

FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) träder i kraft den 22 januari 2021 efter att 50 stater ratificerat konventionen. Hur länge ska länderna i Norden stå utanför? Hur kan vi i de nordiska länderna arbeta tillsammans för att våra regeringar ska signera och senare ratificera konventionen? Kan vi i civilsamhället inspirera varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter?

Medverkande:

Erkki Tuomioja, Finland, socialdemokratisk riksdagsledamot, f.d. utrikesminister
Kjølv Egeland, Norge, forskare vid CERI*, Paris
Josefin Lind, Sverige, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK
Guttormur Þorsteinsson, Island, ordförande, Campaign Against Militarism**.
Ole Wæver, Danmark, professor i Internationell politik vid Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, grundare av forskningscentra CAST, Centre for Advanced Security Theory, och CRIC, Forskningscenter for løsning af internationale konflikter

Samtalsledare:
Lars Ingelstam, tekn. dr, docent i matematik, har varit chef för Sekretariatet för framtidsstudier, prof. em. i Teknik och social förändring, styrelseledamot i Svenska Pugwash.

Språk: nordiska (svenska, norska, danska), samt engelska.

 

* CERI, Centre d’etudes et de recherches internationales.
** Samtök hernaðarandstæðinga.

Webbinarium: Fackföreningsrörelsen i Latinamerika

Rapporter visar på sämre arbetsvillkor och rättigheter i skuggan av Covid 19 i Latinamerika. Hur har pandemin slagit mot exempelvis den informella sektorn och hur arbetar fackföreningarna i denna nya situation? Hur är fackföreningsrörelsens betydelse och roll i de aktuella samhällskonflikterna i Latinamerika? Dessa och andra frågor diskuteras under seminariet.

Medverkande:
Johan Schmidt, journalist som bevakat Latinamerika sedan 1990-talet, Olof Palmes Internationella Center
Catarina Silveira, programhandläggare för Just Transition vid Union to Union, gemensamma biståndsorganisationen för LO, TCO och Saco
Åsa Törnlund, internationell ombudsman, LO
Fransisco Contreras, Latinamerikagrupperna

Samtalsledare:
Christina Alnevall, statsvetare, Nordiska Latinamerikainstitutet

Webbinarium: FN:s kärnvapenförbud träder i kraft 2021

(Webbinariet börjar ca en minut in i sändningen!)

Nu har 50 stater ratificerat FN-konventionen för förbud mot kärnvapen (TPNW). Konventionen kommer därmed att träda i kraft i början på 2021. Sverige står fortfarande utanför och har inga planer på att vare sig signera eller ratificera.

Enligt International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som arbetat aktivt med TPNW i FN och som fick Nobels fredspris 2017, kommer ett förbud att fungera stigmatiserande för kärnvapenstaterna. Dessutom ger konventionen röst till alla de icke-kärnvapenstater som idag är gisslan under kärnvapenhotet.

Är Sveriges nedrustningspolitik trovärdig om vi inte ansluter oss till konventionen?

Webbinariet belyser den svenska hållningen. Medverkande:

Olle Thorell, Riksdagsledamot (S)

Thomas Jonter, Professor i Internationella relationer vid Stockholms universitet.

Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot (C)

Janine Alm Ericsson, Riksdagsledamot (MP)

En representant från KD är inbjuden.

Samtalsledare:
Josefin Lind, Svenska Läkare Mot Kärnvapen

 

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning där Palmecentret är en av medlemsorganisationerna

FN-dagen 2020: Ett samtal om samarbete – med bl.a Margot Wallström

FN har under sina 75 år genomgått olika omvälvningar och krissituationer som hanterats utifrån organisatoriska, institutionella och insatsmässiga sätt, exempelvis antagandet av MR-förklaringen, konventioner, en rad handlingsprogram, Millenniemålen, Agenda 2030 mm. Idag är FN satt under press utifrån stora maktförskjutningar i världen och problem med finansiering.

Med anledning av FN-dagen 2020 och därtill FN:s 75-årsjubileum, genomförde Palmecentret tillsammans med Stockholms FN-förening och ABF ett seminarium med två paneler. Den andra panelen avhandlade FN:s förutsättningar för ett gott internationellt samarbete – som med åren visat sig bli allt svårare. Finns det hopp?

Medverkande:

Margot Wallström, tidigare utrikesminister bland annat under Sveriges två år i FNs säkerhetsråd och EU-kommissionär.
Emelie Weski, vice ordförande i LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.
Mats Karlsson, omvärldsutredningen vid UD – Swedish Ministry for Foreign Affairs, författare till delar av FN-rapporten Our Global Neighbourhood 1995, tidigare Världsbanken och chef för Utrikespolitiska Institutet.

Samtalsledare: Anna Sundström, generalsekreterare på Palmecentret.

FN-dagen 2020: Ett samtal om kris – med bl.a Jan Eliasson

Med anledning av FN-dagen 2020 och därtill FN:s 75-årsjubileum, genomförde Palmecentret tillsammans med Stockholms FN-förening och ABF ett seminarium med två paneler. Den första panelen avhandlade FN:s roll i en värld som befinner sig i kris.

Väpnade konflikter, fredsavtal som bryts, sexuellt våld , kärnvapen, klimatkris, pandemi, minskad tilltro till demokrati och jämställdhet.. Vad har FN för kapacitet att möta de här utmaningarna?

Medverkande:

Margareta Wahlström, ordförande i Sveriges Röda korset, tidigare mångårig medarbetare i FN i New York
Jan Eliasson, ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri, tidigare biträdande generalsekreterare i FN
Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby

Samtalsledare: Annika Schabbauer, kanslichef för organisationen Operation 1325