Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Palmedagen Västerbotten

Varmt välkommen till Palmedagen Västerbotten!

Lördag 20 mars samlar vi arbetarrörelsen i Västerbotten för att blicka ut i världen. Temat för dagen är: Varning! Frihet i Fara och leds av Kata Nilsson, politisk redaktör på Piteå-Tidningen. Sändningen går live på arrangörernas Facebooksidor. Eventet hittar du här.

Dagens program

14.00 Hej och välkomna!

14.10 Rättvis omställning
Vem leder klimatomställningen? Vem bär ansvar? Vem får ta smällen? Nasra Ali leder ett ödesmättat samtal med LOs ordförande Susanna Gideonsson, europaparlamentariker Eric Bergkvist och S-studenters ordförande Malin Malm.

14.40 Poesi/Paus
Den Umeåbaserade poeten Pernilla Berglund dikter utspelar sig ofta i västerbottniskt landskap. På Palmedagen läser Berglund ur sin senaste bok Rätten.

14.55 Västerbotten, virus, våld och vaccin
I spåren av pandemin ser vi ökade klyftor, ökat våld mot kvinnor och en orättvis fördelning av vaccin. Adonay Kidane, internationell ledare S-studenter leder samtal mellan Tichaona Maphosa, internationella utskottet i Umeå arbetarekommun, Lungisa Huna och Mercia Andrews från sydafrikanska TCOE som arbetar med jämlik distribution av vaccin och Ella Mangisa från organisationen Ilitha Labantu som jobbar mot det ökade våldet mot kvinnor.

15.25 Upp till kamp
Demokratin är i fara. Hur försvarar vi den? Anna Johansson, från SSUs förbundsstyrelse leder ett samtal med Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström, Abrak Saati, forskare i statsvetenskap vid Umeå Universitet och ABFs ordförande Helén Petterson.

16.00 Tack för idag!

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik med utrikesminister Ann Linde

Den 24 februari lägger regeringen fram sin utrikesdeklaration och den diskuteras då under riksdagens årliga utrikesdebatt. Direkt efteråt medverkar utrikesminister Ann Linde och svarar på frågor i detta webbinarium.

Många frågor tilldrar sig stort intresse. Bland dessa kan nämnas globala samarbetet och FN, USAs utrikespolitik med Joe Biden som president, förhållningssätt till enpartistaten Kina, flyktingpolitiken, Mellanösternpolitiken, EU och Brexit, feministisk utrikespolitik, närområdespolitiken, nordiska och arktiska samarbetena, säkerhetspolitiken och Nato samt Sveriges syn på kärnvapennedrustning.

Medverkan av utrikesminister Ann Linde. Samtalsledare Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.

Här kan du titta på samtalet.

Studio Solidaritet: Vad händer i Burma?

I måndags nåddes vi av nyheten att det i Burma (Myanmar) skett en statskupp, och landets ledare Aung San Suu Kyi har gripits. Flera andra i regeringen har också gripits, såväl som ledare från civilsamhället. Militären hävdar valfusk. Aung San Suu Kyi:s parti NLD vann valet i november 2020 men valprocessen kantades av konflikter och brist på transparens. Mer än en miljon människor har fråntagits sin rätt att rösta, däribland den muslimska folkgruppen rohingya.

En redan auktoritär regim har nu ersatts med ett diktatoriskt militärstyre, och åratals kamp för demokrati och mänskliga rättigheter är nu enligt många utraderad. Vilka vägar finns det framåt?

Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström samtalar med vår Asienchef Michael Hauer, som är på plats i Burmas huvudstad Rangoon.

Studio Solidaritet: Vad händer i Burma?
Liverapport från Rangoon – tisdag 9 feb kl.12.30-13.00
Sänds live på Palmecentrets Facebooksida.
Myanmar – vad innebär militärkuppen?

Den 1 februari i år grep armén (Tatmadaw) makten i en kupp mot Myanmars folkvalda regering. Ett flertal politiska nyckelpersoner arresterades i hastig takt,  inklusive landets president Wim Myint och den politiska ledaren Aung Sun Suu Kyi. Samma vecka skulle det nyvalda parlamentet ha sammanträtt för att bekräfta novembervalets resultat genom att godkänna den nyvalda regeringen.  Demonstranter runt om i landet trotsar nu rädslan för våld och kräver att militären omedelbart lämnar över makten till de folkvalda.

Februarikuppen reser många frågor om maktdelningen mellan civila regeringen och armén som varit en styrande princip i två decennier. Varför valde armén att nu avsluta maktdelningen som hittills tjänat den så väl? Vilka är konsekvenserna för landets politiska utveckling? Kommer Myanmar att återgå till direkt militärstyre? Militären har lovat nya val, men inte angivit när i tiden det skall ske.

I samtalet kommer Myanmars politik att diskuteras, kvinnors roll i Myanmars motståndspolitik samt vilken roll civilsamhällets organisationer spelar.

I webbinariet medverkar Marco Bünte, professor i Asiens politik vid Friedrich-Alexander Universität i  Erlangen-Nuremberg, Jenny Hedström, biträdande lektor, Försvarshögskolan,  som forskar om genus och konflikt, kvinnors aktivism och motstånd med fokus på icke-statlig väpnad konflikt i Myanmar/Burma samt Debbie Stothard, generalsekreterare för International Federation of Human Rights (fidh) och koordinator ALTSEAN Burma, Bangkok, som sedan 1996 stöder gräsrotsrörelser i Myanmar som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. Samtalsledare Eva Hansson, Forum för Asienstudier, Stockholms universitet.

Webbinariet hålls på engelska.
Datum & tid: 11/3, kl.16.30
Arrangörer: ABF Stockholm, Forum för Asienstudier, Stockholms universitet  Olof Palmes Internationella Center
Samtalet sänds på Zoom, anmälan görs här.
Finland och Sverige – försvars- och säkerhetspolitiken

Denna dag ger Erkki Tuomioja ut en bok på finska som handlar om hans flera decennier långa medverkan som utrikesminister och riksdagsman i utformningen av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, framför allt i de säkerhetspolitiska förklaringar som finska riksdagen antagit vart femte år. Inför webbinariet har det kapitel som handlar om relationerna mellan Finland och Sverige – igår, idag och imorgon översatts till svenska och bildar utgångspunkten för samtalet. Bägge länderna är militärt alliansfria, men deltar i internationellt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete.

Vad har varit och är skillnaderna i finsk och svensk politik, och hur nära har det ökade samarbetet på senare tid blivit och kan det ytterligare fördjupas?

Webbinarium i form av ett samtal mellan Erkki Tuomioja, riksdagsman (S) och Finlands tidigare utrikesminister och Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister samt Anders Björnsson, publicist, historiker och ämneskännare, samtalsledare.

Datum och tid: 23/3 kl.18.00
Arrangörer: ABF Stockholm, Arena Idé, Arbetarbladet i Helsingfors, Olof Palmes Internationella Center
Se samtalet på Palmecentrets Facebooksida.
Internationell utblick: Vart går Turkiet?

Sedan kuppförsöket sommaren 2016 slogs tillbaka har Turkiet genomgått en mycket negativ utveckling. Demokratin har urholkats. President Erdogans auktoritära styre har brutaliserats med massfängslanden av oliktänkande och massavskedanden av journalister, lärare, universitetsfolk och tjänstemän som ogillats av regimen. Tortyr och andra avskräckningsmetoder har använts. Människor har dödats. Liksom på andra håll har pandemikrisen drabbat Turkiet hårt ekonomiskt och socialt. Antalet syriska flyktingar som angetts vara drygt 3,5 miljoner utgör en svår belastning för landet.

Utrikespolitiskt uppträder Turkiet allt mera aktivistiskt, och skaffar sig fiender genom sitt handlande. I Syrien ser landet ”hotet” från kurderna som viktigare att ta itu med än att bidra till en fredslösning. I östra Medelhavet agerar Turkiet aggressivt och provocerar grannstater. Förhandlingarna om medlemskap i EU har avbrutits, och EU hotar med att införa sanktioner mot landet. Med USA har Turkiet gjort sig ovän genom att som Natomedlem köpa ett ryskt luftförsvarssystem.

Hur är situationen ut, och vad kan förväntas för den närmaste framtiden i Turkiet? Hur utvecklas Turkiets internationella relationer? Hur bör omvärlden, inklusive EU och Sverige, agera gentemot Turkiet? Finns det några ljusglimtar att peka på?

Medverkande:
Paul Levin, chef för Institutet för Turkietstudier, Stockholms universitet
Helin Sahin, Turkiethandläggare, Olof Palmes Internationella Centrum
Michael Sahlin, tidigare bland annat svensk ambassadör i Turkiet

Samtalet leds av Thomas Hammarberg, riksdagsledamot och Turkietrapportör för Europarådet.


Internationell utblick: Vart går Turkiet?
1 februari 18.00 – 19.30
Live på Facebook eller Zoom
Anmälan till Zoom
Evenemang på Facebook
Arrangemang av Palmecentret & ABF Stockholm
Studio Solidaritet: Kontroll, hets & censur – Frihet i fara

Årets första dagar har varit minst sagt händelserika. 6 januari utfördes massarrester mot oppositionsaktiva i Hongkong där bland annat LOs systerorganisation HKCTUs ordförande greps. Bara några dagar senare uppmanar Donald Trump till mobilisering i Washington som leder till stormning av Capitol Hill. Dessa händelser är dock endast toppen på ett isberg av händelser som skakar demokratins grundvalar.

Vad är det som gör att detta sker? Vilka metoder använder dessa ledare för att härska och söndra? Varför ges det idag större utrymme att tänja på demokratiska principer?

I ett samtal lett av Linn Svansbo får vi höra Annika Strandhäll, riksdagsledamot i utrikesutskottet för Socialdemokraterna och Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström diskutera hur det egentligen står till med demokratin i världen och vilka effekter tillbakagången kan komma att få.


Studio Solidaritet är en digital samtalsserie med Olof Palmes Internationella Center och ABF Stockholm. Tiotals år av global kamp för ökad rättvisa, demokrati och jämställdhet går nu förlorade framför ögonen på oss i en hastighet ingen hade kunnat ana. Tidigare samtal finns att se här.
Historiskt avtal mot kärnvapen träder i kraft

FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) träder i kraft den 22 januari 2021 efter att 50 stater ratificerat konventionen. Hur länge ska länderna i Norden stå utanför? Hur kan vi i de nordiska länderna arbeta tillsammans för att våra regeringar ska signera och senare ratificera konventionen? Kan vi i civilsamhället inspirera varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter?

Medverkande:

Erkki Tuomioja, Finland, socialdemokratisk riksdagsledamot, f.d. utrikesminister
Kjølv Egeland, Norge, forskare vid CERI*, Paris
Josefin Lind, Sverige, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK
Guttormur Þorsteinsson, Island, ordförande, Campaign Against Militarism**.
Ole Wæver, Danmark, professor i Internationell politik vid Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, grundare av forskningscentra CAST, Centre for Advanced Security Theory, och CRIC, Forskningscenter for løsning af internationale konflikter

Samtalsledare:
Lars Ingelstam, tekn. dr, docent i matematik, har varit chef för Sekretariatet för framtidsstudier, prof. em. i Teknik och social förändring, styrelseledamot i Svenska Pugwash.

Språk: nordiska (svenska, norska, danska), samt engelska.

 

* CERI, Centre d’etudes et de recherches internationales.
** Samtök hernaðarandstæðinga.

Palmedagen Östergötland

Palmecentret har länge arbetat för att stärka unga, kvinnors och arbetares förmåga att själva förbättra sin situation i landet – för fred, jämlikhet och demokrati.

Tillsammans med röster från Palestina, Israel och Sverige kommer vi att fördjupa kunskapen om den nuvarande politiska situationen, vad vi som svensk arbetarrörelse kan göra och vägen framåt för Palestina.

Lisa Nåbo, förbundsstyrelseledamot i SSU, är konferencier. Palmedagen är ett tillfälle för arbetarrörelsen att mötas och blicka ut i världen.

 


Dagens program

13.00 Hej och välkomna!
Anna Sundström, generalsekreterare Palmecentret och Irma Görtz, Socialdemokraterna Östergötland

13.05 Att leva under ockupation – om det politiska läget
Samtalsledare: Thomas Carlhed, handläggare Palmecentret. Paneldeltagare: Ayed Atmawi, program manager, Palestinian Peace Coalition och Wafa’ Abdelrahman, director Filastiniyat. Samtalet sker på engelska.

13.30 Svensk arbetarrörelse i Palestina
Samtalsledare: Anna Sundström, generalsekreterare Palmecentret. Paneldeltagare: Hans Josefsson, Tro & Solidaritet, Evin Incir, europaparlamentariker (S), Alexander Fröderberg, SSU Östergötland. Samtalet sker på svenska.

14.10 Paus

14.30 Bryt tystnaden!
Samtal mellan Avner Gvaryahu, executive director, Breaking the Silence, en organisation för fd. soldater i den israeliska armén, och Kristofer Åberg, ordförande Socialdemokratiska Israelvänner. Samtalet sker på engelska.

14.55 Från teori till praktik – ett nytt svenskpalestinskt samarbete
Deltagare: Erica Nådin från Socialdemokraternas partidistrikt i Östergötland och Bahiye Amra från den palestinska projektpartnern Health, Development, Information and Policy Institute (HDIP). Samtalet sker på engelska.

15.15 Vägen framåt
Hur kan du bidra till en fredlig utveckling i Palestina och världen?

Studio Solidaritet: Utrikesåret 2020 med Ann Linde

2020 blev ett annorlunda år för de allra flesta, inte minst för utrikesminister Ann Linde. Världen har, märkligt nog, sedan Corona-pandemins utbrott känts både långt borta och brännande nära. Internationella samarbeten har ställts på sin spets. Demokratiutveckling, val, mänskliga rättigheter. Hur går det för oss?

Dagligen rapporteras dystra nyheter och händelser, håller världen på att falla samman? Och vad är vägen framåt för Sverige i världen? Generalsekreterare Anna Sundström besöker utrikesminister Ann Linde på Arvfurstens palats i Stockholm för ett intimt samtal om det märkliga år som varit 2020. Och vad vi har att vänta oss 2021?