Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2021-03-22
Alla evenemang

Ecocid och rättvis omställning

Live på Facebook 26/3 kl.13.00

Hur kan en internationell lagstiftning mot storskalig förstörelse av miljön – ekocid – bidra till att genomföra fackens och arbetarrörelsens vision mot en rättvis klimatomställning? I detta webbinarium tittar vi närmare på hur exploatering av naturen hänger samman med utnyttjande av arbetare. Vi kommer inleda med att prata om vad ekocidlagstiftning är och fortsätter sedan att diskutera hur denna kan förändra spelplanen och få företag att ta ansvar – för sina anställda, för de lokalsamhällen där de verkar och för vår miljö.

För att en rättvis omställning skall vara möjlig är ett globalt samarbete av största vikt. Vi kommer diskutera varför det inte räcker med nationell lagstiftning, handelsavtal och andra överenskommelser eller konventioner som Agenda 2030 eller Parisavtalet.

Idén om att införa en internationell lag för att hålla stater och företag ansvariga för miljöbrott har haft brett stöd från regeringar tidigare i historien. Redan för 50 år sedan använde Olof Palme termen “ekocid”. Mot bakgrund av dagens ökande klimat- och miljökriser är idén mer aktuell än någonsin och det finns en bred rörelse för att få lagen på plats.

Vad skulle en ekocidlag innebära i praktiken för fackens och arbetarrörelsens arbete för en grön omställning där ingen lämnas utanför? Vad är riskerna? Vad är möjligheterna?

Medverkande:
Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.
Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.
Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden.
Samtalsledare: Lisa Pelling, chef för Arena Idé.

Anmäl dig här!


Ekocid och rättvis omställning är en del av seminarieserien ”Ekocid och Mänskliga Rättigheter” där ekocidfrågan diskuteras utifrån olika synvinklar som är av särskilt intresse för facket och arbetarrörelsen. Hur kan en lagstiftning mot ekocid inte bara minska hoten mot vår globala livsmiljö utan även bli ett kraftfullt verktyg för att skydda arbetares rättigheter, bygga fredliga samhällen och en hållbar ekonomi?

Webbinarium 1: Ekocid och rättvis omställning
Webbinarium 2: Ekocid, fred och gemensam säkerhet
Webbinarium 3: Ekocid och cirkulär ekonomi

Vi är mitt uppe i en ekologisk kris som påverkar hela jordens klimat där mänskliga aktörer systematiskt förstör naturen. Detta är idag fullt lagligt. Genom att lagstifta om ekocid skulle storskalig miljöförstörelse bli ett internationellt brott. Det skulle sätta nya ramar för vilka mänskliga aktiviteter vi kan godta – inom planetens gränser och med respekt för mänskliga rättigheter.

Arrangörer: Arena Idé, Olof Palmes Internationella Center och End Ecocide Sweden.