Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2020-10-27
Alla evenemang

FN-dagen 2020: Ett samtal om samarbete – med bl.a Margot Wallström


FN har under sina 75 år genomgått olika omvälvningar och krissituationer som hanterats utifrån organisatoriska, institutionella och insatsmässiga sätt, exempelvis antagandet av MR-förklaringen, konventioner, en rad handlingsprogram, Millenniemålen, Agenda 2030 mm. Idag är FN satt under press utifrån stora maktförskjutningar i världen och problem med finansiering.

Med anledning av FN-dagen 2020 och därtill FN:s 75-årsjubileum, genomförde Palmecentret tillsammans med Stockholms FN-förening och ABF ett seminarium med två paneler. Den andra panelen avhandlade FN:s förutsättningar för ett gott internationellt samarbete – som med åren visat sig bli allt svårare. Finns det hopp?

Medverkande:

Margot Wallström, tidigare utrikesminister bland annat under Sveriges två år i FNs säkerhetsråd och EU-kommissionär.
Emelie Weski, vice ordförande i LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.
Mats Karlsson, omvärldsutredningen vid UD – Swedish Ministry for Foreign Affairs, författare till delar av FN-rapporten Our Global Neighbourhood 1995, tidigare Världsbanken och chef för Utrikespolitiska Institutet.

Samtalsledare: Anna Sundström, generalsekreterare på Palmecentret.