Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2022-10-27
Alla evenemang

FN-dagsseminarium – FN och världssituationen

Titta i efterhand! FN-dagsseminarium med Margot Wallström, Jan Eliasson, Jesper Bengtsson och Åsa Persson.

Emelie Weski, Margot Wallström, Jesper Bengtsson, Åsa Persson och Jan Eliasson på scen på FN-dagen

Titta på seminariet i efterhand på SVT Play:

Titta här!

Om seminariet:

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland grannen Ukraina, vilket radikalt ändrat förutsättningarna för säkerhetspolitiken i Europa och hela jordklotet. Kriget orsakar stort lidande för civilbefolkningen, massiv förstörelse och brott mot den humanitära rätten. I krigets spår påverkas världens matförsörjning och tillgången på energi, vilket orsakar skenande energipriser och stegrad inflation. De fattiga har blivit allt fler och ännu fattigare.

Konflikter världen över skapar flyktingströmmar. Idag befinner sig 100 miljoner människor på flykt, både internationellt och inom det egna landet. Konflikter och brott mot mänskliga rättigheter pågår i bland annat Mellanöstern, Jemen, Syrien, Afrikas horn, Afghanistan och Myanmar. Fattigdom och hunger följer i konflikternas spår och förvärras av den pågående klimatkrisen.

Demokratin, press- och yttrandefriheten inskränks på många håll. Intolerant nationalism och korruption breder ut sig och ingen ställs till svars.

Finns det några ljuspunkter? Ja, arbetet som civilsamhället och särskilt kvinnorna uträttar för fred, konfliktlösning och ökad rättvisa inger hopp. Kvinnors aktiva deltagande för att bygga fred och säkerhet, samt hållbara samhällen enligt säkerhetsrådets agenda kvinnor, fred och säkerhet är byggstenar i fredens tjänst. FNs roll för en humanitär korridor i Ukraina och livsmedelstransporter via Svarta havet är också positiv.

Seminariet kommer att fokusera på frågor som fred och konfliktlösning, fattigdomsbekämpning, kvinnors roll, klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter. Vad är Förenta Nationernas och Sveriges bidrag?  

Talare:

Jan Eliasson,  tidigare vice generalsekreterare i Förenta Nationerna och utrikesminister som nyligen publicerat sina memoarer
Margot Wallström, tidigare utrikesminister och EU-kommissionär, nu ordförande i Olof Palmes Internationella Center.
Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN och redaktör för Dagens Arena;
Åsa Persson, forskningschef och vice VD vid Stockholm Environment Institute, SEI och medförfattare till underlag för Stockholm miljö 50+ konferensen.

Samtalsledare:

Emelie Weski, kommunikationsstrateg och skribent med uppdrag för bl.a. Ibn Rushd studieförbund, tidigare vice ordförande i LSU och ansvarig för Föreningen Nordens ungdomsförbund.
Aase Smedler, tidigare UN resident coordinator och ordförande i Stockholms FN-förening öppnar seminariet.


Arrangörer: ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center, Stockholms FN-förening