Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Bild: TT
Publicerad 2022-03-02
Senast uppdaterad 2023-02-23
Alla nyheter

Stöd Palmecentrets insamling för fred och frihet i Ukraina

Nu har Rysslands folkrättsvidriga krig pågått i ett år. Tack för ert outröttliga stöd och gåvor till de politiska och fackliga kämparna i Ukraina. De ger inte upp. Fortsätt att stödja deras kamp för demokrati och fred. Swisha till 123 240 60 72. Märk gåvan "Ukraina". Föreningar och organisationer kan välja att ge en gåva på Plusgiro 570-2.

Putins olagliga och förödande invasion av Ukraina är en attack mot de värderingar som ligger till grund för alla fria och demokratiska samhällen. Europa befinner sig i det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Sedan dag ett av invasionen har Palmecentret mobiliserat hela den svenska arbetarrörelsen, för att stötta demokratirörelser och människorättsorganisationer i Ukraina. Insamlingen har visat på en enorm vilja att försvara demokratin och visa solidaritet med Ukrainas folk.

Stort varmt TACK för din och era gåvor! Då kriget fortskrider förblir behoven stora. Palmecentret och hela den svenska arbetarrörelsen fortsätter därför att ställa upp för fredliga aktivister som behöver akut hjälp.

Swisha här!


Den här sidan uppdateras löpande.

Hur använder Palmecentret de pengar som samlas in för Ukraina?

Stödet går till verksamma organisationer och etablerade nätverk i Ukraina, som Palmecentret tillsammans med våra svenska medlemsorganisationer redan samarbetar med. Hittills har stödet gått till sex olika organisationer:

  • Ett socialdemokratiskt nätverk inne i Ukraina.
  • En systerorganisation till svenska Unga Örnar, Bright Charity Kids.
  • Ett fackligt ungdomsnätverk som tillsammans med kontakter utanför Ukraina, har upprättat en ”livlina” med fackliga kamrater över hela landet där hjälp och förnödenheter snabbt kan skickas ut.
  • En aktivistorganisation som i exil från Litauen kanaliserar stöd till nätverk inne i Ukraina för utbildning och organisering,
  • Under sommaren har medel även betalats ut till fackföreningar som organiserar anställda inom Nova Pochta, Nya Posten. Det är en verksamhet som är ytterst viktig och utsatt i kriget. Flera stora postterminaler har bombats av Ryssland, men ändå fortsätter de postanställda att arbeta under ytterst svåra förhållanden, i alla delar av Ukraina utom de ockuperade.
  • Utbetalning av medel har också gjorts till fackföreningar som organiserar järnvägsarbetare, som också är extremt utsatta. De engagerar sig inte bara för att hålla igång kommunikationerna, utan också för att förmedla humanitär hjälp till behövande och transportera flyktingar bort från de mest krigsdrabbade områdena.

De insamlade medlen går till nödhjälp så som mediciner, sjukhusutrustning, mat och möjlighet att skapa trygga platser. Men även till traumasupport efter övergrepp och bearbetning av mycket svåra upplevelser samt möjlighet att fly från Ukraina för de i våra nätverk som behöver det.

Ditt stöd kommer fram!

Putins och Rysslands krig mot Ukraina har pågått sedan 24 februari 2022, i ett år. De första utbetalningarna gjordes 8 mars 2022. Därefter vid påsk, i somras och nu senast i höst. Nödvändiga inköp har kunnat göras till förnödenheter samt transporter av mediciner och sjukvårdsmaterial.

– Tack vare våra svenska kollegor från Olof Palmes Internationella Center och Julia Mickiewicz från ABF Belarus har vi kunnat skicka laster med hjälpmedel, som har inkluderat mediciner, mat, hygienprodukter och nödvändiga saker för barnen, berättar Ivanna Khrapko, som är ledare för det fackliga ungdomsnätverk som delar av stödet går till.

Hjälpinsatser blandas med traditionellt fackligt arbete

Kollegor från Kievs regionala fackliga råd och organisationen Labour Initiatives skapade tidigt ”the Trade Union Lifeline”. De arbetar för att hjälpa fackliga medlemmar över hela Ukraina med deras olika behov. Genom ett brett nätverk av fackförbund och aktivt arbete i det fackliga ungdomsnätverket kan de nå och hjälpa många människor.

Trade Union Lifeline tilldelades i maj ett särskilt pris av Anna Lindhs Minnesfond för deras hjälpinsatser.

Parallellt med aktiviteter relaterade till kriget bygger de samtidigt upp facklig verksamhet för framtiden.

– Vi har ordnat en facklig grundkurs för ungdomar från nästan hela landet, förutom de delar där striderna är som hårdast, berättar Ivanna Khrapko.

Palmecentret, och alla som har stöttat vår insamling, har fått ett fint bevis på uppskattning för stödet till Ukraina. Trade Union Lifeline har överlämnat ett diplom där man tackar för den solidaritet som visats efter Rysslands invasion.

Diplom som tack för stödet till Ukraina

Vad händer härnäst?

Ivanna Khrapko understryker hur viktigt det är att solidariteten med Ukraina inte sviktar.

– Tack för det ni gjort och fortsätt med det. Varje gång ni gör en solidaritetsaktivitet så innebär det en påminnelse om att kriget fortfarande pågår och att människor dör varje dag.

Palmecentret kommer att fortsätta agera och förmedla stöd till där det behövs som mest. Var insamlade medel kommer att göra mest nytta beror helt på hur kriget utvecklar sig. Läget är fortsatt osäkert och ovisst, men medel avsätts för återuppbyggnad. Palmecentret gör löpande bedömningar och följer utvecklingen på nära håll. Läget kräver att vi måste ha möjlighet att fatta snabba beslut och vara flexibla för att insamlade medel ska kunna göra så stor nytta som möjligt.

Oavsett vilken riktning kriget tar, är Palmecentrets och hela den svenska arbetarrörelsens insamling till stöd för fred och frihet i Ukraina en fundamentalt viktig symbol för internationell solidaritet.

***
Våra insamlade medel och verksamhetspengar går inte till att köpa in eller stödja militära vapen och utrustning.