Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Bild: TT
Publicerad 2022-03-02
Senast uppdaterad 2022-08-26
Alla nyheter

Stöd Palmecentrets insamling för fred och frihet i Ukraina

Det har gått mer än sex månader sedan den ryska invasionen. Palmecentret och hela den svenska arbetarrörelsen fortsätter att ställa upp för fredliga aktivister som behöver akut hjälp. Swisha till 123 240 60 72. Märk gåvan "Ukraina". Föreningar och organisationer kan istället välja att ge en gåva på Plusgiro 570-2.

Putins olagliga och förödande invasion av Ukraina är också en attack mot de värderingar som ligger till grund för alla fria och demokratiska samhällen. Europa befinner sig i det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Den svenska arbetarrörelsen har tillsammans med Palmecentret mobiliserat för att stötta demokratirörelser och människorättsorganisationer i Ukraina. Insamlingen har visat på en enorm vilja att försvara demokratin och visa solidaritet med Ukrainas folk.

Swisha här!


Den här sidan uppdateras löpande.

Hur använder Palmecentret de pengar som samlas in för Ukraina?

Stödet går till verksamma organisationer och etablerade nätverk i Ukraina, som Palmecentret tillsammans med våra svenska medlemsorganisationer redan samarbetar med. Hittills har stödet gått till sex olika organisationer:

  • Ett socialdemokratiskt nätverk inne i Ukraina.
  • En systerorganisation till svenska Unga Örnar, Bright Charity Kids.
  • Ett fackligt ungdomsnätverk som tillsammans med kontakter utanför Ukraina, har upprättat en ”livlina” med fackliga kamrater över hela landet där hjälp och förnödenheter snabbt kan skickas ut.
  • En aktivistorganisation som i exil från Litauen kanaliserar stöd till nätverk inne i Ukraina för utbildning och organisering,
  • Under sommaren har medel även betalats ut till fackföreningar som organiserar anställda inom Nova Pochta, Nya Posten. Det är en verksamhet som är ytterst viktig och utsatt i kriget. Flera stora postterminaler har bombats av Ryssland, men ändå fortsätter de postanställda att arbeta under ytterst svåra förhållanden, i alla delar av Ukraina utom de ockuperade.
  • Utbetalning av medel har också gjorts till fackföreningar som organiserar järnvägsarbetare, som också är extremt utsatta. De engagerar sig inte bara för att hålla igång kommunikationerna, utan också för att förmedla humanitär hjälp till behövande och transportera flyktingar bort från de mest krigsdrabbade områdena.

De insamlade medlen går till nödhjälp så som mediciner, sjukhusutrustning, mat och möjlighet att skapa trygga platser. Men även till traumasupport och möjlighet att fly från Ukraina för de i våra nätverk som behöver det.

Ditt stöd kommer fram!

Putins och Rysslands krig mot Ukraina har pågått sedan den 24 februari – nu så länge som sex månader. De första utbetalningarna som gjordes 8 mars har kommit fram. Likaså de som gjordes före påsk. Och även utbetalningar som gjordes i sommar. Nödvändiga inköp har kunnat göras för förnödenheter samt transporter av mediciner och sjukvårdsmaterial.

– Tack vare våra svenska kollegor från Olof Palmes Internationella Center och Julia Mickiewicz från ABF Belarus har vi kunnat skicka laster med hjälpmedel, som har inkluderat mediciner, mat, hygienprodukter och nödvändiga saker för barnen, berättar Ivanna Khrapko, som är ledare för det fackliga ungdomsnätverk som delar av stödet går till.

Under sommaren har ungdomsnätverket i Ukraina skickat ut hjälpsändningar från Palmecentret, Kommunal och Tyskland. Bland annat till människor som evakuerats från den ockuperade staden Kherson.

Hjälpinsatser blandas med traditionellt fackligt arbete

Kollegor från Kievs regionala fackliga råd och organisationen Labour Initiatives skapade tidigt ”the Trade Union Lifeline”. De arbetar för att hjälpa fackliga medlemmar över hela Ukraina med deras olika behov. Genom ett brett nätverk av fackförbund och aktivt arbete i det fackliga ungdomsnätverket kan de nå och hjälpa många människor.

Trade Union Lifeline tilldelades i maj ett särskilt pris av Anna Lindhs Minnesfond för deras hjälpinsatser.

Men facket har också gått från att bara ägna sig åt aktiviteter relaterade till kriget till mer normal facklig verksamhet.

– Vi ska snart ordna en facklig grundkurs för ungdomar och har fått in 54 anmälningar från nästan hela landet, förutom de delar där striderna är som hårdast, berättar Ivanna Khrapko.

Vad händer härnäst?

Ivanna Kharpko understryker hur viktigt det är att solidariteten med Ukraina inte sviktar.

– Tack för det ni gjort och fortsätt med det. Varje gång ni gör en solidaritetsaktivitet så innebär det en påminnelse om att kriget fortfarande pågår och att människor dör varje dag.

Palmecentret kommer genomföra fler sändningar framöver. Men var insamlade medel kommer att göra mest nytta beror helt på hur kriget utvecklar sig. Läget är osäkert och ovisst, men medel avsätts för återuppbyggnad. Palmecentret gör löpande bedömningar och följer utvecklingen på nära håll. Läget kräver att vi måste ha möjlighet att fatta snabba beslut och vara flexibla för att insamlade medel ska kunna göra så stor nytta som möjligt.

Oavsett vilken riktning kriget tar, är Palmecentrets och hela den svenska arbetarrörelsens insamling till stöd för fred och frihet i Ukraina en fundamentalt viktig symbol för internationell solidaritet.

***
Våra insamlade medel och verksamhetspengar går inte till att köpa in eller stödja militära vapen och utrustning.