Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2021-03-16
Alla evenemang

Palmecentret på Globala Torget c/o Littfest

Live på Facebook 19 mars 12.00 - 16.00

Globala Torget gästar Umeå Littfest med två program kopplade till den rådande situationen i världen och tar avsats från samtidslitteratur, poesi och det internationella civilsamhället.
Under det senaste decenniet har flera länder utvecklats i en auktoritär riktning. Yttrandefriheten har inskränkts, oppositionen har pressats tillbaka och regeringar har tagit kontroll över medier och domstolar. Det som tidigare var en illavarslande snålblåst har under coronakrisen förstärkts till en orkan. Situationen är samtidigt komplex och dubbelbottnad. Hur ser världen ut när det demokratiska utrymmet krymper på flera håll – och hur hittar vi lösningen?
Möt människor som på olika sätt har givit sig hän att skildra detta mycket aktuella tema – med undersökande, mod och kreativitet som drivmedel. På programmet riktas fokus till kvinnliga litterära röster i Turkiet, diktaturmotståndet i Ryssland samt flyktingars tillvaro i den allt stramare flyktingpolitik som blivit rådande i EU.

Programdel 1 – Varning Frihet i fara!

Programdel 2 – Kvinnor i krig

Palmecentrets programpunkt:
Turkisk turbulens (19 minuter in i sändningen)
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internatio­nella Center
Helin Sahin, regionchef OPC, författare
Amy Marie Spangler, förläggare, me too-aktivist, översättare och medgrundare av AnatoliaLit Agency
Om: Hur ser förutsättningar för kvinnlig litteratur och me too-rörelsen ut un­der ett auktoritärt ledarskap och vilka framtidsutsikter har demokratin i Tur­kiet?