Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Gatuförsäljare i La Paz, Bolivia. Att formalisera informella arbeten är ett viktigt steg på vägen till att alla människor ska omfattas av sociala trygghetsnät. Foto: Marcel Crozet/ILO (Creative Commons: BY-NC-ND 2.0).
Publicerad 2022-11-09
Alla nyheter

Social trygghet är avgörande för att möta klimatkrisen

Ett socialt trygghetsnät är ett viktigt redskap i länders klimatarbete. Det är huvudbudskapet i skriften Social protection and climate action, som Act Svenska kyrkan publicerar i dag tillsammans med Olof Palmes Internationella Center, Naturskyddsföreningen och Social Policy Initiative. Skriften är ett inlägg till det pågående klimattoppmötet i Egypten.

Socialförsäkringar kan spela en nyckelroll i klimatarbetet på flera sätt:

Social trygghet är nödvändigt för att hantera kriser för såväl individer och samhällen.

I och med den globala upphettningen får vi både fler och djupare kriser. Behovet av humanitärt bistånd har fördubblats de senaste fem åren, och kommer att öka ännu mer i takt med att klimatnödläget förvärras. Men det är inte hållbart att förlita sig på humanitärt bistånd för att skydda människor mot klimatkrisens konsekvenser – i stället behöver det byggas breda trygghetssystem som omfattar alla i ett samhälle. Dessa trygghetssystem ska snabbt kunna växlas upp när klimatkatastrofer inträffar.

I skriften uppmanas rikare länder att kompensera de mest utsatta länderna för de skador och förluster de drabbas av på grund av klimatkrisen. En del av dessa pengar kan då användas till att utveckla breda system för social trygghet under livets alla skeden.

Social trygghet gör det möjligt att påskynda klimatomställningen.

När människor har en grundläggande ekonomisk trygghet minskar deras utsatthet och oro för att förlora jobb och försörjning när ekonomin ställs om till fossilfrihet. Social trygghet är därför en viktig del i en rättvis klimatomställning och kan minska motståndet mot den nödvändiga samhällsomställningen. Till exempel behövs satsningar på sociala trygghetsnät i form av vidareutbildning för arbetstagare så att de kan skaffa sig de kompetenser som behövs i en ny grön ekonomi, och stöd till den som är mellan jobb.

Skriften avslutas med 15 rekommendationer.

Läs den här

Skriften presenterades vid ett sidoevent på klimattoppmötet COP27 den 9 november.