Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2022-09-05
Senast uppdaterad 2022-10-19
Alla nyheter

Stärk biståndet!

Partier på högerflanken gick till val på att kraftigt sänka biståndet. Palmecentret uppmanar till att stå upp för den internationella solidariteten och står bakom civilsamhällets upprop att politikerna och kommande regering ska ta ansvar för enprocentmålet.

Sverige kan och ska inte vända världen ryggen. Alla kriser just nu – klimatet, ekonomin, hungern, energin, säkerheten och demokratin – är globala.

Vår tids stora frågor känner inga geografiska gränser, vilket vi mycket påtagligt märker. Därför är det viktigt med ett bibehållet och starkt bistånd. Genom att ta ansvar för världen – tar vi ansvar för Sverige.

Högerpartier vill skära i enprocentmålet

Både Sverigedemokraterna och Moderaterna vill slopa målet att en procent av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) ska gå till bistånd. Moderaterna har angett 0,7 procent som en ny målsättning, men att det ska utvärderas vart fjärde år av riksdagen. Sverigedemokraterna vill också i ett första skede sänka målet till 0,7 procent, och sedan gradvis trappa ner biståndet ytterligare varje år.

OmVärlden: Endast två partier avvisar enprocentsmålet

Demokratistödet ifrågasätts

Demokratin är på tillbakagång i världen. Under 2021 genomfördes den största ökningen av kupper under de senaste två decennierna. Och på ett mer lågmält sätt undergrävs demokratin genom att sittande regeringar urholkar liberala och demokratiska rättigheter.

Trots den auktoritära utvecklingen i vår omvärld anser Sverigedemokraterna som enda parti att det svenska biståndet inte ska gå till att bygga och stötta medborgerliga och politiska rättigheter. Istället anser de att biståndet ska koncentrera sig på människors levnadsvillkor. I en analys från 2020 konstaterar Concord att SD inte nämner civilsamhällets utrymme eller människorättsförsvarare i sina biståndsmotioner i riksdagen.

OmVärlden: Villkorat eller ej – frågan för demokratistöd

Uppropet ”Rädda biståndet”

Närmare 60 organisationer har tagit initiativ till ett upprop för mana politikerna att stå upp för att 1% av Sveriges BNI fortsatt ska gå till internationellt bistånd. Syftet är att samla tusentals namnunderskrifter och visa att det finns en stark opinion för ett Sverige som tar ansvar och visar solidaritet med de i störst utsatthet. Efter valet den 11 september kommer samtliga namnunderskrifter att lämnas över till riksdagen.

Uppropet är avslutat. Läs mer

Biståndsdebatt

Debatt: Vårt parti ska inte ta pengar från biståndet

Debatt: Oförsvarligt att skicka krigsnotan till världens fattiga

Debatt: Riv upp beslutet som drabbar världens fattiga

Krönika: Moderaternas skattesänkarpolitik riskerar drabba de allra fattigaste

Slutreplik: Moderaterna konstruerar konflikt mellan europeiska elpriser och världens fattiga 

Evenemang: Väljarnas valstudio – dags att de globala frågorna tar plats i valdebatten

Debatt: Rösterna du inte hör i valrörelsen

Debatt: Våga tänka globalt i valbåset!

Debatt: L och KD behöver stå upp för ett starkt bistånd

Kommentar: Om den blivande regeringens biståndspolitik