Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Fr.v. Håkan A Bengtsson, Anna Sundström, Ulf Mårtensson.
Publicerad 2022-07-01
Alla debattinlägg

Sverige måste stå upp för Taiwans demokrati

Kinas hotar ständigt den fungerande demokratin i Taiwan. Landets strävan att utveckla sin demokrati är värt allt stöd och Sverige måste därför på ett tydligare sätt försvara den. Det skriver Anna Sundström, Ulf Mårtensson och Håkan A Bengtsson.

Kina blir allt aggressivare och hotar dagligen den fungerande demokratin Taiwan. Vid sidan av Rysslands invasion av Ukraina är konflikten mellan Kina och Taiwan idag en av de tydligaste konflikter där diktatur står mot demokrati. Alla världens demokratier måste på det sätt man förmår bidra till att en av Asiens mest utvecklade demokratier kan bestå. Sverige har en viktig roll och måste på ett tydligare och aktivare sätt försvara den taiwanesiska demokratin.

 

Det är hög tid att tala klarspråk – konflikten mellan Kina och Taiwan handlar om att 24 miljoner taiwaneser ska tvingas in i en diktatur.

 

Utvecklingen i Kina under president Xi Jinping är mycket negativ. Här är några exempel:

 • Det inhemska förtrycket ökar – det tydligaste exemplet är brotten mot mänskligheten i Xinjiang på Uigurer och andra etniska minoriteter.
 • Den svenske medborgaren Gui Minhai kidnappades i Thailand av kinesiska agenter och hålls fängslad samtidigt som svensk diplomatisk personal inte får träffa honom. Kina kidnappar även medborgare från flera länder som tvingas läsa färdigskrivna manus i kinesisk TV med erkännande av brott och ursäkter till det kinesiska folket. Skenrättegångarna hålls ofta bakom stängda dörrar och ingen insyn tillåts.
 • Krossandet av demokratin i Hongkong och fängslandet av demokratiaktivister.
 • En mycket snabb militär upprustning och uppladdning i omtvistade delar av Sydkinesiska havet, Östkinesiska havet och omtvistade delar i Himalaya.

Kina är en diktatur som inte bara förtrycker sin egen befolkning utan även i takt med sin allt större ekonomiska styrka påverkar och hotar länder som inte anpassar sig eller som öppet kritiserar Kinas brott mot mänskliga rättigheter. Kinas kommunistparti styr landet med järnhand och ingen fri press finns, ingen opposition tillåts och personer som på något sätt uttrycker kritik tystas och försvinner.

Kina kunde ha valt en demokratisk väg 1989.

Miljoner människor över hela Kina krävde yttrandefrihet och politiska reformer men kommunistpartiets ledning mötte istället kraven med massakern på Himmelska Fridens Torg. Över hela Kina slogs demokratirörelsen ned och åtskilliga tusentals människor sköts ihjäl av militären. Bara i Peking finns det uppskattningar som säger att närmare 10 000 människor mördades. Ingen vet med säkerhet omfattningen men skoningslöst slogs förhoppningarna om demokrati ned.

I Taiwan däremot, som då också var en diktatur, växte en demokratirörelse fram som ledde till att demokrati infördes. Diktaturen föll och Taiwan utvecklades successivt till att bli en livskraftig och fungerande demokrati. Några exempel:

 • Yttrandefrihet och pressfrihet rankas idag högt.
 • Allmänna och fria val hålls.
 • Gräsrotsdemokrati har införts som på olika sätt är världsledande.
 • Samkönade äktenskap tillåts.

Taiwan med sina nästan 24 miljoner invånare har smakat på demokratin och är stolta över den positiva utveckling landet har genomgått. För en stor majoritet av befolkningen är en återgång till diktatur en omöjlighet.

Taiwans och Kinas historia är komplicerad och konflikten kräver mycket fingertoppskänsla för att lösas.

Men några saker står klart.  Demokratin i Taiwan står i skarp kontrast mot diktaturen i Kina. Ett alltmer aggressivt Kina hotar Taiwan militärt och budskapet är att Taiwan är en del av Folkrepubliken Kina och ska införlivas i Kinas diktatur. Under devisen ”Ett land – två system” försöker man måla upp en bild av att Taiwan ska få bibehålla sin demokrati. Men vi såg alla vad det löftet var värt för Hongkong. Det är hög tid att tala klarspråk – konflikten mellan Kina och Taiwan handlar om att 24 miljoner taiwaneser ska tvingas in i en diktatur.

 

Sverige kan göra betydligt mer än idag för att bidra till demokrati och taiwanesernas rätt att själva bestämma sin framtid.

 

Världens länder måste entydigt hävda att relationen mellan Kina och Taiwan ska lösas på fredlig väg och på ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning. Taiwans strävan att utveckla sin demokrati är värt allt stöd. Sverige kan på olika sätt göra betydligt mer än idag för att bidra till demokrati och taiwanesernas rätt att själva bestämma sin framtid.

Många olika delar i det svenska samhället kan bidra. Civilsamhället kan på olika sätt öka sin kunskap om Taiwan och utveckla samarbeten med liknande rörelser i Taiwan. Studieförbunden kan erbjuda studiecirklar och föreläsningar om Taiwan. Taiwan är ett vackert och spännande land och reseorganisationer borde undersöka möjligheten av kunskaps- och turistresor. Kommuner och regioner kan undersöka möjligheterna av att finna vänorter. Högskolor och universitet kan utveckla nya samarbeten, och med tanke på Taiwans världsledande roll inom halvledarindustrin är möjligheterna stora. Kulturområdet kan göra mer för att spegla Taiwans spännande utveckling – film, teater och bokutgivning är några exempel på områden där nyfikna aktörer kan bidra till vår kunskap. I dagsläget finns bara en skrift utgiven på svenska om Taiwan.

Sveriges regering har ett extra ansvar.

Vi vill föreslå några åtgärder som kan bidra:

 • Sverige måste aktivt verka för att Taiwan ges möjlighet att medverka i internationella organisationer som till exempel WHO.
 • Sverige måste aktivt driva på för att EU ska utveckla relationerna med Taiwan, exempelvis genom investerings- och handelsavtal.
 • Sverige bör utveckla sin ekonomiska och politiska representation i Taiwan.
 • Sverige bör snarast sträva efter att upprätta ett luftfartsavtal som kan leda till en direkt flygförbindelse mellan Arlanda och Taipei (Taiwans huvudstad).

Det finns i Sveriges riksdag ett mycket stort stöd för att Sverige kan och måste göra mer för att utveckla relationerna med Taiwan. Denna breda samsyn måste nu resultera i ett tydligare stöd för Taiwans demokrati och mot Kinas diktatur.

När demokratin hotas så flagrant är det viktigt att försvara den – både i ord och handling.

 

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center

Ulf Mårtensson, konsult, har tidigare arbetat på TCO och Vision

Håkan A Bengtsson, VD för Arenagruppen


Artikeln publicerades i Dagens Arena den 30/06-22.