Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Foto: Markus Spiske/Pexels/Canva
Publicerad 2023-03-31
Alla nyheter

”Anmärkningsvärt och allvarligt” – Sveriges klimatomställning backar

Klimatpolitiska rådet riktar kritik mot regeringens otillräckliga politik på klimatområdet i sin årliga rapport.

Med den nya regeringens politik ökar utsläppen i stället för att minska. I sin senaste rapport kritiserar Klimatpolitiska rådet bristen på ledarskap i klimatfrågan.

”Det vore anmärkningsvärt och allvarligt om minskningen nu inte bara skulle gå för sakta, utan vändas i motsatt riktning. Det skulle bli första gången under åtminstone två decennier som förändringar av Sveriges nationella politik sammantaget leder till ökade utsläpp av växthusgaser”, skriver de bland annat.

Forskarna i rådet understryker att hela den samlade politiken behöver bidra till omställningen, och att en kraftfull klimatomställning skulle hjälpa oss att nå i stort sett alla andra samhällsmål. Som exempelvis en tryggare ekonomi, bättre folkhälsa, starkare välfärd, säkerhet och en levande natur.

En klimatomställning som samtidigt ökar jämlikheten i samhället är en av Palmecentrets viktigaste frågor. Just nu jobbar vi tillsammans med Hyresgästföreningen och Handelsanställdas förbund och andra delar av civilsamhället i Allians för rättvis klimatomställning för att driva på för en snabbare och rättvis omställning i Sverige, där vi tar vårt globala ansvar enligt Parisavtalet.

Allians för rättvis klimatomställning

Några punkter som rapporten tar upp:

  • Sveriges utsläpp behöver minska snabbare än de hittills har gjort.
  • EU håller kursen och ökat tempot för att snabbare komma bort från beroende av fossil energi. Men Sverige har förlorat styrfarten och politiken leder i närtid till ökade utsläpp av växthusgaser.
  • Det krävs en genomgripande omställning av samhället som på kort sikt kan både skapa konflikter och synergier med andra politikområden. Men klimatomställningen är samtidigt en förutsättning för att nå andra samhällsmål.
  • Rådet ger rekommendationer för regeringens klimatpolitiska handlingsplan som ska presenteras under 2023.

Läs rapporten!