Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Missnöjet ökar bland kinesiska arbetare

Kontoret ligger i en anonym kontorsbyggnad, omgiven av olika export- och importföretag. I ett krypin finns en liten radiostudio. Ända sedan 1997 har China Labour Bulletin (CLB) och Han Dongfang sänt radioprogram om arbetsrätt, riktade mot Kina. I dag går programmet på Radio Free Asia och sänds även över internet. CLB har också en omfattande rapportering på sin hemsida. Där finns bland annat interaktiva kartor över var i Kina strejker ägt rum de senaste månaderna.

– Det tog 4–5 år innan vi kunde få så bra kontakter att folk började höra av sig och berätta om det som hände. Varje gång vi fick tips om en nyhet kontaktade vi de drabbade, ofta tog det många samtal för att komma rätt. Vi började hjälpa människor med att stämma lokala gruvbolag och myndigheter, men det var svårt att få tag på advokater och många familjer var rädda, berättar Han Dongfang som är chef för China Labour Bulletin.

Ofta slutade de med att de anhöriga fick en mindre kompensation, bara de slutade att driva frågan. Han Dongfang tror ändå att CLB:s arbete fick effekt. Reglerna stramades upp, lokala ”entreprenörer” hölls i stramare tyglar och gruvolyckorna blev färre. Samtidigt insåg CLB att organisationen inte kunde lägga all sin kraft på att driva rättsfall i Kina. Ville man nå långsiktig framgång gällde det i stället att förebygga olyckor.

Kunde det ske genom att en helt ny relation etablerades på arbetsmarknaden, genom kollektiva förhandlingar?

I Kina är den fackliga rörelsen nära knuten till myndigheterna och ledarna för det lokala facket är ofta också arbetsgivarens representant när det gäller personalfrågor. Samtidigt har oron och missnöjet mot både fack och företag ökat de senaste åren, med ofta våldsamma konflikter som följt.

– Vår tanke var att försöka avpolitisera arbetsfrågorna och bidra till att etablera ett system med lokala förhandlingar. Vi såg detta som en win-win-win situation: lokala förhandlingar gav arbetarna bättre villkor, men det gav också mindre personalomsättning och mer motiverade arbetare, samtidigt som det bidrog till en ökad politisk och social stabilitet, fortsätter Han Dongfang.

Att kompromissa – och respektera resultatet av kompromissen – är, menar Han Dongfang, det centrala i ett förändrat sätt att tänka i Kina.

Tillsammans med lokala organisationer som arbetar med arbetsrättsfrågor började CLB därför utbilda och sprida kunskap om nyttan av förhandlingar. Det stora testet kom 2010 med en strejk på Honda i staden Shenzhen. I stället för att som vanligt, kalla in polisen för att slå ned de strejkande, genomfördes förhandlingar som ledde till lönelyft.

– Sociala medier spelade en stor roll genom att sprida nyheten.

Fram till 2014 fick arbetsrättsorganisationerna i Guangdong-provinsen ökat utrymme och de kunde börja utbilda lokala företrädare i förhandlingsteknik och annat. Men så 2015 hände något.

De officiella fackliga organisationerna började tala om krafter utifrån som manipulerade arbetskraft i Kina. I november och december 2015 slog säkerhetsstyrkorna till och flera i CLB:s samarbetsorganisationer i Guangdong-provinsen fängslades.

– Det var en massiv arresteringsvåg mot våra partners. Fortfarande sitter flera personer fängslade, fortsätter Han Dongfang.

Han ser repressionen som starkt kopplat till det allmänna nedslaget mot civilsamhället i Kina och mot de advokater som drivit flera processer när det gäller mänskliga rättigheter. Nedslaget på fackliga aktivister hänger också ihop med att Kinas ekonomiska tillväxt bromsat in.

– För den officiella, fackliga maktstrukturen blev organisationerna till slut ett hot, eftersom de faktiskt lyckades åstadkomma resultat.

En anledning till att det officiella facket agerar så hårt är att de egna privilegierna hotades, inte minst sedan Kinas nya ledning inlett en stor kampanj för att komma till rätta med korruptionen.

– Det officiella facket vill krossa de oberoende organisationerna för att rädda sig själva. Just nu ser det ut som om vi är halvt krossade, men på lång sikt kommer de inte att lyckas. Inte för att vi är starka, utan för att arbetare i Kina börjar förstå behoven av kollektiva förhandlingar som ett sätt att lösa problemen, säger Han Dongfang.

Text: David Isaksson

Läs mer om China Labour Bulletin.

Frige de fängslade fackliga aktivisterna

Foto: HKCTU

Mellan 3 och 5 december skedde ett plötsligt och oväntat tillslag mot fackföreningsaktivister i Guangdong i södra Kina. Polisen grep och förhörde 25 personer som är aktiva i olika fackliga organisationer.

Nu på morgonen 11 december meddelade China Labour Bulletin, som kartlägger och informerar om facklig kamp i Kina, att minst 8 fackliga aktivister fortfarande sitter fängslade. De har inte tillåtits träffa advokat. Läs China Labour Bulletins rapport här.

Hongkongs fackliga centralorganisation HKCTU har protesterat mot fängslandena och bland annat arrangerat en demonstration. HKCTU inleder nu en global kampanj för att stödja de fängslade aktivisterna.

Foto: HKCTU

I ett upprop, som skrivits under av flera andra fackliga organisationer, ställer HKCTU följande tre krav till Kinas regering:

  1. Frisläpp omedelbart de fängslade fackföreningsaktivisterna.
  2. Upphör med förföljelserna mot fackliga aktivister och arbetarorganisationer.
  3. Skydda den föreningsfrihet som föreskrivs i Folkrepubliken Kinas grundlag.

HKCTU bildades 1990 och har drygt 160 000 medlemmar i ett 60-tal förbund och fackklubbar. Tidigare i år engagerade sig HKCTU för fem kinesiska feminister som fängslats i samband med en 8 mars-demonstration. Den gången gjorde de omfattande protesterna att de fem till slut frigavs.

Text: Kalle Holmqvist

Foto: HKCTU

 

Palmepriset till Xu Youyu

Vår systerorganisation Olof Palmes minnesfond har beslutat tilldela 2014 års Olof Palme-pris till den kinesiske filosofiprofessorn Xu Youyu. Han får priset för sin mångåriga kamp för demokrati och yttrandefrihet.

– Xu Youyus argumentation för frihet, social rättvisa och mänskliga rättigheter är en kamp han för i Kina men vars betydelse är universell, skriver Olof Palmes minnesfond i ett pressmeddelande.

En prisceremoni kommer att hållas i Stockholm fredagen den 30 januari 2015.

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och Socialdemokraterna. Sen 1987 delas ett särskilt pris ut till personer som gjort insatser i Olof Palmes anda. År 2013 gick priset till Rosa Taikon, Sverige, och 2012 delades det av Radhia Nasraoui, Tunisen, och Waleed Sami Abu al-Khair, Saudiarabien.