Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Somalia: Fackets avgörande roll i fredsbygget

Den 17-19 oktober arrangerade FESTU och ITUC-Afrika, med stöd av Palmecentret och LO, en tre dagars workshop i Mogadishu. Fokus låg på fackföreningarnas roll i freds- och statsbyggande.

Deltagarna diskuterade hur de somaliska fackföreningarnas roll som dailogfacilitator och konfliktlösare ytterligare kan stärkas. 27 representanter från 12 nationella fackföreningar deltog. De organiserar arbetare inom bland annat lantbruk, media, hotell, bygg, sjöfart, sjukvård och utbildning.

– Fred är avgörande för ett lands utveckling. Och fackföreningar är mycket viktiga aktörer vad gäller konfliktlösningen och fredsarbetet i Somalia, sa Thair Ismail från Palmecentret.

FESTU:s generalsekreterare Omar Faruk Osman sa att ett av syftena med workshopen var att ge fackligt aktiva fler redskap.

– Vi behöver utveckla vår förståelse av hur den fackliga rörelsen kan bidra till byggandet av fred, sa han.

Workshopens fokus låg på analys av konflikten i Somalia. Bland annat på olika aktörers intressen och på sätt att bryta våldsspiralen. Deltagarna fick information om, och träning i, olika metoder för konfliktlösning. En viktig del av workshopen var att ta fram en gemensam handlingsplan för fortsatt freds- och konfliktarbete.

Behovet av intensifierat arbete för fred blev extra tydlig på grund av bombdådet som skedde lördagen den 14 oktober. Det var det dödligaste bombdådet någonsin i landet med över 300 döda och lika många skadade.

– Mitt under det värsta bombdådet i landet historia erfor jag de somaliska fackliga aktivisternas genuina iver att göra allt vad de kan för att bidra till fred, mänsklig säkerhet och utveckling genom stärkandet av social sammanhållning och förtroendebyggande, säger Thair Ismail som befann sig i Mogadishu under bombdådet.

Somalia: Hopp om en bättre framtid

I juni hölls en utbildning för Somalias fackliga landsorganisation Festu (Federation of Somali Trade unions), i samarbete med svenska LO. Temat för utbildningen var hur man bygger upp fackföreningar.

Det är svårt att ha internationella möten i Somalia på grund av säkerhetsläget. Utbildningen hölls därför i Kigali i Rwanda – som är ett exempel på hur ett land kan gå från inbördeskrig till framtidstro.

Ett av världens fattigaste länder

Jag insåg att när Somalia nämns i medierna handlar det mest om Al-Shabab – extremistgruppen som orsakat stor förödelse i Somalia och Kenya. I övrigt har landet nästan helt glömts bort i nyhetsbevakningen.

Somalia är ett av världens fattigaste länder. Sjukvården och utbildningssystemet är ytterst bristfälliga. Det finns dessutom en omfattande korruption på alla samhällets nivåer.

När jag presenterade mig för gruppen, som bestod av 20 somaliska fackföreningsaktivister från Mogadishu, blev deras vänliga bemötande en stark kontrast till situationen i landet. Deras leenden utstrålade den okuvliga humanistiska andan av uthållighet och hopp. Jag inser att Somalia må vara en kollapsad stat – men i landet finns också en kraft som står över detta. Det ger hopp om att Somalia en dag kommer att resa sig ur avgrunden.

Svår situation för somaliska kvinnor

Tre av deltagarna var kvinnor. Samira och Hadon berättade för mig om de problem som möter kvinnor i Somalia. Liksom i de flesta andra länder finns en stark patriarkal tradition. Somalia är dessutom ett samhälle som är uppbyggt av klaner. Klansystemet förstärker de svåra spänningarna i landet.

Framtidstro hos facket

Men liksom i större delen av världen håller situationen för kvinnor långsamt på att förbättras.

Deltagarna från Festu utstrålar en enorm framtidstro. Här finns en ungdomlig kraft och en vilja om en bättre framtid för Somalia. Den energin måste tas till vara. Somalia behöver allt stöd som går att få från omgivningen. Förutom stöd till fackföreningsrörelsen behöver vi också stödja kvinnors kamp för ökad jämställdhet.

Arbetarrörelsens internationella solidaritet

Den svenska arbetarrörelsen, med sin långa erfarenhet av internationellt solidaritetsarbete, kan spela en viktig roll för Somalia. Vi kan vara stolta över att vi tar vårt ansvar för att Somalia ska kunna gå från kollaps till framsteg.

Rwanda, Moçambique, Angola, Botswana, Namibia och Sydafrika är beundransvärda exempel på att en sådan utveckling är möjlig.

Text: Auburn Daniels