Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Banawa Transport Cooperative har bildats av bussförare för att omställningen till grönare kollektivtrafik ska vara ekonomiskt möjlig för de små familjeföretagen.
Publicerad 2024-05-16
Alla case

Transportarbetarfacket i Filippinerna driver på för rättvis klimatomställning

Transportarbetarfacket i Filippinerna arbetar för att omställningen till grönare kollektivtrafik också ska vara rättvis. Nu har busschaufförer gått samman och bildat kooperativ för att möjliggöra inköp av de nya, miljövänligare bussarna.

Transportarbetarfacket på Filippinerna har de senaste åren arbetat för att säkerställa omställning till grönare kollektivtrafik på ett rättvist sätt.

Regeringen bestämde att fasa ut de gamla uttjänta diesel-bussarna som ofta rullat på vägarna ända sedan 1950-talet. Utan ny miljövänlig buss, inget tillstånd att köra passagerare.

De små familjeföretag som alltid kört ”sina rutter”, hade inte råd att köpa någon ny. Så även om busschaufförerna som tillbringar en stor del av dygnet bland avgaserna i trafiken var den grupp som kanske mest av allt såg fram emot miljövänliga bussar, så protesterade de kraftigt mot miljöreformen samtidigt som stora internationella företag var på väg in för att ta över.

Stöd till insatser för en rättvis klimatomställning

Med hjälp av Palmecentrets projekt har bussförarna bildat kooperativ och därmed kunnat ta banklån och köpa bussar. Genom facket har de också krävt att få statliga bidrag till omställningen.

Just nu lobbar de för att ändra systemet så att busstrafiken i städerna ska finansieras genom att myndigheterna sluter servicekontrakt med kooperativen. Då slipper bussförarna vara beroende enbart av passagerarnas avgifter och det skulle göra att det går att tjäna drägligt även på rutter som bedöms vara socialt nödvändiga men som inte är kommersiellt gångbara.

Den fackliga kampen är global. Arbetstagares villkor och rättigheter påverkar oss alla i en sammankopplad värld och världsekonomi. Fackliga rättigheter är dessutom grundläggande demokratiska rättigheter och fackliga organisationer är ofta bland de första att förbjudas i länder där auktoritära ledare har makten.

Stötta fackliga kamrater runt om i världen – bli månadsgivare till Palmecentret!

Det är särskilt viktigt just nu eftersom det svenska fackliga biståndet riskerar att försvinna. I regeringens reformagenda som presenterades i början av 2024 nämndes inte ett ord om arbetstagares rättigheter eller fackföreningars roll för demokratins utveckling. Sedan dess har regeringen gett biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att se över sitt samarbete med det svenska civilsamhället, som sedan länge varit en central samarbetspart i genomförandet av det internationella civilsamhällesstödet. Sida har därefter beslutat att säga upp samtliga avtal med svenska civilsamhällesorganisationer, vilka i sin tur kommer behöva säga upp 1750 avtal med internationella samarbetspartners. Detta drabbar inte minst Palmecentret och Union to Union, och därmed våra fackliga samarbeten runt om i världen.

Jag vill bli månadsgivare