Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2022-02-16
Alla nyheter

Tre viktiga områden i 2022 års utrikespolitiska deklaration

Idag presenterade Ann Linde regeringens utrikespolitiska deklaration.

Idag presentade utrikesminister Ann Linde 2022 års utrikespolitiska deklaration. Deklarationen sammanfattar regeringens utrikespolitiska prioriteringar för året. Palmecentret listar tre områden som vi tycker var extra viktiga i årets deklaration!

  1. Det svenska biståndet ska fortsatt motsvara en procent för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. 

    ”Det svenska biståndet ska fortsatt motsvara en procent av bruttonationalinkomsten. Svenskt bistånd ska användas till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen. Det handlar om solidaritet – men också om en övertygelse om att en bättre värld ger ett tryggare Sverige.

  2. Klimatbiståndet ökar med ytterligare en miljard kronor 2022 och en ny global jämställdhetsstrategi för biståndet ska tas fram. 

    ”Vi lever mitt i en accelererande klimat- och miljökris. Sverige ska vara ledande i klimatomställningen. Men den globala ambitionsnivån är långt ifrån tillräcklig. Klimatförändringarna och miljöförstöringen bidrar till ökade spänningar och konflikter. Klimatet har en avgörande betydelse för vår säkerhet. Vi måste ta de klimatrelaterade säkerhetshoten på största allvar.”

  3. Arbetstagares och fackligt aktivas rättigheter och demokratin i arbetslivet måste höjas. 

    ”Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt måste uppmärksammas mer. Arbetstagare trakasseras, mister sina jobb och till och med dödas för sitt fackliga engagemang. Utrikesdepartementet kommer att arbeta mer med dessa frågor bland annat inom Global Deal.”

Hela deklarationen kan du läsa här.