Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Latinamerika

Latinamerika

I Latinamerika inledde Palmecentret 2019 ett nytt program tillsammans med våra systerpartier i Colombia, Paraguay och Brasilien, för att utbilda politiker i att bättre kunna möta demokratins utmaningar. Vi stödjer även fackföreningsrörelsen i regionen, så att de bättre kan driva frågor kring social trygghet och sociala trygghetssystem.

Palmecentret i Latinamerika

Länder: Brasilien, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Mexiko,  Paraguay
Antal partnerorganisationer: 23
Aktiva medlemsorganisationer: LO, Kommunalarbetarförbundet

Mexiko (Globalt program)

Exempel på samarbete:

I Mexiko har hushållsarbetarfacket Sinactraho bidragit till förbättringar i hushållsarbetares villkor och rättigheter. Facket har varit med i att utforma ett nytt socialförsäkringsprogram för hushållsarbetare. För första gången ska socialförsäkringar för hushållsarbetare bli obligatoriskt. Flera lagförändringar har också genomförts, som stärker hushållsarbetares rättigheter i det mexikanska samhället, och i december 2019 ratificerade president Andrés Manuel López Obrador ILO-konventionen 189 om hushållsarbetares rätt till anständiga jobb.

Regionalt partistöd

2019 startades ett nytt partipolitiskt samarbetsprojekt som bygger på politiska akademier med syfte att utbilda politiker, stärka unga och kvinnors inflytande, samt bygga strategiska allianser. Projektet vänder sig till socialdemokratiska systerpartier i Brasilien, Paraguay och Colombia.
Den första akademin, som genomfördes i Paraguay, blev startskottet för ett närmare samarbete för partierna från Colombia, som resulterade i en gemensam agenda för att försvara fredsöverenskommelsen och initiativ till en politisk allians för konfliktens offer.

Mer från Latinamerika: