Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Carlos Caicedo är guvernör i provinsen Magdalena i Colombia för det progressiva partiet Fuerza Ciudadana. För att kunna sköta sitt uppdrag krävs livvakt och armerade bilar. Fuerza Ciudadana får stöd från Palmecentret och Socialdemokraterna. – Vi tror att den erfarenhet som svenska socialdemokrater har av att skapa ett välfärdssamhälle är till stor nytta för oss, säger Carlos Caicedo.

Här arbetar vi

Latinamerika

I Latinamerika inledde Palmecentret 2019 ett nytt program tillsammans med våra systerpartier i Colombia, Paraguay och Brasilien, för att utbilda politiker i att bättre kunna möta demokratins utmaningar. Vi stödjer även fackföreningsrörelsen i regionen, så att de bättre kan driva frågor kring social trygghet och sociala trygghetssystem.

Under pandemin utmanades demokratin i flera latinamerikanska länder, med strängare auktoritärt styre och konfrontationer mellan polis, militär och civila. Det senaste året har regionen dock sett en positiv demokratisk utveckling på flera håll när restriktioner har upphävts och i synnerhet genom konkurrenskraftiga allmänna val i flera länder. Bland annat Colombia har gått från att kategoriseras som ”delvis fritt” till ”fritt” i Freedom House’s demokratimätning för 2023.

Ojämlikheten är fortsatt stor i regionen. De enorma sociala klyftorna anses vara en av orsakerna till att Latinamerika tillsammans med Europa är den region som drabbades hårdast av pandemin. Många arbetare förlorade sina jobb i pandemins spår och den latinamerikanska fackföreningsrörelsen har på grund av det mist många medlemmar som inte längre hade råd att betala medlemsavgifterna.

Palmecentret stödjer fackföreningsrörelsen i Latinamerika genom Trade Union Confederation of the Americas. Under pandemin ersattes mycket av ordinarie verksamhet med att lösa akuta kortsiktiga situationer och kartlägga pandemins påverkan på arbetares rättigheter.

Kränkningar av arbetares rättigheter och attacker mot fackliga aktivister är också vanligt förekommande i flera latinamerikanska länder. Enligt ITUC:s Global Rights Index 2023 dokumenterades mord på fackliga aktivister i Brasilien, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala och Peru, genom direkta attacker eller under våldsamma tillslag mot demonstrationer.

Palmecentret i Latinamerika

Länder: Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Mexiko, Paraguay

Antal partnerorganisationer: 15

Aktiva medlemsorganisationer: LO, Kommunal

 


Exempel på samarbetsprojekt

Regionalt partistöd

Att träffa likasinnade partier skapar möjligheter till dialog som kan leda till närmare samarbeten. I Colombia har de tre progressiva partierna knappt haft något samarbete alls under åren, utan har sett varandra som motståndare. Men efter att ha deltagit i en politisk akademi som Palmecentret organiserade, inledde man ett samarbete som resulterade i en gemensam agenda för att skydda genomförandet av fredsavtalet. Under 2020 togs samarbetet vidare och partierna gick samman i en historisk allians av progressiva krafter. Det resulterade i valvinst i presidentvalet 2022, där Pacto Históricos kandidat Gustavo Petro blev landets allra första vänsterpresident. Colombia valde även sin första svarta, kvinnliga vice president i Francia Márquez.

Nytt nätverk för Latinamerikas kvinnliga politiker

I början av 2022 lanserade Palmecentrets program i LatinamerikaPAOLA, ett nytt nätverk för kvinnliga politiker i hela regionen – el cambio es con las mujeres (förändringen sker med kvinnorna). Det nya nätverket har som syfte att stärka kvinnors deltagande och inflytande i politiken, och tillsammans arbeta fram en politik och strategi för att öka jämställdheten i Latinamerika.

Mexiko (Globalt program)

I Mexiko har hushållsarbetarfacket Sinactraho bidragit till förbättringar i hushållsarbetares villkor och rättigheter. Facket har varit med i att utforma ett nytt socialförsäkringsprogram för hushållsarbetare. För första gången ska socialförsäkringar för hushållsarbetare bli obligatoriskt. Flera lagförändringar har också genomförts, som stärker hushållsarbetares rättigheter i det mexikanska samhället, och i december 2019 ratificerade president Andrés Manuel López Obrador ILO-konventionen 189 om hushållsarbetares rätt till anständiga jobb.

Mer från Latinamerika: