Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Carlos Caicedo är guvernör i provinsen Magdalena i Colombia för det progressiva partiet Fuerza Ciudadana. För att kunna sköta sitt uppdrag krävs livvakt och armerade bilar. Fuerza Ciudadana får stöd från Palmecentret och Socialdemokraterna. – Vi tror att den erfarenhet som svenska socialdemokrater har av att skapa ett välfärdssamhälle är till stor nytta för oss, säger Carlos Caicedo.

Latinamerika

I Latinamerika inledde Palmecentret 2019 ett nytt program tillsammans med våra systerpartier i Colombia, Paraguay och Brasilien, för att utbilda politiker i att bättre kunna möta demokratins utmaningar. Vi stödjer även fackföreningsrörelsen i regionen, så att de bättre kan driva frågor kring social trygghet och sociala trygghetssystem.

Under 2020 har demokratin utmanats i flera latinamerikanska länder, med strängare auktoritärt styre och konfrontationer mellan polis, militär och civila. I några fall har dock den allvarliga utvecklingen delvis kunnat brytas med till exempel omval i Bolivia och folkomröstning om konstitutionen i Chile.

Latinamerika fortsätter att vara den mest ojämlika regionen i världen. De enorma sociala klyftorna anses vara en av orsakerna till att Latinamerika tillsammans med Europa är den kontinent som drabbats hårdast av pandemin. Att auktoritära ledare som till exempel Bolsonaro i Brasilien kallade covid 19 för en ”mild influensa” bidrog till spridning av desinformation.

Många arbetare har förlorat sina jobb i pandemins spår och hela fackföreningsrörelsen i Latinamerika har på grund av det mist många medlemmar som inte längre har råd att betala medlemsavgifterna.

Palmecentret stödjer fackföreningsrörelsen i Latinamerika genom Trade Union Confederation of the Americas. Under året ersattes mycket av ordinarie verksamhet med att lösa akuta kortsiktiga situationer och kartlägga pandemins påverkan på arbetares rättigheter.

Inom partistödet kunde trots pandemin drygt 300 personer från åtta länder delta i seminarier och utbildningar. Fler progressiva partier arbetar närmare varandra, och många unga kvinnor har tack vare programmet rekryterats eller valts till viktiga positioner.

Palmecentret i Latinamerika

Länder: Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Mexiko, Paraguay

Antal partnerorganisationer: 15

Aktiva medlemsorganisationer: LO, Kommunal

 

 


Regionalt partistöd

Att träffa likasinnade partier skapar möjligheter till dialog som kan leda till närmare samarbeten. I Colombia har de tre progressiva partierna knappt haft något samarbete alls under åren, utan har sett varandra som motståndare. Men efter att ha deltagit i en politisk akademi som Palmecentret organiserade, inledde man ett samarbete som resulterade i en gemensam agenda för att skydda genomförandet av fredsavtalet. Under 2020 togs samarbetet vidare, och partierna har nu gått samman i en historisk allians av progressiva krafter. Det resulterade i valvinst i presidentvalet 2022, där Pacto Históricos kandidat Gustavo Petro blev landets allra första vänsterpresident. Colombia valde även sin första svarta, kvinnliga vice president i Francia Márquez.

Mexiko (Globalt program)

Exempel på samarbete:

I Mexiko har hushållsarbetarfacket Sinactraho bidragit till förbättringar i hushållsarbetares villkor och rättigheter. Facket har varit med i att utforma ett nytt socialförsäkringsprogram för hushållsarbetare. För första gången ska socialförsäkringar för hushållsarbetare bli obligatoriskt. Flera lagförändringar har också genomförts, som stärker hushållsarbetares rättigheter i det mexikanska samhället, och i december 2019 ratificerade president Andrés Manuel López Obrador ILO-konventionen 189 om hushållsarbetares rätt till anständiga jobb.

Mer från Latinamerika: