Skriv ut
Folkligt deltagande är grunden för en fungerande demokrati. Människor måste ha möjlighet att organisera sig för att förändra sina samhällen.

Folkligt deltagande – till exempel i aktiviteter i föreningar och klubbar, folkbildning och arbete i kooperativ – är en viktig förutsättning för ett samhälle där medborgarna känner delaktighet. Alla Palmecentrets 27 medlemsorganisationer är folkrörelser, flera av dem med mer än hundra års erfarenhet av kamp för sina medlemmars krav. Vi samarbetar med partners som delar våra värderingar, till exempel organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter i Palestina, för minoriteters rättigheter i Burma och för folkbildning i Bosnien och Hercegovina. Läs mer om våra projekt.

Starka folkrörelser behövs

I fungerande organisationer utvecklas medlemmarnas demokratiska tänkande. De lär sig att argumentera för och driva sina åsikter men också att fatta beslut i demokratisk ordning och sedan ta gemensamt ansvar för dessa. Samtidigt gör organisationer det möjligt för medborgare att underifrån driva sina krav gentemot makthavare. Ett starkt föreningsliv (eller civilsamhälle) är helt enkelt en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Genom Palmecentret och våra medlemsorganisationer får våra samarbetspartners stöd för att bilda och utveckla sina organisationer.

Folkbildning når utsatta grupper

Folkrörelser som vill förändra samhället måste bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Medlemmar som är självständiga, kritiskt tänkande och känner ansvar ger demokratiska organisationer deras styrka. Folkbildning – till exempel genom studiecirklar – är en demokratisk och effektivt metod för att nå utsatta grupper. Palmecentrets insatser för folkbildning har unga, kvinnor och marginaliserade människor i fokus eftersom det är grupper som oftast har liten möjlighet till påverkan i sina samhällen. När människor får ökade kunskaper om sina rättigheter och möjligheter ger det kraft att arbeta för förändring. Ledare i organisationer får också utbildning genom Palmecentret i bland annat ledarskap, jämställdhet och interndemokrati.

Till toppen av sidan
Vi måste agera tillsammans, för det är då vi är starka. En röst är ingen röst." Bojana Srebro, projektaktiv i Serbien.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...