Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2022-06-01
Alla nyheter

Verksamhetsberättelse 2021

"Nu är det slut på munkavlarnas tid", skriver vår generalsekreterare Anna Sundström och fd. ordförande Marita Ulvskog.

Det var vad vi sa på Palmedagen i november, och syftade då på att pandemin var på väg att plana ut och att inga munskydd längre skulle behövas. Med ett slut på pandemin skulle den inte längre kunna utnyttjas som förevändning av makthavare som vill sätta munkavle på demokratiska organisationer i civilsamhället.

Men tyvärr ser vi att den auktoritära utvecklingen i världen fortsätter. Till det kan vi lägga Putins brutala invasion av Ukraina. Den berör oss alla; hela världen och var och ens säkerhet är under attack. Under förra året lade vi mycket kraft på att stötta kamrater i Belarus och i Burma, och sprida deras budskap här i Sverige. I Belarus lider människor under samma slags förtryck som vi har sett växa fram i Ryssland. I Burma gjorde en statskupp slut på en redan bristfällig demokrati, med ett massivt förtryck som följd. Och i dag är det särskilt mot Ukraina vi riktar vårt fokus.

Det ligger i Palmecentrets själ, att oförtrutet fortsätta vara ett stöd till världens modiga motkrafter, som verkar med sina egna liv som insats. Därför fortsätter vi att kommunicera ”Varning! Frihet i Fara” och varnar för en fortsatt auktoritär utveckling med konkreta exempel på starka motkrafter, som ljus i mörkret.

Ett stort tack till medlemsorganisationer och enskilda som under året stöttat Palmecentrets verksamhet på alla olika sätt. Ni är Palmecentret. Utan er skulle våra partners i världen gå miste om det stöd de behöver, för att föra kampen vidare.

Underskriver av Anna Sundström och Marita Ulvskog

Ladda ner verksamhetsberättelsen!

 

Exempel på vad vi och partners har gjort under året:

  • Under 2021 anordnades tre digitala utbildningar för projektaktiva inom medlemsorganisationerna.
  • Vi ökade vår totala insamling från drygt 5,87 miljoner kronor 2020 till drygt 13,89 miljoner kronor 2021. Ett stort lyft tack vare en betydande testamentsgåva. Läs mer om hur du kan stödja vår verksamhet!
  • Vi släppte rapporten ”Civila samhället under attack” för att uppmärksamma demokratins tillbakagång och hur civilsamhället är särskilt hårt ansatt. Läs den här!
  • Vi släppte studie om rättvis omställning. Läs den här!
  • Nätverket POP i Albanien har skapat en plattform där medborgare och makthavare kan mötas och inför valet i april 2021 arrangerades möten och forum för medborgare att komma till tals gentemot politiker. Det resulterade bl.a. i att ett samhällskontrakt med medborgares önskemål skrevs under av borgmästare i 12 kommuner.
  • Women’s Leadership Center i Namibia organiserade sig för försvara miljön och urfolks rättigheter mot oljeborrning i regionen Kavango. Med stöd från Palmecentret anordnades en workshop för att mobilisera motståndet. De fick ihop 190 organisationer i ett gemensamt upprop och lyckades tillfälligt stoppa oljeborrnings-projektet. Läs mer!
  • I Nordmakedonien fick 8359 textilarbetare direkt eller indirekt juridiskt stöd för att kräva sina rättigheter genom vår partnerorganisation Glasen Tekstilec. På tre år har organisationens arbete bidragit till att antalet anmälningar till den statliga yrkesinspektionen ökat med 300 procent.
  • Socialdemokraternas partistöd genom Palmecentret bidrog till en enad opposition i Colombia. Läs mer!
  • Vi tog initiativ till en internationell kommission för gemensam säkerhet – ”Common Security 2022”. Läs mer!