Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Ny studie om rättvis omställning, Just Transition, för Globala Syd. Grafisk design av Blossom.it och illustration av Nhung Lê.
Publicerad 2022-06-03
Alla nyheter

En schysst omställning – vägen framåt!

Konceptet Just Transition (Schysst omställning) kommer från den fackliga rörelsen. Civilsamhället, som ser ett behov av rättigheter för arbetstagare i klimatkrisens nödvändiga åtgärder har anammat detta. Vanliga människor ska inte behöva bära hela bördan för minskade utsläpp. Det krävs rättvis fördelning och en schysst omställning.

Olof Palmes Internationella Center förespråkar Just Transition, rättvis klimatomställning, och definierar begreppet som att skiftet till en grön ekonomi sker genom att man samtidigt säkrar levnadsvillkoren för arbetare och grupper i samhället och ser till att de har demokratiskt inflytande i detta skifte.

I samband med FN:s miljö- och klimatkonferens Stockholm +50, som hålls femtio år efter FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen, som Olof Palme var initiativtagare till, släpper Palmecentret och Solidar studien A Just Transition for the Global South.

– Vi måste möta de här enorma utmaningarna med en tydlig vision om inkluderande och hållbara samhällen. Och det kan vi göra, så länge det finns mod och politisk vilja att sätta vår gemensamma framtid först, säger Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Efter att Palmecentret har hört sig för bland sina partnerorganisationer runt om i världen, inte enbart inom den fackliga rörelsen och bland de som är medlemmar i världsfacken, ILO och ITUC, utan likväl inom civilsamhället och i politiska partier, står det klart att de orättvisor som omställningen innebär slår brett.

– Vi måste kunna agera för klimatet och miljön och progressiva sociala mål på en och samma gång, säger Anna Sundström.

Palmecentret strävar efter att:

  • Skapa och pådriva ett brett engagemang inom den internationella fackliga rörelsen i arbetet för Just Transition.
  • Stötta partnerorganisationer i att utveckla lokala och regionala reformförslag för en schysst omställning.
  • Bidra till dessa reformer genom alliansbyggande på samtliga nivåer.

Ladda ner studien! (engelska)

Samlingssida för Stockholm+50