Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Foto: Marcel Crozet / ILO 18-11-2013
Publicerad 2021-12-27
Alla okategoriserad

Handels fadderskap för rättvis omställning

Vill er avdelning bidra till rättvis omställning i praktiken? Då kan ni tillsammans med Palmecentret vara med och stötta kamrater på Filippinerna i deras arbete för en rättvis grön omställning!

Handelsanställdas förbund och Palmecentret går i täten för en rättvis omställning

Handels engagerar sig i miljö- och klimatfrågan – vår tids största ödesfråga. Förbundet vill ta en aktiv roll för att bidra till en rättvis omställning som tar hänsyn till både jorden och människan. Handels har presenterat ett miljö- och klimatpolitiskt program med förslag på åtgärder som kan göra handeln mer miljövänlig, och är en Fair Union som arbetar för mänskliga och fackliga rättigheter och ett hållbart samhälle med mindre påverkan på klimatet.

Handeln är en av våra mest globala branscher, och står inför en omfattande förändring för att vi ska nå klimat- och miljömålen.

9 av 10 av Handels medlemmar tycker att branschen måste bli mer hållbar. Och de flesta vill vara med och bidra till det på sin arbetsplats.

Därför är det extra kul att Handelsanställdas förbund tillsammans med Palmecentret nu ökar sitt arbete för en rättvis och grön omställning i världen.

Rättvis omställning handlar om att ta kampen för klimatet och miljön, utan att någon lämnas efter. För att möta klimat- och miljökrisen måste hela branscher ställa om på kort tid. I det arbetet spelar facket en nyckelroll för att säkra jobben, trygga villkoren och värna medlemmarnas intressen. Alla jobb ska vara gröna och bra!

Fadderskap: Stötta kamrater på Filippinerna

Nu kan er avdelning vara med i ett nytt fadderskap som Palmecentret tagit fram tillsammans med Handelsanställdas förbund för en rättvis grön omställning. Fadderskapet riktar in sig på Filippinerna, där klimatkrisen redan drabbar landets mest utsatta. Demokratin i landet är på tillbakagång och civilsamhället och våra fackliga kamrater behöver allt stöd de kan få i arbetet framåt.

Inom ramen för fadderskapet finns:

  • Fackförbundet POWER, som organiserar medlemmar i energisektorn. De leder vägen för en övergång till förnybar energi och är en föregångare i facklig klimatkamp.
  • SIM-CARRD, som utbildar unga miljökämpar och hjälper människor att rusta sig mot klimatkatastrofer.
  • National Confederation of Transportworkers, som framgångsrikt förhandlat för att deras medlemmar i transportsektorn ska ha trygghet i övergången till gröna transporter, och…
  • Fackförbundet MARINO, som representerar arbetare i fiskeindustrin. De jobbar för att skydda sina vatten från farliga utsläpp från gruvor, och för ett hållbart fiske.

Så här går fadderskapet till:

  • Er avdelning visar intresse för fadderskapet genom att höra av er till Josefin Lundmark, internationell sekreterare på Handelsanställdas förbund. josefin.lundmark@handels.se.
  • Palmecentret besöker gärna ett styrelse- eller medlemsmöte och berättar mer om det viktiga arbete våra kamrater i Filippinerna bedriver och hur ert stöd kommer att göra skillnad.
  • Som fadderavdelning bidrar ni med minst 10 000 kr per år till Palmecentrets arbete med rättvis omställning på Filippinerna. Eller varför inte gå in med några kronor per medlem i er avdelning? Vi ser helst att ni åtar er att stötta verksamheten till och med 2024.
  • Ni får löpande information om hur arbetet för rättvis omställning på Filippinerna utvecklas med hjälp av ert stöd. Palmecentret kommer dessutom gärna ut och berättar om arbetet ni backar på t ex ett årsmöte.
  • Vi stöttar er i att öka engagemanget och kunskapen om globala rättvisefrågor inom er avdelning. Vill ni att en fackligt aktiv ledare från Filippinerna medverkar digitalt på en medlemsutbildning? Vill er ungdomskommitté hålla en interaktiv workshop med unga fackliga aktivister och demokratikämpar över Zoom? Möjligheterna till engagemang för era medlemmar är många och vi bollar gärna idéer!
  • Palmecentret och Handelsanställdas förbund kommer successivt att utveckla och bredda arbetet med global rättvis omställning. Den kunskap och det engagemang som bildas i er avdelning blir en viktig del i det arbetet.

 

Kontakta oss och anmäl din avdelnings intresse!