Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Palmecentret på Globala Torget 2022

Globala torget på Bokmässan - en mötesplats för demokrati och mänskliga rättigheter

Den 22-25 september är det äntligen dags för årets upplaga av Globala Torget på Bokmässan i Göteborg! Palmecentret arrangerar flera brännande programpunkter. Välkommen att delta digitalt eller på plats på mässan.

Globala Torget är platsen där samtida litteratur möter aktuella världshändelser – och i år är torget äntligen tillbaka på en riktig fysisk Bokmässa! Palmecentret är på plats på torget alla dagar och arrangerar flera programpunkter, från utdrag ur en kommande teaterföreställning om klimatkrisen till författarsamtal med Jan Eliasson och ukrainske Andrej Kurkov. Programmen går att följa gratis online eller fysiskt på Bokmässan, men deltagande på plats kräver entrébiljett.

Årets teman:

Årets teman på Bokmässan och Globala Torget är Klimatkrisen, Sydafrika, Crimetime och Röster från Ukraina. Röster från Ukraina är ett extrainsatt tema i och med Rysslands invasionskrig för att ge utrymme för ukrainska författare och berättelser. Sydafrika skulle ha varit hedersgäst och temaland redan 2020, men uteblev på grund av pandemin. Så i år är det äntligen dags istället! Crimetime är ett sista tema på Bokmässan 2022 med extra stort deckarfokus – men för Globala Torget blir det i stället fokus på Real Crimetime, det vill säga på världens verkliga stora brott.

Billigare inträde med Palmecentret!

Palmecentret har i år möjligheten att erbjuda dig som läsare på vår hemsida rabatt på inträdet till Bokmässan och Globala Torget!  Köp din rabatterade biljett genom Palmecentret här!

Plats: Svenska Mässan och Världskulturmuseet, Göteborg
Datum: 22-25 september


Palmecentret är för femte året i rad värdorganisation för Globala Torget och projektleder hela torgets medverkan på Bokmässan.

Vårt program

Vad hän­der med svenskt bi­stånd?

Vad får ett minskat svenskt bistånd för konsekvenser för människor runtom i världen? Hur påverkar ett minskat internationellt samarbete världens gemensamma agenda för att bromsa klimatförändringarna, utrota fattigdomen och minska antalet konflikter?

Musikens och ordens makt i det nya Sydafrika

Hur får man dagens unga att känna hopp och framtidstro i ett land fyllt av korruption, arbetslöshet och fattigdom? Välkomna till ett samtal med musikkollektivet Soundz of the South från Kapstaden – om musik som verktyg för att nå landets unga befolkning och få dem att göra sina röster hörda.

Handbok för en bättre värld

Boksamtal med Jan Eliasson. Vilka lärdomar finns att hämta från en lång erfarenhet i världspolitikens centrum? Hur går vi faktiskt och praktiskt till väga för att skapa en bättre värld?

Teaterföreställning: Strutsdansen

Strutsdansen är en teaterföreställning som väcker tankar, känslor – och ett och annat skratt – kring vår tids största ödesfråga, klimatkrisen. På bokmässan får vi se ett utdrag ur föreställningen, som kommer att ha premiär i december 2022. 

Vad är po­li­ti­ker­nas plan för en rätt­vis om­ställ­ning?

Vad är svenska politikers plan för att genomföra en rättvis klimatomställning av Sverige under de närmaste två mandatperioderna?

Att för­sva­ra det fria or­det un­der krig

Ett samtal med ukrainske författaren Andrej Kurkov om yttrandefrihet i krigstider. Yttrandefrihet och pressfrihet får av säkerhetsskäl ofta stryka på foten i krig. Samtidigt är det också värden som Rysslands anfallskrig mot Ukraina handlar om – rätten att skriva, rätten att kritisera makten.

Wordz and Soundz – a spe­ci­al South Af­ri­ca Night

En kväll med Sydafrika i fokus på Världskulturmuseet i Göteborg. Följ med på en afton med Spoken Word, hiphop, poesi och mingel! Lördag 24 september från kl. 18.30. OBS! Begränsat antal platser.


Hela Global Torgets program hittar du här