Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Strutsdansen – en klimatkalops

På Globala Torget, H-hallen, plan 1, på Bokmässan kan du lördagen den 24 september se ett längre utdrag ur den nyskrivna teaterföreställningen Strutsdansen – en klimatkalops. Tider: 10:30, 12:30 och 13:30.

Det sägs att strutsar stoppar huvudet i sanden för att de tror att de kan undvika faror på det viset. Det sägs också att människor inte kan förhålla sig till faror som ligger för långt bort. Det första påståendet är bara hittepå. Men det andra ligger det nog något i.

Strutsdansen frågar sig varför vi trots att vi vet vad vi bör göra ändå inte gör det. Men vi får också träffa människor som gör vad de kan för att bidra i kampen mot den globala uppvärmningen.

Strutsdansen är en teaterföreställning som väcker tankar, känslor – och ett och annat skratt – kring vår tids största ödesfråga. På Globala Torget får vi se ett utdrag ur föreställningen, som kommer att ha premiär i december 2022.

Med Strutsdansen vill Olof Palmes Internationella Center sätta i gång det samtal vi alla behöver delta i för att få förståelse, kunskap och lust att bidra till den stora omställningen mot ett hållbart samhälle.

Strutsdansen – av och med: Petter Billengren, Maria Lindström och Joakim Sikberg.

Kan Strutsdansen komma till dig?

Strutsdansen passar på arbetsplatsen, i fackklubben, i studiecirkeln, skolan, på föreningsstämman, eller helt enkelt på en teaterscen nära dig. Föreställningen kan bokas som ett eget arrangemang, eller som en del av ett större evenemang, eller med efterföljande dialog/ panelsamtal/ utbildning som beställaren själv arrangerar. För mer information, frågor eller idéer kring samarbete: ania.janerud@palmecenter.se

Har du sett ett utdrag ur föreställningen på Globala Torget?

Strutsdansen är levande och kommer att vidareutvecklas och bearbetas tillsammans med sin publik! Har du sett Strutsdansen på Globala torget vill vi be dig att fylla i en enkät om din upplevelse. Det tar bara ett par minuter, och vi kommer ta med oss dina tankar i vårt fortsatta arbete med föreställningen, så ett stort tack om du vill bidra med det!