Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Sätt världen i rörelse!

Den 24 oktober firar FN 75 år. Den svenska arbetarrörelsens internationella engagemang har alltid varit centralt, vi har mycket att vara stolta över. Men nu är inte tiden att stanna upp, de globala utmaningar vi står inför kräver handlingskraft och progressiva lösningar. Vi behöver sätta världen i rörelse.

”Alla folks frihet, hela världens fred”. Kampen för ett jämlikt samhälle kan inte sluta vid vår nations gränser, hela världens rättigheter hör samman. I år fyller FN 75 år. Längre än så har den svenska arbetarrörelsen varit en kraft som satt världen i rörelse.

Med jämställdhetsreformer, nedrustningsengagemang och medling för fred har den svenska socialdemokratiska rörelsen gjort avtryck internationellt. Nu behöver blicken riktas framåt, nävar knytas för fred, för jämlikhet. Vårt engagemang är avgörande för planetens framtid.

Inspireras av Olof Palme, Alva Myrdal, Anna Lindh och många med dem. Du kan sätta världen i rörelse!

 

Jag vill engagera mig!
Engagemang i ett solidaritetsprojekt – läs mer!
Stöd Palmecentret – här!
Kommunicera om internationella frågor – sök stöd!

 


Vi satte världen i rörelse

Olof Palme

Med sin outtröttliga kamp för fred och rättvisa satte Olof Palme Sverige på kartan som en internationell aktör med påverkanskraft. Palmes budskap om internationell solidaritet inspirerar oss än idag att med ord, visioner och stark vilja sätta världen i rörelse och skapa förändring.

Alva Myrdal

Alva Myrdals banbrytande engagemang tog henne från Sverige ut i världen. På 50-talet fick hon jobbet som chef för FN:s avdelning för sociala frågor, och blev därmed den första kvinna att inneha en så hög position inom FN. Främst kämpade hon för nedrustning, ett arbete som bara några år innan hennes bortgång prisades med Nobels Fredspris.

Anna Lindh

Med sitt mod och sin envishet lämnade Anna Lindh starka avtryck både i Sverige och internationellt. Mänskliga rättigheter, fred och klimatfrågor stod i centrum för hennes internationella arbete, och hon vek sig aldrig för att uttrycka sig i klartext om de orättvisor och missförhållanden hon såg.


En kampanj av: