Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Engagera dig

Så här kan din organisation engagera sig

Medlemmar och aktiva i våra 26 medlemsorganisationer kan på olika sätt engagera sig internationellt genom Palmecentret. Tillsammans arbetar vi för att stärka fackföreningar, socialdemokratiska systerpartier och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter världen över.

Svensk arbetarrörelse har varit världsledande på internationell solidaritet och det vill vi fortsätta att vara. Olof Palmes anda genomsyrar vår verksamhet, och för organisationer inom arbetarrörelsen som vill engagera sig internationellt hoppas vi att Palmecentret är det självklara valet som samarbetspartner.

Palmecentret bedriver runt 200 solidaritetsprojekt i ett 30-tal länder. I de flesta projekt finns minst en lokal partnerorganisation och en svensk medlemsorganisation. Som svensk part i ett projekt kan ni välja vilken nivå ni vill lägga ert engagemang på, beroende på hur mycket tid och resurser ni har.

Palmecentrets projektpartnerkatalog

Ladda ner vår partnerkatalog och läs mer.

 


Engagemangsformer

För alla samarbeten finns tre olika former av engagemang, som vi på Palmecentret kallar för Fadderskap, Projekt utan administration (PuA) och Eget projekt. Mer detaljer kring samarbetsformer finns på sidorna för redan aktiva medlemmar. Ungefär så här skiljer sig engagemangsformerna åt:

Fadderskap

Att bli fadder för ett utvecklingsprojekt är ett enkelt sätt att bli aktiv. Fadderskapet innebär att din organisation stöttar en av Palmecentrets internationella partnerorganisationer i deras arbete för jämlikhet och rättvisa. Ni bidrar med tio procent av projektets hela budget. Ni har inga krav på genomförande men får såklart följa projektets utveckling.

Projekt utan administration

I arbetarrörelsen finns stor kompetens som våra internationella partners behöver. Vi söker er som är experter på jämställdhet, mänskliga rättigheter, klimatomställning, fackligt arbete och fredsprocesser. För er finns projekt utan administration. Ni deltar i projektets genomförande, bidrar med er kompetens, gör enklare administration och stöttar projektet ekonomiskt.

Driv eget projekt

Finns det inom er organisation ett stort internationellt engagemang? Har ni tid och kunskap om internationell projektverksamhet? Kanske har ni tidigare varit engagerade i något av Palmecentrets projekt. Då finns möjligheten att med medel från Palmecentret driva ett helt eget internationellt projekt! Ni väljer ett område ni brinner för och planerar, genomför och följer upp projektet med stöd från Palmecentret.

Fler sätt att engagera er (se filmen "engagemang för världen")

Lyssna till en expert

Hos oss jobbar ett trettiotal experter som kan komma ut till er organisation för att prata om omvärldsläget, mänskliga rättigheter, demokrati eller globalt utvecklingsarbete.

Palmecentret kommer till er

Personal från Palmecentret kommer gärna ut till ert medlemsmöte, evenemang, årsmöte eller kongress för att inspirera fler till internationellt engagemang.

Lönegåva

Lönegåva är det enklaste sättet att som medlemsorganisation bidra till internationellt solidaritetsarbete genom Palmecentret. Företaget/ organisationen erbjuder sina anställda möjligheten att genom ett frivilligt löneavdrag varje månad bidra med en liten summa till Palmecentret.

Utbildning och stöd för projektaktiva


Kom igång

Så här kan du engagera dig

Så här kan din organisation engagera sig

MO Academy - för aktiva i medlemsorganisationer