Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Studier

Studier

Folkbildning är ett av våra viktigaste verktyg för att försvara ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Kunskap är makt - och grunden för allt engagemang. Här hittar du studiehandledningar som du kan ta dig igenom på egen hand, eller i en studiecirkel tillsammans med andra. Vi tipsar också om andra satsningar för kunskap och engagemang. Sidan är under uppbyggnad.

Common Security 2022

Material och studiehandledning för att på egen hand eller tillsammans med andra lära dig mer om gemensam säkerhet, utifrån rapporten Common Security 2022: For our shared future. 40 år efter att Palmekommisionen slog fast att ingen stat kan säkra sin trygghet genom fler och kraftigare bomber, tog Olof Palmes Internationella Center initiativ till att åter lyfta fram begreppet gemensam säkerhet genom den nya rapporten.

Strutsdansen

Strutsdansen är en teaterföreställning som väcker tankar, känslor – och ett och annat skratt – kring vår tids största ödesfråga. Med Strutsdansen vill Olof Palmes Internationella Center sätta i gång det samtal vi alla behöver delta i för att få förståelse, kunskap och lust att bidra till den stora omställningen mot ett hållbart samhälle. Se var nästa föreställning spelas – eller gör ett klimatarrangemang på din ort och bjud in Strutsdansen!

Palestina

Palestina – ett ockuperat land. Människor som ständigt måste passera militärkontroller för att ta sig till skolan, arbetet eller sjukhuset. Nya israeliska bosättningar som breder ut sig på det område som skulle vara palestiniernas land. Hur har det kunnat bli så här? Kan du på något sätt engagera dig för att förändra situationen? Olof Palmes Internationella Center har tagit fram det här materialet för att öka kunskapen och förståelsen om Palestina och konflikten i Mellanöstern. Texter som ger faktakunskap varvas med filmer med människor vi mött på plats.