Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Gemensam säkerhet

En studiehandledning
Tillbaka till studier

En studiehandledning till rapporten Common Security 2022

Här hittar du material och studiehandledning för att på egen hand eller tillsammans med andra lära dig mer om Common Security 2022.

Bakgrund

1982 var läget spänt i världen, och risken för ett kärnvapenkrig var överhängande. I det läget presenterade en internationell kommission under ledning av Olof Palme rapporten Gemensam säkerhet, som slog fast att ingen stat kan säkra sin trygghet genom fler och kraftigare bomber. I stället är förutsättningen för ökad säkerhet att länder arbetar tillsammans för det.

40 år senare tog Olof Palmes Internationella Center initiativ till att åter lyfta fram begreppet gemensam säkerhet, och ta fram en ny rapport, utifrån dagens globala hot, Common Security 2022: For our shared future.

Hur du går tillväga:

Lär dig på egen hand: läs rapporten och se filmen Common Security 2022. Ta hjälp av diskussionsfrågorna i studiehandledningen för att fundera kring hur vi kan skapa en säkrare värld (allt material finns tillgängligt längre ner på sidan).

Lär tillsammans med andra: Common Security 2022 lämpar sig som grundmaterial i en studiecirkel, som träffas minst tre gånger. Kontakta ABF lokalt för att få tips och råd kring hur ni startar en studiecirkel. Läs mer om att starta en studiecirkel här.

Materialet kan även användas för ett enstaka möte där ni diskuterar fred och gemensam säkerhet.


Förslag på upplägg för en studiecirkel:

För att underlätta diskussionen behöver alla ha läst rapporten innan ni träffas. Använd gärna affischerna från materialet nedan för att stimulera till diskussion.

Träff 1: Hjälp varandra att reda ut sådant i rapporten som var svårt att förstå. Analysera hur dagens globala säkerhetshot ser ut utifrån avsnittet Common security risks today.

Träff 2: Diskutera de grundläggande principer för gemensam säkerhet och konkreta rekommendationer som ges i Common Security 2022.

Träff 3: Samtala om hur Sverige bör agera och hur ni själva kan arbeta vidare.

Få hjälp med diskussionsfrågor i studiehandledningsfoldern! >>>

Du hittar handledningen och rapporten för utskrift bland materialet nedan, tillsammans med en video som sammanfattar rapporten, affischer med rapportens grundprinciper samt mer läsinformation. Längre ner finns även seminarier på olika teman för ytterligare fördjupning.

Studiehandledning Gemensam säkerhet

 

Material

Studiehandledning

I studiehandledningsfoldern hittar du en sammanfattning av rapporten och får hjälp med upplägg och diskussionsfrågor. Den går antingen att skriva ut eller öppna i webbversion. Du kan också beställa den med papperspost genom att skicka ett mail till info@palmecenter.se

 

Rapporten

Läs rapporten Common Security 2022 – For our shared future, i sin helhet (34 sidor). Ladda ner den här:

Film

Ett tips är att inleda varje träff med att se denna korta film, som sammanfattar rapporten och väcker tankar.

Affischer/utställning

I materialet ingår även sex stycken affischer i A4-format, en för varje grundprincip som beskrivs i rapporten. Ha dem på skärm framför er eller skriv ut dem och sätt upp på dem på väggen. Affischerna är tänkta att stimulera till diskussion.

Läs mer

Läs mer på commonsecurity.org

 

Övriga initiativtagare till Common Security 2022:

International Trade Union Confederation

International Peace Bureau 

 

Lär dig mer:

ICAN Organisationen som vunnit Nobels fredspris för sin kamp mot kärnvapen.

SIPRI Fakta och forskning om militärutgifter, konflikter, vapenarsenaler, global säkerhet, mm.

Globala målen Lever världen upp till löftena?

Fördjupning: Seminarier

Under 2021 och 2022 genomfördes en serie webbinarier för att belysa viktiga globala ämnen inom Common Security. Här finner du några av webbinarierna. Titta på dem om du vill fördjupa dig i en specifik fråga.

Peace and Climate Change:


Women, Peace and Security


The way forward when our world order is failing


The world after Covid-19