Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Pal utk

En studiehandledning
Tillbaka till studier

Ett studiematerial om Palestina

Vad roligt att du vill lära dig mer om vad som händer i Palestina. Det är en fråga som har förbryllat och engagerat många människor under många år. Och ju klokare man tycker sig bli, desto mer förstår man att man inte förstår. Det här studiematerialet kan du ta dig igenom på egen hand, men vi rekommenderar att du gör det tillsammans med andra.

Innan vi börjar

Vi föreslår tre träffar (ett per avsnitt i studiematerialet), men ni kan ha både fler och färre. Det är också möjligt att gå igenom hela materialet under en heldag med naturliga pauser mellan avsnitten.

Det första avsnittet handlar om läget på marken och det andra avsnittet om olika sätt att arbeta för fred och rättvisa. I det tredje avsnittet arbetar ni tillsammans med att göra konkreta avtryck i er organisation eller i den offentliga debatten.

Tanken är att ni vid träffarna går igenom de tre avsnittens texter och filmer tillsammans, och diskuterar det ni sett. Före den första träffen och mellan de andra ska ni utföra några uppgifter – det handlar mestadels om att läsa några texter för att få veta mer. En av texterna, mellan avsnitt 2 och 3, består bl.a. av länkar för ytterligare fördjupning, och där finns några recept på palestinsk mat. Vill ni, så lagar ni mat när ni ses och kombinerar era samtal med att lukta och smaka på den palestinska vardagen.

 

Materialet är framtaget av Olof Palmes Internationella Center. Texterna är skrivna av Hans Josefsson och filmerna är producerade i samverkan med PYALARA, en av våra samarbetspartners i Palestina. De åsikter som uttrycks i filmerna är personernas egna och Palmecentret står inte nödvändigtvis bakom allt som sägs.


Struktur

 • Före den första träffen ska du läsa på om historien.
 • När du har läst historietexterna går du vidare till avsnitt 1 längre ner på sidan. Alla avsnitt ligger efter varandra här på webben och innefattar filmer, kortare texter och diskussionsfrågor.
 • Efter varje avsnitt finns det läsmaterial som ska läsas mellan varje avsnitt/tillfälle.
 • Är ni flera som studerar frågan tillsammans så går ni igenom de tre huvudavsnitten tillsammans, medan texterna mellan avsnitten ska läsas enskilt.

Inför första träffen

Historiebakgrund

En berättelse om vad som har hänt i regionen från slutet av 1800-talet till idag.

Arbetarrörelsens historia

En översiktlig beskrivning av den svenska arbetarrörelsen syn och hur den har förändrats med tiden.

Studiehandledning

Studiehandledning till stöd för den som leder samtalet i gruppen.


Avsnitt 1: Läget på marken

Före den första träffen ska ni ha läst på om historien (texter i introduktionen ovan). Diskutera: Om ni är flera som studerar frågan tillsammans så börjar ni nu med att presentera er för varandra. Tala om för de andra i gruppen vilka förväntningar du har och om du har några förkunskaper som du vill berätta om. Berätta också om det var något i historiebeskrivningarna som du särskilt fastnade för. Gå sedan vidare till materialet i avsnitt 1.

Vardag i Palestina

Hello Sweden!

Låt oss börja med att träffa några unga palestinier, som vill dela sina framtidsdrömmar med er som tittar. DISKUTERA: Känner ni igen er i de palestinska ungdomarnas sätt att resonera? Hur skiljer sig deras drömmar mot era?

En dag i en palestiniers liv

Vi ska nu följa nittonåriga Sabah Al Bajah under en helt vanlig dag. Sabah bor i Jerusalem men studerar i Ramallah på Västbanken, dit hon måste ta sig via en checkpoint, en särskild kontrollstation där israelisk militär granskar alla som passerar. Den här gången gick det smidigt, men andra dagar kan det vara fullt med människor och ta mycket lång tid att passera. Efter dagens lektioner är det samma väg tillbaka, och sedan är det samma procedur i morgon. Men livet pågår också mellan passagerna. DISKUTERA: Jämför er egen vardag med Sabahs. Vilka likheter och skillnader ser ni? Var det något särskilt i det som Sabah sa som ni slogs av?

Sverige & Palestina

En som har erfarenhet från både Palestina och Sverige är 29-årige Saif Aqel. Han bor i Nablus på Västbanken men har även varit i Sverige som en del av sitt politiska engagemang. Här berättar han om sina intryck från de två världarna. DISKUTERA: Jämför era egna politiska, fackliga eller andra engagemang med Saifs. Vilka likheter och skillnader ser ni? Var det något särskilt i det som Saif sa som ni slogs av?

Att vara flykting i sitt eget land

Vi ska nu besöka flyktinglägret Qalandia strax utanför Ramallah på Västbanken, och få en bild av de palestinska flyktingarnas situation.

I samband med kriget 1948 flydde över 700 000 människor sina hem. De kom att bo i särskilda tältläger uppbyggda av FN. De trodde att de snart skulle kunna återvända, och det trodde även FN som inrättade UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) med uppgift att genomföra direkta hjälpprogram för palestinska flyktingar.

UNRWA inledde sin verksamhet den 1 maj 1950 och skulle arbeta på tillfälliga mandat i väntan på en lösning. Sedan dess har antalet flyktingar och deras efterlevande ökat dramatiskt och tälten har ersatts av hus som är tätt packade på både bredden och höjden. Förutom att nya människor föds ökade antalet flyktingar markant efter sexdagarskriget 1967 då ytterligare ett stort antal människor tvingades lämna sina hem, några för andra gången.

När UNRWA började sitt arbete 1950 var antalet palestinska flyktingar ca 750 000. Idag betjänar UNRWA nära sex miljoner människor. De finns i olika läger i Palestina och de omgivande länderna. Och någon permanent lösning är inte i sikte.

Titta på videon och diskutera:

 • Vad tänker ni om flyktingsituationen?
 • Hur skulle ni själva resonera om ni bodde i ett flyktingläger som barn eller barnbarn till en människa som tvingades lämna sitt hus för 55 eller 75 år sedan?
 • Finns det något alternativ till att flytta tillbaka till ett hus som någon annan gjort till sitt?

Världens största utomhusfängelse

Det sista besöket i detta avsnitt går till Gaza, där konstnären Sobhi Qouta visar oss runt i olika miljöer. Även här får vi en liten inblick i ett av flyktinglägren, men vi får också se exempel på människors kreativitet i en mycket svår situation.

[Svensk textning kommer]

Gazaremsan är ungefär lika stor som den svenska ön Orust och den största staden heter Gaza City. I Gaza bor ca två miljoner människor och 80 procent av dem är beroende av humanitär hjälp. Arbetslösheten på drygt 40 procent är den högsta i världen.

Gazaremsan, som tillsammans med Västbanken och Östra Jerusalem utgör Palestina, brukar kallas för världens största utomhusfängelse. Det beror på att den är satt under blockad av Israel sedan 2007, vilket innebär att ingen kommer in eller ut utan särskilt tillstånd. Också havsvägen är stängd och hårdbevakad av israeliska patrullbåtar.

Det finns en alternativ väg in och ut, via Egypten och Sinaihalvön, men också den är stängd ibland.

Enligt Israel är det säkerhetsskäl som ligger bakom blockaden. De menar att Gaza är fullt av terrorister som inget hellre vill än att utplåna Israel som stat. Det är naturligtvis inte sant, även om det styrande partiet Hamas av stora delar av världssamfundet anses vara en islamistisk terrororganisation som vägrar erkänna Israel som stat (Hamas har dock gjort vissa öppningar på senare år).

Med jämna mellanrum skjuter olika militanta fraktioner i Gaza raketer mot Israel. Målen är till synes inte militära och därför är dessa raketer ett brott mot folkrätten. Israel har också ett väl utbyggt luftförsvar som framgångsrikt lyckas skjuta ner de flesta raketer, eller så landar de på obebyggd mark (nästan alltid). Israel svarar ofta på raketbeskjutningarna genom att bomba mål i Gaza. Dessa vedergällningar är så gott som alltid oproportionerliga, dvs. de förstör och dödar långt mer än vad raketerna från Gaza har kapacitet till. Också detta är ett brott mot folkrätten. Vid flera tillfällen har våldsamheterna varit så stora att det går att tala om fullskaligt krig.

Diskutera:

 • Hur tänker ni kring situationen i Gaza?
 • Går det att föreställa sig hur det är att leva i ett samhälle som är satt under blockad av en brutal ockupationsmakt och som dessutom har ett eget styre som inte bidrar till någon positiv utveckling?
 • Om ni bodde i Gaza, vad skulle ni själva vilja göra för att förbättra situationen?
 • Samtidigt finns det de som säger att Gaza skulle kunna bli ett turistparadis. Vad såg ni i filmen som öppnade för det?

TILL NÄSTA GÅNG

Den här gången har ni fått en liten bild av hur det ser ut på marken i Palestina. Nästa gång får ni möta några människor och organisationer som arbetar för fred och rättvisa. Men innan ni ses igen ska ni på egen hand läsa materialet nedan.

Folkrätten och FN-resolutioner

En beskrivning av vad folkrätten är och några av de viktigaste resolutionerna från FN.

Fredsinitiativ och avtal

Några olika fredsinitiativ och förslag till lösning.


Avsnitt 2: Kampen för mänskliga rättigheter

Före denna träff ska ni ha läst in er på några saker; (1) en beskrivning av vad folkrätten är och några av de viktigaste resolutionerna från FN, och (2) några olika fredsinitiativ och förslag till lösning. Diskutera: Byt några ord om förra träffen och om det ni läst sedan sist. Var det något särskilt som fastnade och som ni funderar över?

I det här avsnittet ska vi träffa några av de många organisationer som arbetar för fred och rättvisa i Israel och Palestina. Avsnittet består av sex olika filmer.

Video 1: Två människorättsorganisationer

Det finns flera etablerade människorättsorganisationer i både Palestina och Israel. Två av dem, palestinska Al-Haq och israeliska B’Tselem, får vi möta här. Al Haq har sin bas på Västbanken, och i Gaza finns även Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) och Al Mezan. En annan israelisk organisation som arbetar för att uppmärksamma människorättsbrott är Breaking the silence.

Video 2: En svensk följeslagare

Det finns flera möjligheter att åka ner till Israel och Palestina som volontär. En sådan möjlighet ges via Det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Här berättar svenske Fredrik Carlson, om sitt uppdrag som följeslagare i byn Nabi Samuel, som ligger på palestinsk mark men utanför den mur som Israel har byggt mot Västbanken. När Fredrik i filmen talar om ”den blå linjen” menar han gränsen mellan Israel och Västbanken.

Video 3: Två religiösa ledare

I Palestina är religionen närvarande på ett helt annat sätt än i Sverige. Vi får möta imamen Majed Saqer och prästen Mitri Raheb som utifrån sina perspektiv som muslim och kristen resonerar om religionens roll i arbetet för fred, försoning och rättvisa.

I filmen pekar imamen Majed på att olika trossamfund lever sida vid sida i Palestina. Bland dem nämner han ”samarier”, en judiskliknande grupp som bl.a. håller till på norra Västbanken.

Annars finns det inte så många judar i det nuvarande Palestina, utöver de illegala bosättarna. Däremot flera judiska organisationer som arbetar för en rättvis fred. Svenska JIPF (Judar för israelisk-palestinsk fred) är en av dem. En annan är israeliska Rabbis for Human Rights, som bl.a. jobbar med opinionsbildning och civil olydnad för att t.ex. stoppa demoleringar av palestinska hus.

Flera kristna organisationer i Sverige är engagerade i Israel och Palestina. Däribland Svenska kyrkan, Diakonia och Studieförbundet Bilda. Inom socialdemokratin finns Socialdemokrater för tro och solidaritet, som startade som en sidoorganisation för kristna socialdemokrater men numera är öppen för alla oavsett tro.

Video 4-6: Palmecentret på plats

Det är dags att tala mer om vad Palmecentret är och gör. I dessa tre videor får ni möta några av våra partnerorganisationer i Palestina. De har fokus på ungdomar, jämställdhet och fackligt arbete.

Här kan du läsa mer om vad Palmecentret gör i Palestina tillsammans med våra partner där. Du kan också mer konkret ta reda på vad du och din organisation kan göra tillsammans med oss på Palmecentret. Det finns flera sätt att engagera sig, beroende på vilka resurser ni har.

Videos

Två människorättsorganisationer

DISKUTERA: Vad tänker ni om det som Susan och Roy förmedlar? Ser ni några likheter och skillnader i deras sätt att uttrycka sig? Mot slutet av filmen resonerar de båda om vad det internationella samfundet kan göra, bl.a. lyfter de att brotten mot mänskliga rättigheter borde få konsekvenser. Håller ni med och hur skulle de konsekvenserna i så fall ta sig uttryck?

Svensk volontär

DISKUTERA: Vad tänker ni om det ni sett av situationen i Nabi Samuel? Kan ni se er själva i Fredriks roll, som följeslagare eller som volontär på annat sätt?

Religiösa ledare

DISKUTERA: Vad tänker ni om det som de religiösa ledarna säger? Har ni egna erfarenheter av att vara verksamma i ett trossamfund? Prästen Mitri talar bland annat om att mötas över samfundsgränserna och bygga långvariga relationer. Hur skulle det kunna ta sig uttryck i vår egen politiska kontext? Vad kan trossamfunden i Sverige tillföra i samhällsdebatten?

Partnerorganisation: PYALARA

Om Pyalara och ev MO-stöd. DISKUTERA: Fundera på om ni skulle vilja gå vidare med ett konkret engagemang, och hur det skulle kunna se ut. Det är också en diskussion som ni kan ta upp vid den tredje och sista träffen.

Partnerorganisation: FILASTINIYAT

Om Filastiniyat och ev MO-samarbete. DISKUTERA: Fundera på om ni skulle vilja gå vidare med ett konkret engagemang, och hur det skulle kunna se ut. Det är också en diskussion som ni kan ta upp vid den tredje och sista träffen.

Partnerorganisation: PGFTU

Om fackligt stöd och LO-samarbete. DISKUTERA: Fundera på om ni skulle vilja gå vidare med ett konkret engagemang, och hur det skulle kunna se ut. Det är också en diskussion som ni kan ta upp vid den tredje och sista träffen.

Fördjupning

Får ni tid över, titta tillsammans på denna film från 2018 som handlar om vårt arbete bland barn i Betlehem, och på denna film från 2015 om psykosocialt arbete via organisationen Al Marfa. Annars går det bra att titta på egen hand efteråt. [ÖVERVÄG ATT STRYKA FILMEN OM AL MARFA.]

Vill ni veta mer om Palmecentret och hur ni kan engagera er är ni välkomna att kontakta oss.

TILL NÄSTA GÅNG

Inför nästa träff finns några saker att förbereda:

 • Titta på några begrepp och länkar till fördjupning.
 • Fundera på hur du själv skulle vilja gå vidare. Känner du dig klar eller vill du lära dig mer? Vad kan den organisation du tillhör göra?
 • Formulera dina tankar på max en A4. Det kan vara dina intryck efter de två träffarna, ett utkast till debattartikel eller en motion till den förening du är engagerad i. Vid nästa träff fångar ni upp det skrivna och jobbar vidare med det tillsammans. Det är en möjlighet att göra konkreta avtryck i er organisation eller i den offentliga debatten.

Ladda ner begrepp/fördjupning


Avsnitt 3: VI TAR DET VIDARE

Inför den här träffen skulle du göra några saker: (1) Titta på några begrepp och länkar till fördjupning. (2) Fundera på hur du själv skulle vilja gå vidare. Känner du dig klar eller vill du lära dig mer? Vad kan den organisation du tillhör göra? (3) Formulera dina tankar på max en A4. Det kan vara dina intryck efter de två träffarna, ett utkast till debattartikel eller en motion till den förening du är engagerad i.

Berätta för varandra vilka begrepp och fördjupningslänkar ni har tittat på och vilka tankar de väckt.

Jobba med era texter

Nu har ni möjlighet att göra konkreta avtryck i er organisation eller i den offentliga debatten. Redovisa de texter som ni har skrivit sedan förra träffen. Fånga upp något av det och jobba fram en gemensam debattartikel och/eller motion till ert årsmöte, representantskap eller liknande. Bestäm vem som tar den vidare, eller om den ska stanna i byrålådan.

Kom ihåg att ni kan ha kommit olika långt. Alla som har försökt har gjort en insats, oavsett hur välformulerat det är.

Alternativ aktivitet

Ett alternativ till att jobba med texter är att bjuda in någon från Palmecentret eller någon annan svensk organisation (se länksamlingen), som kan berätta mer om läget i Palestina och vad ni kan göra. Är ni ute i god tid kan det också finnas möjlighet att ha direktkontakt med någon av Palmecentrets partner i Palestina. Eller så ses ni en gång till och gör något av detta.

Utvärdering och framtiden

Nu börjar det bli dags att avrunda. Inför den avslutande diskussionen, titta återigen på filmen som vi inledde materialet med.

[sv textning behöver kontrolleras]

Diskutera:

 • Vad tar ni med er från era träffar?
 • Har något förändrats i ert sätt att lyssna på de unga palestiniernas drömmar?
 • Har var och en av er fått ut det ni förväntade er? Om inte, varför?

Bestäm om ni ska fortsätta ses och i så fall med vilket syfte. Diskutera om ni kan engagera er i ett projekt, via Palmecentret eller någon annan organisation.

Till sist

Tack för att du har varit med så här långt. Kom ihåg att det är människor som förändrar världen, på gott eller på ont. Du väljer själv hur du vill bidra.

Vill du ha Palmecentrets nyhetsbrev eller få inbjudningar till våra arrangemang, fyll i formuläret.

Och har du synpunkter på något i det här materialet vill vi gärna att du berättar det för oss. Både beröm och kritik är välkommet.