Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

”Stödet gör oss starkare”

Nadia April arbetar på Womens Leadership Centre (WLC) i Namibia. De arbetar med att stärka kvinnor och unga kvinnor, särskild i marginaliserade grupper, att ta tillvara sina rättigheter och vara politiska aktörer i samhället.

I Namibia finns ursprungsbefolkningen sanfolket, som har lidit hårt under förtrycket från vita kolonisatörer. De senaste åren har de drivit en kampanj med protester och marscher mot oljeborrningen i Kavangoregionen, som den namibiska regeringen och ett kanadensiskt företag vill driva genom. Det skulle innebära en enorm miljökatastrof och förstöra grundvattnet.

Stödet stärker deras röst

– Tack vare Olof Palmes Internationella Center har vi fått internationellt stöd och uppmärksamhet. Och möjligheter att knyta kontakter med andra nätverk i Afrika och globalt, vilket gör oss starkare och underlättar vårt arbete, säger Nadia.

WLC och Nadia har bland annat kunnat delta i klimatprotester utanför Namibia, som i Sverige och på klimatkonferensen Stockholm +50 i juni 2022.

– Där satt jag i panelen om rättvis omställning och kunde verkligen föra ut våra lokala perspektiv. Vi ser ett direkt samband mellan att rädda miljön och leva mer jämlikt. Och hur klimatomställningen påverkar oss lokalt ute i landet i Namibia och problemet med att politiker på hög nivå inte lyssnar på våra förslag till lösningar och metoder, som vi vet har fungerat genom århundranden. De är inte möjliga nu genom de senaste decenniernas västerländska industrilösningar, som är direkt och påvisbart förödande för miljön.

Utmaning att få alla delaktiga

Nadia berättar att planerna för det fortsatta arbetet är att fortsätta bjuda på ett starkt motstånd.

– Vi håller på att omgruppera och överväga hur vi verkligen ska nå människors hjärtan och vilja att ändra sina beteenden, så att vi är fler som bidrar till omställningen, säger hon.

Den stora utmaningen är att nå den fattigaste urbefolkningen, som egentligen har minst medel för att ställa om. Men som också behövs för att göra det möjligt.

– Utmaningen är att få alla delaktiga och aktiva utan att förbli passiva och tycka att det är de vitas ansvar. Vi försöker göra det genom kultur, musikkonserter, serieteckningar. Vi håller också på att undersöka möjligheten att starta ett folkets parlament, berättar Nadia.

­ – Vi har lärt oss hur andra kommunicerar effektivt, för att göra ännu mer motstånd och sätta press. Det har betytt mycket för mig och utvecklat min förmåga att kunna bidra ännu mer som en motkraft. Jag vill därför säga stort tack för den möjligheten som Palmecentret ger mig.

Nadia April på Stockholm+50-konferensen
Nadia April på klimatkonferensen Stockholm +50. 

Läs mer om WLC


GÖR MER DEMOKRATI – STÖD VÅRT ARBETE:

Ge en gåva

Demokrati ska stoppa kriget mot naturen

• Nedrustningsavtal för fossila bränslen

– Vi blev koloniserade då, och vi blir koloniserade nu.

En röst som tillhör en namibisk aktivist ekar i entréhallen till FNs miljökonferens Stockholm+50. Deltagare stannar för att ta bilder av klungan av aktivister som höjer sina knytnävar i luften på det annars så formella evenemanget. Många tillhör ungdomsrörelser och urfolk.

Hon pratar om det som utspelar sig i hennes hemland, Namibia. Där har det kanadensiska företaget ReconAfrica fått tillstånd att utvinna olja i Kavangodeltat – hem åt den största populationen av elefanter i världen och ett område med stor betydelse för det lokala Sanfolket. Majoriteten av dem som bor i regionen har inte konsulterats. Därför har civilsamhället startat en kampanj för att stoppa projektet och utreda hur det gick till när tillståndet gavs.

Samtidigt försöker samma aktivister komma åt fossilindustrin på en högre nivå, för att inte behöva slåss mot en tusenhövdad drake. De som samlats i Stockholm+50-konferensens lobby vill se ett globalt nedrustningsavtal för fossila bränslen. Klimatkrisen är i dag ett säkerhetshot av samma kaliber som kärnvapenkrig, och det är de regimer och företag som förfogar över de fossila bränslena som har handen på den röda knappen. Att en liten minoritet kan rikta ett sådant hot mot resten av mänskligheten pekas ut som djupt odemokratiskt.

Med ett bindande fossilt nedrustningsavtal skulle världens länder behöva avbryta all ny utvinning av fossila bränslen och snabbt ställa om till förnybar energi. Kampanjen införlivar dessutom nästa krav:

• En rättvis klimatomställning

Att klimatomställningen också måste vara rättvis handlar om att arbetare ska ha ekonomisk trygghet när arbetsmarknaden förändras och tillgång till nya gröna och bra jobb. Men det handlar också om mer demokrati.

Arbetstagare ska få vara med och bestämma, genom social dialog, hur deras arbetsplats och sektor ska klimatanpassas. Olika grupper i samhället ska också få ge sina synpunkter. Nadia April från Women’s Leader­ship Centre i Namibia gav ett råd till de regeringsföreträdare som var på plats under Stockholm+50: Starta skyndsamt demokratisk dialog om rättvis omställning, om det ska bli verklighet av klimatlöftena.

– Lägg extra fokus på att marginaliserade grupper ska kunna delta på ett jämlikt sätt, till exempel ursprungsbefolkningar, landsbygdsbor, unga och kvinnor. De måste erkännas som ledare.

Nadia April på Stockholm+50
Nadia April från Women’s Leadership Centre i Namibia. Foto: Privat

• En lag mot ekocid

Ett tredje initiativ för att ge människor möjligheter att freda sin miljö mot exploatering som lyftes ofta under konferensen, till exempel av unga världen runt, var lagstiftning mot ekocid. Ekocid betyder storskalig miljöförstörelse – och det är lagligt i dag. Därför kampanjas det nu för en lag på internationell nivå, som kan komma åt den här typen av brott.

Med en ekocidlag skulle exempelvis ReconAfricas företagsledning behöva väga in risken att de – personligen – kan dras inför domstol om deras beslut leder till allvarliga skador på miljön i Kavango. Och de kvinnor, urfolkssamhällen och småjordbrukare som hittills inte fått gehör hos sin regering skulle ha ett forum där de kan göra sina röster hörda och utkräva rättvisa.

Demokratiskt inflytande och miljö

21 procent av världens ministrar är kvinnor. År 2021 hade endast tio länder en kvinna som regeringschef. Med nuvarande takt nås inte jämställdhet på de högsta politiska maktpositionerna på ytterligare 130 år. (Källa: UN Women)

80 procent av världens biologiska mångfald finns i områden där ursprungsbefolkningen bor. Dessa marker stabiliserar också jordens klimat genom att lagra stora mängder kol – motsvarande 33 gånger de globala energiutsläppen under 2017. Urfolks möjligheter att bestämma över sina områden är därför avgörande för att skydda jordens arter och mota klimatkrisen. (Källa: Naturskyddsföreningen)

Den rikaste 1 procent av världens befolkning orsakar mer än dubbelt så mycket klimatutsläpp som den fattigaste halvan. (Källa: Oxfam)

 

 


Artikeln publicerades i Aktuellt i Politiken 28/6-2022.

Namibiska feminister försvarar miljön och urfolks rättigheter

– Om projektet blir av är det en total katastrof, säger Liz Frank.

– Det var självklart för oss att mobilisera oss mot det här. Om de hittar gas eller olja kommer Okavangodeltat att förgiftas och vattenbristen bli total. Fiske och turism kommer försvinna och djur utrotas. Marken kommer inte gå att odla.

Urfolkens ledare får kunskap om sina rättigheter

Tack vare samarbetet med Palmecentret kunde WLC arrangera en tvådagars workshop med kort varsel för san-folkets ledare, och motståndet tog fart.

De flesta deltagarna var kvinnliga ledare och syftet var att utbilda dem i urfolkens rättigheter enligt FN:s deklaration, hur de kan driva påverkansarbete mot exploatering av naturresurser samt sprida kunskap i området.

WLC förstod snart att det kanadensiska företaget inte genomgått de processer som krävs för att få tillstånd från den lokala befolkningen. Och enligt en artikel i National Geographic har flera lokala ledare blivit lovade arbeten i utbyte mot tystnad.

– Konsultationen har varit mycket bristfällig. När företaget har närmat sig människorna för att informera om projektet har de inte alls talat om de negativa aspekterna, berättar Liz.

– Vi litar inte alls på ReconAfrica. De har sagt så mycket som inte alls visat sig stämma, som att de har tillstånd fast de inte har det. I sin marknadsföring pratar de om att det finns mycket vatten i Okavangofloden, men torka är redan ett stort problem här.

Motståndet växte till en global kampanj

WLC:s mobilisering mot oljeborrningen område fick ett fantastiskt gensvar. 120 nationella och 70 internationella organisationer gjorde ett gemensamt upprop (ett så kallat moratorium) om att tillfälligt stoppa projektet. När det namibiska parlamentet inte brydde sig om det publicerades det i en av de största dagstidningarna.

Kampanjen uppmärksammades då av omvärlden. Skådespelaren Leonardo Dicaprios organisation Re:wild har tweetat sitt stöd och Prins Harry har tillsammans med en namibisk kändis i ett öppet brev bett Namibia och Botswanas regeringar stoppa projektet. Efter all uppmärksamhet blev den namibiska regeringen till slut tvungna att anordna offentliga utfrågningar. De skedde dock med så kort varsel och få hade möjlighet att närvara. Något som enligt Liz gjordes med flit. Hon menar att regeringen framför allt valt att hålla ögon och öron stängda.

– De vet givetvis om att det inte finns vatten och vilka klimatförändringar som projektet kan medföra. Men de står på företagets sida. När ReconAfrica besökte presidenten sa denne att civilsamhället pratar för mycket och jagar bort investerare. Efter det skapade vi hashtagen #therighttotalktoomuch, berättar Liz.

WLC:s arbete mot oljeborrningen i Kavango-regionen fortsätter. Nästa stora event är en nationell konferens, ett slags folkets parlament, för att öka pressen på företaget.

– Just nu undersöker vi hur företaget kan ställas inför rätta. Som organisation har vi lärt oss otroligt mycket. Det vi kunde sätta igång med hjälp av Palmecentret har växt till en världsomfattande kampanj!

Faktaruta:

I september 2020 fick det kanadensiska företaget ReconAfrica tillstånd att borra efter olja, gas och andra naturtillgångar i namibiska Kavango och på andra sidan gränsen i Botswana. Området är 8,5 miljoner hektar stort och består bland annat av floddeltat Okavango, som är klassat som världsarv av UNESCO, och som också innefattar ett område med världens största levande elefantflock. Tillståndet gäller i 25 år.

Röster på miljökonferensen Stockholm+50

I juni 2022 var WLC i Stockholm och deltog på FN:s miljökonferens Stockholm+50. Nadia April från organisationen berättade om fallet ReconAfrica i hemlandet och lyfte bland annat de säkerhetshot som klimatkrisen innebär samt behovet av en demokratisk dialog för rättvis omställning.

Mer om Palmecentret på Stockholm+50

 

Namibia

Trots landets många naturtillgångar lever många namibier i fattigdom och utsatthet. Palmecentret arbetar med civilsamhället och facken för ökad jämlikhet och jämställdhet.

Namibia: ”Vi kvinnor är starka om vi står upp tillsammans”

Maria Garises säger att hon tidigare var en typisk sankvinna; blyg och undergiven gentemot män i sin omgivning. Hon blev slagen och våldtagen under sin uppväxt och har tvingats in i destruktiva relationer.

Maria Garises. Foto: Andreas Karlsson

– Som sanflickor får vi lära oss att vara tysta och göra som vi blir tillsagda. Att vi är san är illa nog i samhällets ögon. Att vi är kvinnor i ett mansdominerat samhälle gör det ännu värre, säger hon.

Hon berättar att hon blev gravid tidigt utan att vara gift och att lärarna i skolan både mobbade och slog henne.

– Många föraktar hela vår kultur och livsstil, de tycker att vi är primitiva. Och eftersom vi inte kan få vettig utbildning på vårt eget språk så hoppar många, inklusive jag själv, av skolan. Den utsatthet som fattigdom och avsaknad av utbildning innebär skapar nya problem, som alkohol- och drogmissbruk, och i förlängningen misshandel och sexuellt utnyttjande.

Samtidigt står berättelsen om hennes bakgrund i skarp kontrast till den kvinna hon är i dag. Under en manifestation i byn Drimiopsis är det hon som, klädd i traditionell sandräkt, håller i mikrofonen och med stor auktoritet predikar kvinnors och flickors rättigheter för ett hundratal bybor, däribland en stor skara unga flickor.

– Det var tack vare Women’s Leadership Centre som jag fick upp ögonen för att våld och utnyttjande inte är normalt, att vi kvinnor har rättigheter och att vi är starka om vi bara står upp tillsammans för de rättigheterna.

Hon tillägger:

– Det som äntligen börjar hända nu är helt avgörande, nämligen att även männen börjar lyssna. De vet att vi står enade och de har respekt för oss. De inser att vi inte tänker acceptera att bli utnyttjade. Än så länge är vi långt från att ha nått ut till alla, men vi är på väg i rätt riktning och det går snabbare än jag vågat hoppas, säger hon.

Text och foto: Andreas Karlsson

 

The Women’s Leadership Center

Organisationen The Women’s Leadership Center (WLC) grundades 2004 med syftet att utveckla kvinnligt ledarskap och stärka kvinnor från olika etniska grupper i Namibia. Den huvudsakliga målgruppen är unga kvinnor från sanfolket. Genom utbildning, kapacitetsuppbyggnad och opinionsbildning syftar projektet som stöds av Palmecentret till att uppnå ett mer rättvist samhälle.

 

Läs även: Optimism trots stora utmaningar

Namibia: Optimism trots stora utmaningar

Sanfolket började befolka södra Afrika för cirka 150 000 år sedan. Den traditionella sankulturen bygger på långtgående jämställdhet mellan kvinnor och män, men det är värderingar som har gått förlorade under århundraden av kolonisering och samhällsutveckling.

Elizabeth IKhaxas är grundare av, och verksamhetschef på, WLC. Hon säger att det inte råder någon tvekan om att sanfolken befinner sig längst ner i samhällshierarkin och att kvinnor är särskilt utsatta.

– Marginaliseringen av san har pågått i århundraden. Den har lett till arbetslöshet och utbredd fattigdom. Den har dessutom brutit sönder sankulturen och skapat interna slitningar. Ofta är det kvinnorna som till nöds lyckas försörja sin familj genom småskaligt jordbruk. Det leder till frustration hos männen, vilket kombinerat med ett utbrett missbruk leder till att de ger sig på kvinnor – både inom och utanför familjen, säger IKhaxas.

Våldet har blivit normaliserat

Vi träffas i den lilla byn Drimiopsis, 25 mil öster om huvudstaden Windhoek, på randen till Kalahariöknen. Prästen för den lokala församlingen, Michael Kandovazu, berättar att missbruk, våld och sexuellt utnyttjande är ett stort problem bland de omkring 2 000 invånarna.

– Våldet har blivit normaliserat. Jag har själv, i flera av mina tidigare relationer, slagit kvinnor. Men jag har insett hur fel och förkastligt det är och försöker nu efter bästa förmåga jobba för ett samhälle där kvinnors rättigheter respekteras, säger han.

Han får medhåll av Adelinde Karabo Madi. Hon är före detta lärare och leder den lokala kvinnoorganisationen i Drimiopsis, vilken bygger på WLC:s program.

– Det är också ett stort problem att föräldrar inte förstår vikten av skolgång för sina barn, helt enkelt för att de själva aldrig har gått i skolan, säger hon.

En viktig del av WLC:s arbete för kvinnors rättigheter är att genom historieundervisning försöka återknyta till sankulturens traditionella, jämställda värderingar. En annan är att informera om lagar och internationella konventioner om alla människors lika värde.

Progressiv lagstiftning

Namibia har förhållandevis progressiva lagar mot diskriminering av såväl kvinnor som marginaliserade etniska grupper. Problemet är att de inte efterlevs, konstaterar Elizabeth IKhaxas, och förklaringen är tyvärr både enkel och nedslående: politikerna är en del av samma patriarkala struktur som är själva grundproblemet. Men trots utmaningarna är IKhaxas optimistisk och säger att besök som det i Drimiopsis stärker henne i tron på att det går att göra skillnad.

Den flickgrupp som startades i byn för ett år sedan har på kort tid gjort stora framsteg och hon ler brett när flickorna en efter en får låna mikrofonen för att, på både sitt modersmål och engelska, läsa upp vilka rättigheter de har som sanflickor i dagens Namibia.

– Det här gör mig oerhört glad. Flickorna kommer att växa upp och ha helt andra förutsättningar än sina föräldrar, säger hon.

Text och foto: Andreas Karlsson

 

THE WOMEN’S LEADERSHIP CENTER

Organisationen The Women’s Leadership Center (WLC) grundades 2004 med syftet att utveckla kvinnligt ledarskap och stärka kvinnor från olika etniska grupper i Namibia. Den huvudsakliga målgruppen är unga kvinnor från sanfolket. Genom utbildning, kapacitetsuppbyggnad och opinionsbildning syftar projektet som stöds av Palmecentret till att uppnå ett mer rättvist samhälle.