Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Webinar: Countering Shrinking Space in Palestine

This year, in occasion of the International Day of Solidarity with Palestinian People, SOLIDAR and EuroMed Rights host an online public event dedicated to the topic of Shrinking Space for Civil Society Organisations in Palestine.

Civil society organizations and human rights defenders have been the target of strong restrictions and repression. Such as the employment of counter-terrorism legislation and military orders, arbitrary arrests and criminal prosecutions to reduce the space in which these organisations operate.

All these actions are resulting in serious infringements of Palestinian people’s rights to freedom of association, opinion and expression as well as the right to participate in public and cultural affairs. Among the most recent examples of this, there is the October 2021 Israeli Government designation of six Palestinian civil society organisations as “terrorist”. The purpose of this event is to raise awareness and bring testimonies on the situation of civil society in Palestine and also to highlight ongoing initiatives and actions by NGOs and Trade Unions to promote and defend human rights.

WHEN & WHERE:

The event will be held online on ​Tuesday 29th November 2022, 13:30 – 15:30 CET.

Anna Sundström, Secretary General of Olof Palme International Center, will give closing remark at 15:20.

Read more about the event

 

Registrate for the event

Watch on Facebook

 

Internationell utblick: Israel och Palestina

Det är förhållandevis tyst i svenska medier om det politiska och humanitära läget i Israel och Palestina. Betyder det att inget händer, och är det i sin tur ett bra eller ett dåligt tecken? Det finns de som menar att det enda som händer när inget händer är att palestiniernas situation blir allt svårare. Vad blir följden av det israeliska parlamentsvalet, som är det femte på fyra år. Och när kan vi se en demokratisk utveckling i Palestina?

Vad behöver det internationella samfundet, och särskilt EU och Sverige, göra för att en rättvis fred ska uppnås? Vilken roll kan folkrörelser och religiösa samfund spela?

Relationerna mellan de svenska och israeliska regeringarna har rört sig åt olika håll under det senaste decenniet. Vilka konsekvenser har det fått för relationen till Palestina? Kommer Sveriges hållning att förändras med den nya regeringens tillträde?

Därutöver finns mycket att diskutera, t. ex. fördrivningen av palestinier i östra Jerusalem, flyktingsituationen, raketer från Gaza med efterföljande vedergällning, bosättningarnas roll i en kommande tvåstatslösning, terrorstämplingen av palestinska människorättsorganisationer och den heta frågan om Israels brott mot internationell rätt bör benämnas som apartheid.

Talare:

Thomas Hammarberg, som under många år varit engagerad för mänskliga rättigheter av bland andra svenska regeringen, FN och Europarådet

Evin Incir, Europaparlamentariker, vice ordförande i EU-parlamentets delegation för förbindelserna med Palestina

Johanna Wassholm, Act Svenska kyrkans policyrådgivare för Mellanöstern

Samtalsledare:

Hans Josefsson, tills nyligen förbundssekreterare i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, STS, Mellanösternkännare

DATUM: 17 november
TID: 18:00
PLATS: Palmesalen, våning 1. ABF-huset, Sveavägen 41
FRI ENTRÉ

Evenemanget arrangeras av ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Få en påminnelse innan evenemanget!
Solidaritet är vårt främsta försvar mot framtidens kriser
Vi hade samlats i skuggan och lyssnade till kvinnorna i den lilla byn Beit Mirsim i Palestina. De berättade om verksamheten i det kvinnokooperativ de bildat och hur familjerna levde i skuggan av den israeliska ockupationen. Plötsligt dyker en gammal man upp. ”Jag hörde att det var svenskar i byn”, säger han. ”Jag kommer för att tacka.” Det visar sig att byn totalförstördes av israelisk militär 1967. Den svenska hjälpen kom snabbt. Först i form av humanitärt stöd. Tält, mat och mediciner. Sedan genom stöd till återuppbyggnad av 60-talet små hus. Hans berättelse visar på betydelsen av både det humanitära och det långsiktiga stödet. Och den respekt vårt solidariska Sverige har i omvärlden.

Biståndet genomsyras av en mer restriktiv migrationspolitik i Tidöavtalet

Dagen innan mitt besök i byn presenterade den tillträdande statsministern Ulf Kristersson Tidöavtalet. Hans egen roll var ganska begränsad. Presskonferensens mittpunkt var Jimmie Åkesson. Partiledare för det parti som helt klart gjort störst avtryck i avtalet men som ändå inte tar plats i regeringen. Formuleringar om ”inre utlänningskontroller”, ”visitationszoner”, ”återvandring” och ”bristande vandel” som grund för utvisning ger kalla kårar.

Tidöavtalets skrivningar om biståndet genomsyras också av en mer restriktiv migrationspolitik. Biståndet ska villkoras med återtagande av medborgare, bidra till återvandring och frågan om samarbete med “främmande stater” för att åstadkommande ett effektivt återvändande ska prioriteras. I klartext innebär det att svenskt bistånd kan komma att användas till mer av gränsövervakning och insatser som ska förhindra migration till Europa i stället för att minska fattigdom, bidra till demokratisk utveckling och hantera klimatförändringarnas effekter, och därigenom hantera migrationens grundorsaker.

FN vädjar till den rika världen att höja ambitionerna

Enprocentsmålet för biståndet slopas, i stället ska treåriga budgetramar ange biståndets storlek vilket kommer leda till en successiv de facto minskning av biståndet i en tid då globala utmaningar kräver mer internationell solidaritet och samarbete.

Sedan ett antal år minskar det sammanlagda biståndet till låginkomstländer, internationella investeringar minskar också och ländernas skuldbörda ökar. FNs generalsekreterare vädjar till den rika världen; höj ambitionerna. För vår gemensamma överlevnad. För de fattiga ländernas möjlighet att möta klimatförändringarnas effekter, vända tillbaka utvecklingen som rullats tillbaka under covidpandemin. För att förebygga hunger och konflikt som hotar i spåren av den globala livsmedelskris vi står inför. Då gör den tillträdande regeringen precis tvärt om och sänker ambitionerna.

Med Tidöavtalet bryter Kristerssons gäng med 60 år av svensk tradition på det biståndspolitiska området. 1962 fattade riksdagen beslut om Sveriges första biståndspolitiska proposition och målet om att investera en hundradel av vårt växande välstånd i global utveckling. Tage Erlander konstaterade att ”den svenska hjälpen till de fattiga folken inte kräver någon annan motivering än den som bottnar i känslor av moralisk plikt och internationell solidaritet, i vår uppfattning om människovärde och jämlikhet”.

Socialdemokraterna behöver stå upp för enprocentsmålet

Samtalet i byn Beit Mirsim går vidare. Kvinnorna talar om det allaktivitetshus som tack vare svenskt stöd erbjuder utbildning för kvinnor och stöd till byns kvarvarande jordbrukare. I en by lite längre bort bygger ett annat kvinnokooperativ en vårdcentral, också det tack vare svenskt bistånd. Oron över deras möjligheter till fortsatt stöd gnager.

För Socialdemokraterna blir mandatperiodens viktigaste uppgift på det biståndspolitiska området att stå upp för enprocentsmålet och fortsätta att driva på för ett utvecklingssamarbete som grundar sig på människovärde och jämlikhet. Utan diffusa konditionalitetskrav och i insikt om att solidaritet och samarbete är vår bästa försäkring mot framtida kriser. Att ta ansvar för världen är att ta ansvar för Sverige.

 

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.


Debattartikeln publicerades i Aktuellt i Politiken den 19/10-2022.

Svenskt bistånd till Israel och Palestina i fokus under besök

Civilsamhällets förutsättningar att verka begränsas runt om i världen, med kränkningar, hot och förtryck som vardag. I en tid då demokratin hotas och utrymmet för det civila samhället krymper är solidaritet och stöd från omvärlden och Sverige avgörande.

I Israel och Palestina verkar civilsamhällesorganisationer under stor press. Trots riskerna fortsätter de kämpa för demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling och fred.

Delegationen kommer att besöka samarbetspartner som exempelvis arbetar för pressfrihet i Palestina, bedriver jordbrukskooperativ, projekt för kvinnors ekonomiska självständighet, samt skapar förändring genom konst och kultur – alla med mänskliga rättigheter som grund.

Med resan vill deltagarna belysa de lokala civilsamhällesorganisationernas viktiga arbete och förutsättningar de lever och verkar under samt vikten och resultatet av svenskt bistånd till civilsamhället i Israel och Palestina.

Delegationen består av:

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Att försvara människorätt under israelisk ockupation

På Jipfs inbjudan besöker Roy Yellin från den israeliska människorättsorganisationen B’tselem Sverige i slutet av september för att berätta om organisationens arbete.

B’tselem arbetar för en framtid då mänskliga rättigheter, frihet och jämlikhet garanteras för alla människor, palestinier och judar, som lever mellan Jordanfloden och Medelhavet. Sedan 30 år har B’tselem dokumenterat, undersökt och publicerat statistik, vittnesmål, videoinspelningar och rapporter om övergrepp och överträdelser mot mänskliga rättigheter i de områden som ockuperas av Israel.

Organisationen är politisk obunden och har mottagit många internationella utmärkelser för sitt arbete. Läs mer om organisationen!

Samtalsleder gör Dror Feiler från Jipf.

Datum: Tisdag 20 september, kl. 18-20.00.

Plats: Teater Tribunalen, Hornsgatan 92 Stockholm

Samtalet hålls på engelska.

 


Samtalet arrangeras av Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (Jipf) och Olof Palmes Internationella Center

 

Olof Palmes Internationella Center fördömer razzior mot palestinska civilsamhällesorganisationer

Under morgonen den 18 augusti har den israeliska militären genomfört razzior mot palestinska civilsamhällesorganisationer. Det är samma organisationer som Israel i oktober godtyckligt terrorstämplade. En av dem är till exempel den välrenommerade människorättsorganisationer Al-Haq som är en viktig organisation för att övervaka och sprida information om brott och övertramp mot mänskliga rättigheter i Palestina.  

Omvärldens stöd till de palestinska krafterna för demokrati och mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin. Omvärlden måste agera när Israel smutskastar och attackerar legitima människorättsorganisationer. Rösterna som berättar om den israeliska ockupationen riskerar annars att tystna. 

Sverige och Europa måste fortsätta och fördjupa stödet till de krafter som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati, mot ockupationspolitiken.  

 

 

 

 

 

Fakta 

De palestinska organisationer som utsatts för razzior och nedstängningsorder är enligt den israeliska dagstidningen Haaretz: 

I oktober förra året (2021) utfärdade det israeliska försvarsdepartementet en anklagelse om att sex organisationer, inklusive de fyra ovan, stödde terrorverksamhet. EU och europeiska stater, som ger bistånd till det palestinska civilsamhället, har krävt bevis för påståendena. Några övertygande bevis har dock inte kunnat påvisas. EU har dessutom själva låtit utreda bland annat stödet till al-Haq. EU:s egen utredning kom fram till att de israeliska anklagelserna var grundlösa.  

Dagens Nyheter (DN) rapporterar att försvarsminister Benny Gantz, samtidigt som razziorna genomfördes, utfärdade ett dekret som förbjuder israeliska advokater att representera de sex rörelserna då deras sak inom kort skall prövas inför domstol. Enligt DN är det bara israeler som erhållit speciellt tillstånd – av försvarsdepartementet – har rätt att föra palestiniers talan. 

Vi fördömer det hänsynlösa mordet på 16-åriga Ghaith Yemeen

Vi fördömer Israels ockupation av Palestina och det hänsynslösa våldet som i förra veckan tog livet av den 16-åriga pojken Ghaith Yemeen. Den israeliska militärens dödliga våld i den ockuperade palestinska staden Nablus skadade under torsdagen 88 personer, varav majoriteten unga.

Den senaste tidens oroligheter i Palestina, till följd av den israeliska statens oproportionerliga våld både under den muslimska fastemånaden och vid mordet på journalisten Shireen Abu Akleh, gör att människor, framförallt barn och unga, lever i skräck om att bli offer för den israeliska statens övervåld. Internationella samfundet måste utkräva ansvar från israeliska staten. Mordet på journalisten Shireen Abu Akleh och nu Fatah Youth-medlemmen Ghaith Yemeen, måste utredas som potentiella krigsbrott.

När ska våldet ta slut? Fredsförhandlingar måste återupptas. Omvärlden får inte blunda för kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten som sker i skuggan av Rysslands invasion av Ukraina. Ghaith Yemeens mördare måste ställas till svars.

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Lisa Nåbo, ordförande SSU

Daniel Vencu, förbundssekreterare Unga Örnar

Emma Fastesson Lindgren, S-studenter


Nyhet: ”16-year-old teen killed, 88 other injured by Israeli gunfire in Nablus”.

Olof Palmes Internationella Center fördömer mordet på journalisten Shireen Abu Akleh

I dagarna har oroligheterna i Palestina ökat efter att den Israeliska militären dödat, helt oprovocerat, den kända journalisten Shireen Abu Akleh. Fallet har ifrågasatts på många håll från flera viktiga internationella aktörer och senast har mordet av journalisten fördömts av FNs säkerhetsråd.

Agerandet är ett bevis på att Israel gång på gång gör allt för att strypa informationen om den riktiga israeliska ockupationen. Mordet på den legendariska och viktiga journalisten är ett hot mot de palestinska rösterna. Det är inte bara världen journalistkår som skakas, utan hela det palestinska samhället. Att mörda en journalist är att försöka mörda palestinska röster för frihet. Därför fördömer Palmecentret detta hänsynslösa agerande och efterfrågar att fallet ses som ett krigsbrott. Israel måste stå till svars för sitt agerande.


 

 

English:

In recent days, unrest in Palestine has intensified after the Israeli military killed, completely unprovoked, the well-known journalist Shireen Abu Akleh. The case has been questioned in many quarters by several important international actors and most recently the murder of the journalist has been condemned by the UN Security Council.

The action is proof that Israel repeatedly does everything it can to stifle information about the real Israeli occupation. The assassination of the legendary and important journalist is a threat to the Palestinian voice. It is not just the world of journalism that is being shaken, but the whole of Palestinian society. To murder a journalist is to try to murder Palestinian voices for freedom. Therefore, the Palme Center condemns this ruthless action and demands that the case be seen as a war crime. Israel must be held accountable for its actions.

Hot och våld mot palestinier i Jerusalem måste stoppas

De senaste dagarna har vi kunnat följa oroligheterna i Jerusalem. Den israeliska militären har oprovocerat attackerat fredliga böner i Al Aqsa moskén under den heliga månaden Ramadan, som en konsekvens av att oroliga aktiviteter skett i samband med stärkt israelisk militär närvaro.

Palestinier har under de senaste dagarna fått bevittna samt utsatts för hot och våld. Majoriteten helt oprovocerat. Så får det inte vara.
Palestinier har rätt att vistas i Jerusalem utan att behöva riskera sina liv. Hot och våld skapar aldrig ökad trygghet, tvärtom.

Det kan vi också nu se, när konsekvensen av attackerna i Jerusalem, har lett till ökad orolighet mellan Gaza och Israel. Världen behöver verkligen inte mer krig. Världen behöver fred, därför måste omvärlden agera för att stoppa oroligheterna som pågår i Palestina.

Källor:

Haaretz: UN Security Council Debates Jerusalem Violence, UAE Summons Israeli Envoy
Al Jazeera: Raid on Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque raises fear of new conflict
Haaretz: Palestinians, Arab States Condemn Israel for Ramadan Escalation in Jerusalem
Reuters: Tense Ramadan nights at Jerusalem gate stir escalation worries

 

 

Palestinierna behöver mer än bara solidaritet

Det är den Internationella dagen i solidaritet med det palestinska folket, men befolkningen behöver mer än välmenande ord. Palestinska folket behöver politisk handlingskraft. Ockupationen har försatt palestiniernas mänskliga rättigheter på spel. De som är extra utsatta är aktiva unga i civilsamhället.

I Östra Jerusalem engagerar Palmecentrets partnerorganisation Old City Youth Accociation över 100 ungdomar. Med kulturevent, föreläsningar och sommarläger vill man sätta frågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter och jämlikhet på de ungas agenda. Målet är att de unga själva ska få verktyg för att skapa en ljusare framtid för sig själva och sin stad.

Men med fler bosättningar, ständigt ökad israelisk kontroll och coronapandemin hängande över sig är arbetet svårt. Saeed Amro är verksamhetsansvarig och kämpar för att upprätthålla framtidshoppet hos de unga.

– Situationen har definitivt blivit värre efter att USA flyttade sin ambassad till Jerusalem. Nya bosättningar dyker upp hela tiden. Och den ekonomiska situationen för palestinierna i Östra Jerusalem har försvårats mycket av coronapandemin, säger Saeed Amro.

Söndagen den 29 november är FN:s internationella dag i solidaritet med det palestinska folket. På FN:s hemsida citeras generalsekreterare Antonio Guterres: ”Låt oss denna dag bekräfta vårt åtagande av att upprätthålla det Palestinska folkets rättigheter”. Men på frågan vad denna internationella dag betyder för palestinierna i Östra Jerusalem suckar Saeed Amro.

– Solidaritet, vad betyder det? Det är meningslöst som situationen ser ut nu. Vi behöver politisk handling, inte fler välmenande ord.

Trots coronapandemin fortsätter Old City Youth Accociation sitt arbete, både genom fysiska möten på plats i organisationens lokaler – och via nya digitala hjälpmedel. Men den planerade resan till den svenska partnern ABF Salem Botkyrka fick ställas in. Något som gjorde många av de unga besvikna.

– Resorna vi får möjlighet att göra till Sverige är väldigt viktiga – att de unga får träffa andra och få nya intryck och utbyta erfarenheter är avgörande. Mycket framtidshopp gror i de mötena. Men vi hoppas kunna åka snart.

Tajma Sisic är handläggare för Palmecentrets program i Palestina.

– Hotet mot civilsamhället är en fråga om demokrati. Palestiniernas rätt att engageras sig för mänskliga rättigheter ska vara självklar.

Vill du stödja Palmecentrets arbete i Palestina? Swisha ditt bidrag till 123 240 60 72.