Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Jämställdhet

MO Academy

Vad det handlar om

Samtliga projekt som bedrivs med medel från Palmecentret ska främja jämställdhet och icke-diskriminering. Ibland sker det på ett direkt sätt, genom aktiviteter som uttryckligen syftar till att öka jämställdheten och minska diskrimineringen. Men även de projekt eller den verksamhet som inte direkt fokuserar på detta ska i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att jämställdhet främjas och diskriminering motverkas. Alla projekt ska vara jämställdhetsintegrerade.

I praktiken innebär det att verksamheten ska grunda sig på en genomarbetad jämställdhets- och maktanalys, som vägs in i planeringen, genomförandet och uppföljningen. När man gör en sådan analys är det bra att tänka på hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. En enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Detta brukar kallas för intersektionalitet.

Metodmaterial

Skrift: Röster för en jämställd värld

Jämställdhetsarbete i praktiken. Här möter du några av våra samarbetspartners som arbetar för ett mer jämställt samhälle i olika delar av världen.

Stödfrågor för verksamhetsplanering

Här hittar du några frågor som ni kan använda när ni planerar verksamheten
för att öka jämställdheten och minska diskriminering.

Gender checklist

(ENG) Ett snabbt och enkelt sätt att ta tempen på läget vad gäller jämställdhet i den egna organisationen. Använd checklistan som en startpunkt för att diskutera hur ni kan utveckla jämställdhetsarbetet i er organisation eller ert projekt.

Gender budgeting

(ENG) En genusbudget handlar om att lyfta fram människorna bakom siffrorna. Hur möter era resurser behoven hos kvinnor och män respektive flickor och pojkar? Ta hjälp av den här enkla översikten för att analysera hur projektets eller organisationens resurser fördelas ur ett könsperspektiv och för att väcka en diskussion om hur ni kan använda resurserna på ett mer rättvist sätt.

Ordlista: Gender equality vocabulary

(ENG) Vad menar vi egentligen med maktstrukturer, feminism och normer? Det får du reda på i den här lilla parlören på tema jämställdhet.

Relaterat

Våra integrerade perspektiv

För att vår verksamhet ska bidra till positiv och progressiv utveckling så måste förutom jämställdhet och ickediskriminering även de här perspektiven integreras i alla projekt:

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more