Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Jämställdhet

MO Academy

Vad det handlar om

Samtliga projekt som bedrivs med medel från Palmecentret ska främja jämställdhet och icke-diskriminering. Ibland sker det på ett direkt sätt, genom aktiviteter som uttryckligen syftar till att öka jämställdheten och minska diskrimineringen. Men även de projekt eller den verksamhet som inte direkt fokuserar på detta ska i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att jämställdhet främjas och diskriminering motverkas. Alla projekt ska vara jämställdhetsintegrerade.

I praktiken innebär det att verksamheten ska grunda sig på en genomarbetad jämställdhets- och maktanalys, som vägs in i planeringen, genomförandet och uppföljningen. När man gör en sådan analys är det bra att tänka på hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra. En enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Detta brukar kallas för intersektionalitet.

Metodmaterial om jämställdhet

På sidan med metodmaterial hittar du verktyg och utbildningsmaterial som du kan använda för att arbeta med detta perspektiv.

Bland annat information om hur man integrerar jämställdhet, en checklista för jämställdhetsarbetet och material du kan använda om du vill ordna utbildningar om perspektivet.

Till metodmaterial

Relaterat

Våra integrerade perspektiv

För att vår verksamhet ska bidra till positiv och progressiv utveckling så måste förutom jämställdhet och ickediskriminering även de här perspektiven integreras i alla projekt:

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more