Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Frihet i fara

Tre länder där det är kriminellt att vara fackligt aktiv

I takt med att auktoritära ledare vinner mark så kvävs handlingsutrymmet för världens fackföreningar allt mer. Möt tre fackliga ledare som riskerar sin frihet för den fackliga kampen.

Motkrafterna

Burma: Khaing Zar

KHAING ZAR valdes bara 29 år gammal till ledare för industrifacket i Burma (IWFM). Idag kämpar hårt för de burmesiska arbetarnas rättigheter under militärjuntans auktoritära styre, trots en överhängande hotbild.

”Jag oroar mig för min familjs säkerhet, men jag har bestämt mig för att stå kvar i frontledet för att fortsätta motivera människor till att organisera sig mot förtrycket.”

Zimbabwe: Japhet Moyo

JAPHET MOYO är generalsekreterare för Zimbabwes fackliga federation, ZCTU. Under pandemin behövde han ta sig till kontoret ungefär två gånger i veckan. Varje gång blev han stoppad av polis eller militär. Japhet har gripits flera gånger, fått brev hem med pistolkulor i, och sms om att hans dotter ska våldtas.

”Jag vet inte var hoten kommer ifrån, men utgår från att det är från staten. Just nu får vi mycket hotfulla kommentarer i sociala media.”

Hongkong: Lee Cheuk-yan

LEE CHEUK-YAN är generalsekreterare HKCTU, och har en lång historia av facklig och politisk kamp bakom sig. Med den nya lagstiftningen har han dömts till fängelse för att ha pratat vid ”illegala möten” under protesterna 2019.

”Visst behövs internationell solidaritet, men den nya säkerhetslagen nämner specifikt att det kan ses som ett brott att ta emot stöd från utlandet.”

I dessa länder är det kriminellt att vara fackligt aktiv

Burma

Den som öppet kritiserar militärstyret i Burma riskerar sitt liv. Sedan statskuppen i februari 2021 har juntan dödat mer än tusen demokratiaktivister, och kanske är ett inbördeskrig inte långt bort. Fackföreningsrörelsen spelar en viktig roll i motståndet, och har tagit ut tusentals arbetare i strejk. Juntan har slagit tillbaka hårt, en facklig ledare har mördats, många har arresterats och fackligt aktiva måste allt oftare hålla sig gömda och arbeta i det dolda.

Hongkong

2020 antog Hongkong en säkerhetslag som ger staten nya verktyg för att krossa det civila samhället. Nu döms demokratiaktivister och fackliga ledare för ”omstörtande verksamhet” eller för att ha deltagit i ”olagliga protester”. Hot och arresteringar har gått så långt att Hongkongs fackliga centralorganisation HKCTU har lagt ner sin verksamhet. Det har helt enkelt blivit alltför farligt att vara fackligt aktiv i Hongkong.

Zimbabwe

I Zimbabwe måste organisationer vara registrerade hos staten. En ännu strängare lagstiftning är på gång som gör det möjligt för staten att styra organisationernas arbete. Myndigheterna betraktar ofta fackligt arbete som kriminellt, och förföljelser, trakasserier och gripande av fackliga medlemmar är vanligt. Massarbetslöshet i pandemins spår har försvagat facken ytterligare när medlemsantalen minskar.

Läs hela rapporten här