Skriv ut
Palmecentrets verksamhet leds av en styrelse som består av elva ledamöter. Styrelsen svarar för förvaltningen av organisationens angelägenheter och dess mandattid är ett år. Styrelsen ska till representantskapet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning. Socialdemokraterna och LO föreslår vardera två ledamöter och ABF föreslår en. Övriga medlemsorganisationer föreslår sammanlagt sex ledamöter. Suppleanter föreslås till samma antal enligt samma fördelning. Styrelsen väljs på det årliga representantskapet och enligt styrelsens arbetsordning ska minst sex möten hållas årligen.

Olof Palmes Internationella Centers styrelse 2018-2019

 

Ordförande
Marita Ulvskog, SAP

Ordinarie styrelseledamöter
Berit Müllerström, LO
Mikael Nilsson, LO
Anna Jensen Naatikka, IF Metall
Maria Nyberg, Handelsanställdas förbund
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet
Niklas Skeppar, ABF
Kenneth G Forslund, SAP
Rebecca Abrahamsson, SSU
Hans Josefsson, Tro och Solidaritet
Aylin Fazelian, S-kvinnor

Styrelsesuppleanter
Monika Arvidsson, LO
Leif Isaksson, LO
Anders Jonsson, Kommunal
Gabriella Lavecchia, Seko
Lennart Derehag, Hyresgästföreningen
Monica Widman-Lundmark, ABF
Johan Hassel, SAP
Irma Görtz, SAP
Anton Jordås, S-studenter
Kristina Bergman, Unga Örnar
Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater

Ordinarie revisorer
Ella Niia, SAP
Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor

Revisorssuppleanter
Lars Gäfvert, LO
Micaela Karlström, auktoriserad revisor

Valberedning
Roger Hällhag, SAP
Eva Lantz, ABF
Loa Brynjulfsdottir, LO

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...