Skriv ut
Palmecentrets verksamhet leds av en styrelse som består av elva ledamöter. Styrelsen svarar för förvaltningen av organisationens angelägenheter och dess mandattid är ett år. Styrelsen ska till representantskapet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning. Socialdemokraterna och LO föreslår vardera två ledamöter och ABF föreslår en. Övriga medlemsorganisationer föreslår sammanlagt sex ledamöter. Suppleanter föreslås till samma antal enligt samma fördelning. Styrelsen väljs på det årliga representantskapet och enligt styrelsens arbetsordning ska minst sex möten hållas årligen.

Olof Palmes Internationella Centers styrelse 2020-2021

 

Ordförande
Marita Ulvskog, SAP

Ordinarie styrelseledamöter
Berit Müllerström, LO
Oscar Ernerot, LO
Martin Gunnarsson, IF Metall
Maria Nyberg, Handels
Gabriella Lavecchia, Seko
Niklas Skeppar, ABF
Kenneth G Forslund, SAP
Tajma Sisic, SSU
Hans Josefsson, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Nina Unesi, S-kvinnor

Styrelsesuppleanter
Leif Isaksson, LO
Åsa Törnlund, LO
Anders Jonsson, Kommunal
Mats Erikson, LO
Johan Pelling, Hyresgästföreningen
Hanna Kharazmi Holmer, ABF
Johan Hassel, SAP
Irma Görtz, SAP
Henrik Svensson, S-studenter
Christian Kaddik, Unga Örnar
Mia Sundelin, HBT-Socialdemokrater

Ordinarie revisorer
Ella Niia, SAP
Micaela Karlström, auktoriserad revisor
Moore Stephens Allegretto AB

Revisorssuppleanter
Lars Gäfvert, LO
Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor
Moore Stephens Allegretto AB

Valberedning
Roger Hällhag, SAP
Ewa Lantz, ABF
Loa Brynjulfsdottir, LO

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...