Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Verksamhetsberättelse och styrdokument


Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen kan du läsa om den verksamhet som Palmecentret har genomfört i Sverige och i våra samarbetsländer det senaste året. Verksamhetsberättelsen 2021 innehåller också vår årsredovisning som redovisar hur vi har använt våra pengar.

Palmecentrets verksamhetsberättelse 2021

Tidigare år

Palmecentrets verksamhetsberättelse 2020

Palmecentrets verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Representantskapsprotokoll

Representantskapet är Palmecentrets årsmöte.

Protokoll 2021

Stadgar

Läs eller ladda ner Palmecentrets stadgar här.

Policyer

Verksamhetspolicy

Antikorruptionspolicy

Policy för konfliktkänslighet

Jämställdhetspolicy

Miljö- och klimatpolicy

Kapitalplaceringspolicy

Uppförandekod

Integritetspolicy

Riktlinjer

Riktlinjer för mer hållbara resor och möten

Sedan juni 2021 är Palmecentret miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas standard. Läs mer i vårt Miljödiplom.