Växla språk / Change language EN
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Verksamhetsberättelse och styrdokument


Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen kan du läsa om den verksamhet som Palmecentret har genomfört i Sverige och i våra samarbetsländer det senaste året.

Palmecentrets verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning

I årsredovisningen finns information om hur vi har använt våra pengar.

Årsredovisning 2019

Representantskapsprotokoll

Representantskapet är Palmecentrets årsmöte.

Protokoll 2019

Stadgar

Läs eller ladda ner Palmecentrets stadgar här.

Policies

Verksamhetspolicy

Antikorruptionspolicy

Policy för konfliktkänslighet

Jämställdhetspolicy

Miljö- och klimatpolicy

Kapitalplaceringspolicy

Uppförandekod

Integritetspolicy