Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Att arbeta i Olof Palmes anda

"Den svenska arbetarrörelsens sekellånga kamp för demokrati och rättvisa har därför också varit historien om internationell solidaritet." / Olof Palme

Under Olof Palmes tid som statsminister var Sverige ett av de jämlikaste länderna i världen och bilden av Sverige som ett litet land med en stor röst i globala frågor etablerades på allvar. Palme stod alltid upp mot förtryck och orättvisor – hur långt bort från Sverige det än gällde. Oavsett vilka länder eller ledare det handlade om, så sa han rakryggat ifrån.

Att säga ifrån mot orättvisor och stå upp för sina egna och andras rättigheter utan att riskera repressalier kräver att man lever i ett fritt och tryggt samhälle. Ett samhälle där civilsamhällets organisationer, fackföreningar och partier tillåts verka i frihet, där man utbildar sina medborgare och där social rättvisa är en självklarhet.

Det är med det som utgångspunkt som Palmecentret förvaltar arvet från Olof Palme. Att arbeta i hans anda innebär att vi ser på våra kärnfrågor demokrati, mänskliga rättigheter och fred ur ett rättviseperspektiv.

Vårt uppdrag i den internationella verksamheten är att stödja demokratiska organisationer som går samman i breda strategiska allianser för att uppnå en progressiv samhällsutveckling.

Vårt uppdrag i Sverige är att bidra till att svensk arbetarrörelse i ännu högre grad är en rörelse som har ett globalt perspektiv och rakryggat står upp för internationell solidaritet.

Ordet rakryggat beskriver vad vi menar att arbetet i Olof Palmes anda ska präglas av. Att utgå från ett globalt perspektiv, envist bekämpa förtryck och orättvisor och stå upp för det som är rätt och riktigt, även när det kan ses som kontroversiellt.

Vårt uppdrag

Palmecentrets grundläggande uppdrag är definierat i den så kallade ändamålsparagrafen i stadgarna:

Olof Palmes Internationella Center verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Centret är ett samarbetsorgan i internationella frågor för den svenska arbetarrörelsen. Dess uppgift är att stödja medlemsorganisationernas internationella verksamhet och därmed stärka den globala arbetarrörelsen.