Skriv ut
Olof Palme förändrade världen och det gör han än i dag. Hans ord och gärning inspirerar fortfarande människor att engagera sig för demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Olof Palme stod upp mot orättvisor. Han var övertygad om alla människors lika värde och om att solidaritet frigör handlingskraft och skaparvilja. Doktriner som ansågs självklara ifrågasattes av Olof Palme. Till exempel såg han att militär kapprustning och massförstörelsevapen aldrig kunde ge säkerhet utan slog i stället fast att avskräckning måste ersättas av gemensam säkerhet.

Att gå från ord till handling var ett av Olof Palmes kännetecken. Talen mot apartheid följdes av praktiskt stöd till Nelson Mandela och ANC. Med tydliga ställningstaganden mot Israels ockupation av Palestina kom även stöd till PLO. Avskyn mot stormakternas egenintresse ledde till fördömanden som hördes över hela världen.

I Palmecentrets stadgar står det: ”Olof Palmes Internationella Center verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Centret är ett samarbetsorgan i internationella frågor för den svenska arbetarrörelsen. Dess uppgift är att stödja medlemsorganisationernas internationella verksamhet.”

Vi är stolta över att få arbeta i Olof Palmes anda. Genom att runt om i världen samarbeta med partners som delar våra värderingar kan vi fortsätta hans arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vill du också vara med i detta viktiga arbete? Bli månadsgivare till Palmecentrets solidaritetsfond eller engagera dig på annat sätt.

Lästips om Olof Palme:

Henrik Berggren: Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme (Stockholm, 2010)

Klas Eklund: Palme: Olof Palme. Bok nummer 16 i boxen Sveriges statsministrar under 100 år (Stockholm, 2010)

Kjell Östberg: I takt med tiden: Olof Palme 1927-1969 ( Stockholm, 2008) och När vinden vände: Olof Palme 1969-1986 (Stockholm, 2009)

Peterson, Thage G: Olof Palme som jag minns honom (Stockholm, 2002)

Erik Åsard (red): Politikern Olof Palme (Stockholm, 2002)

Ingvar Carlsson: Ur skuggan av Olof Palme (Stockholm, 1999)

Peter Antman & Pierre Schori: Den gränslöse reformisten (Stockholm, 1996)

På webbplatsen www.olofpalme.org finns delar av Olof Palmes arkiv digitalt.

Hela Olof Palmes arkiv finns hos Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek: www.arbark.se

Till toppen av sidan
Det måste finnas ett obönhörligt samband mellan vad vi verkar för i det egna landet och vad vi står för internationellt.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...