Skriv ut
Vill du aktivera din organisation i Palmecentrets verksamhet? Att bli projektfadder är ett enkelt sätt att bli aktiv. Organisationer närstående Palmecentret kan bli fadder för ett centralt drivet projekt. Det betyder att organisationen blir delaktiga i projektet men att inga krav ställs på genomförande. Organisationen som faddrar betalar den egeninsats på tio procent av projektbudgeten som Sida kräver och möjliggör därmed projektet.

Palmecentret hoppas kunna aktivera flera medlemsorganisationer i verksamheten. Därför har en instegstrappa skapats för att förenkla engagemang för organisationer. Trappan börjar med att medlemsorganisationen kan bli fadder för ett existerande projekt.

Fadderskap

Att vara fadder till ett projekt innebär att medlemsorganisationen får full tillgång till projektets utveckling och resultat. Allt ansvar för genomförande och redovisning ligger på Palmecentret. Medlemsorganisationen kan också använda denna information i sin utåtriktade kommunikation.  Till projektet kan man koppla gemensamma kommunikationsinsatser, till exempel seminarier, deltagande av projektaktiva i aktiviteter som årsmöten och annat. Medlemsorganisationens ansvar blir att betala den egeninsats Palmecentret betalar till Sida. Egeninsatsen bygger på att Palmecenter eller medlemsorganisationen betalar 10 procent av projektkostnaden medan Sida betalar 90 procent. Kontakta Roshan Rydell för mer information.

Projekt utan administration

För projekt utan administration krävs att medlemsorganisationen ska besitta en specialistkunskap för projektets genomförande. Alla Palmecentrets medlemsorganisationer anses dock ha specialkunskaper i det som alla Palmecentrets projekt bygger på: folkligt deltagande, fackligt samhällsarbete och partipolitisk organisering. När en organisation driver ett projekt utan administration har man ett visst ansvar för projektets genomförande. Det kan till exempel vara att delta som expert på nätverksmöten i projektlandet eller delta i utbildningar för aktiva. Man betalar fortfarande egenavgiften men i projektbudgeten kommer det finnas medel för organisationens deltagande. Palmecentret fortsätter att sköta all administration. Alla avtal om dessa projekt skrivs specifikt och det finns därför all möjlighet att anpassa upplägget för att passa medlemsorganisationen. Kontakta Roshan Rydell för mer information.

Driva egna projekt

Medlemsorganisationen som driver egna projekt får medel vidareförmedlade från Palmecentret och står för planering, genomförande och uppföljning av projektet medan Palmecentret ansvarar för kvalitetssäkring. Detta upplägg lämpar sig inte för organisationer med liten erfarenhet av projektverksamhet genom Palmecentret. Vill organisationen efter några år med ett projekt utan administration ta större ansvar är detta dock den självklara formen. Kontakta Åsa Henriksson för mer information.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...