Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Member Organisations Academy

Palme Resource Center
Jobbar du på en av Palmecentrets medlemsorganisationer som driver ett internationellt samarbete via Palmecentret? Eller är ni intresserade av att komma igång? Här hittar du allt du behöver för att starta och genomföra ert projekt!

På gång

Verktygslåda

Blanketter

Alla formella mallar och dokument som kan behövas i samarbetet hittar ni här – från avtal till redovisningsblanketter.

Metodmaterial

Verktyg och material som kan vara till hjälp i ert internationella projekt. Använd dem i arbetet med teman som jämställdhet, klimat, antikorruption och riskhantering.

Avtalsbilagor & policies

Vad ska man tänka på när man representerar Palmecentret under ett besök hos en partnerorganisation? Vår uppförandekod och andra avtalsbilagor samt policyer hittar du här.

Så här går samarbetet till

Från ax till limpa – så här går det till att driva ett projekt med stöd av Palmecentret:

1. Engagera dig

Du som är medlem eller aktiv i någon av våra 27 medlemsorganisationer men ännu inte engagerat dig i Palmecentrets verksamhet kan läsa mer om hur du kan engagera dig och/eller din organisation på våra engagemangssidor.

2. Planera och ansök

Hur startar man upp ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med Palmecentret och en partnerorganisation ute i världen? Här har vi samlat information om vad som är bra att tänka på under planerings- och ansökningsfasen.

3. Följ upp och redovisa

Så följer ni upp resultaten från den verksamhet som ni stödjer, dokumenterar resultaten och redovisar kostnaderna.

4. Informera om vad ni gör

En viktig del av ert internationella arbete är att berätta om det för medlemmar, i era nätverk och för allmänheten. På så sätt kan vi öka förståelsen för globala utvecklingsfrågor i Sverige.

Projekthandboken för Palmecentrets medlemsorganisationer

Perspektiv som inte får glömmas

För att vår verksamhet ska bidra till positiv och progressiv utveckling så måste de här perspektiven integreras i alla projekt:

Jämställdhet

Alla projekt som bedrivs med medel från Palmecentret ska främja jämställdhet och icke-diskriminering.

Miljö och klimat

Klimat- och miljökrisen är mänsklighetens största utmaning. Alla projekt behöver bidra till att bromsa den, eller till att öka samhällets förmåga att klara konsekvenserna. Ert projekt kan dessutom både påverka, och påverkas av, klimatet och den lokala miljön.

Antikorruption

Korruption är ett hinder för demokrati och mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att ha nolltolerans mot korruption. Att förebygga och förhindra korruption är att bidra till en demokratisk utveckling.

Konfliktkänslighet

En konflikt som inte hanteras fredligt och konstruktivt kan växa och bli destruktiv. För att minimera risken för negativa effekter av vårt förändringsarbete är det viktigt att analysera kontexten ur ett konfliktkänslighetsperspektiv.

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more