Skriv ut

Bli fadder för ett projekt
Vill din organisation arbeta mer med internationell solidaritet? Att bli fadder för ett utvecklingsprojekt är ett enkelt sätt att bli aktiv. Organisationer närstående Palmecentret kan faddra ett projekt. Det betyder att ni blir delaktiga i projektet. Er organisation betalar den egeninsats på tio procent av projektbudgeten som Sida kräver.

Läs mer
Fadderskap
Att vara fadder till ett projekt innebär att din organisation får full tillgång till projektets utveckling och resultat. Allt ansvar för genomförande och redovisning ligger på Palmecentret. Runt projektet finns det möjligheter att sprida information och engagera medlemmar i olika slags aktiviteter. Kontakta medlemsorganisationsansvarig för mer information.

Projekt utan administration
För projekt utan administration krävs att medlemsorganisationen ska ha tid att bidra med kunskap för projektets genomförande. Palmecentrets medlemsorganisationer anses ha kunskaper i det som alla Palmecentrets projekt bygger på: folkligt deltagande, fackligt samhällsarbete och partipolitisk organisering.

Läs mer
När en organisation driver ett projekt utan administration har man ett visst ansvar för projektets genomförande. Det kan till exempel vara att delta som expert på nätverksmöten i projektlandet och delta i utbildningar för aktiva. Man betalar fortfarande egenavgiften men i projektbudgeten kommer det finnas en budget för den svenska organisationens deltagande. Palmecentret fortsätter att sköta all administration. Alla avtal om dessa projekt skrivs specifikt och det finns därför all möjlighet att anpassa upplägget för att passa medlemsorganisationen. Kontakta medlemsorganisationsansvarig för mer information. 

Driva egna projekt
Medlemsorganisationen som driver egna projekt får medel vidareförmedlade från Palmecentret och står för planering, genomförande och uppföljning av projektet medan Palmecentret ansvarar för kvalitetssäkring. Detta upplägg lämpar sig för organisationer som har tidigare erfarenhet av projektverksamhet genom Palmecentret. Kontakta Palmecentret för mer information.

Lönegåva
Engagera era anställda i er nationella arbete – Ni kan som medlemsorganisation (eller företag) välja att erbjuda detta till era anställda. Lönegåva är ett enkelt sätt att stödja Olof Palmes internationella center. Det gör man genom avdrag på lön, så kallad lönegåva. För att ansluta sig anmäler den anställde sitt intresse till er som arbetsgivare. Summan är valfri och dras direkt från lönen varje månad och betalas in till Palmecentret via löneadministrationen. Anslutna givare får bland annat fortlöpande information om Palmecentret genom vårt nyhetsbrev som utkommer 2 gånger per år.

Läs mer
Regelbundet gåvor ger den säkerhet vi behöver för att arbeta långsiktigt och fritt. Under år 2016 betalade Olof Palmes internationella center ut drygt 120 miljoner kronor till projekten i Europa, Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Palmecentret verkar långt efter att medias strålkastare har slocknat. Ditt stöd behövs – ta ställning idag.

För era medlemmar
Ett enkelt sätt för att engagera era medlemmar i ert nationella arbete är att erbjuda dem att bli månadsgivare hos Olof Palmes internationella center.  På samma sätt som era anställda som ger lönegåva får medlemmar som blir månadsgivare fortlöpande information om vårt arbete på plats genom vårt givarbrev som utkommer 2 gånger per år. Klicka här för mer information.

Ge direktgåva

Kontakta medlemsorganisationsansvarig för ytterligare information om hur ni kan stärka er samarbete med Palmecentret.

Karina Cubilla
076-345 82 42
karina.cubilla@palmecenter.se

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...