Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2021-10-15
Alla notiser för mo:s

Välkomna på Projektledarutbildning 14-15 dec

Varmt välkommen till Palmecentrets projektledarutbildning den 14–15 december! Utbildningen syftar till att du som projektaktiv ska få de kunskaper som behövs för att leda, följa upp och redovisa projekt inom Palmecentrets internationella program. Vi önskar att alla som har projekt via Palmecentret går utbildningen.

Palmecentret står för kost och logi under utbildningen. Vi kommer att hålla till på charmiga Långholmen i Stockholm.

Ni som deltar i utbildningen är Palmecentrets medlemsorganisationer som driver internationella projekt.

För anmälan kontakta: utbildning@palmecenter.se

Efter aktivt deltagande i utbildningen kommer ni bland annat att kunna:

  • Ge exempel på hur ni kan integrera perspektiven miljö och klimat samt konfliktkänslighet i ert projekt
  • Skissa på en plan för uppföljning och utvärdering av projektet
  • Formulera ett resultat i termer av en beteendeförändring
  • Reflektera kring hur ni kan stödja effektiva förändringsprocesser hos era partners
  • Ge exempel på olika sätt att arbeta med kapacitetsutveckling
  • Bedöma en redovisning enligt Palmecentrets modell