Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Sök internationell praktik hos Palmecentret

Vi söker praktikanter med stort intresse och engagemang för internationella frågor. I rekryteringen lägger vi stor vikt på erfarenhet av folkrörelsearbete liksom goda kunskaper i svenska och engelska. Som sökande behöver du vara över 20 år samt vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.

Sökande med erfarenhet från och koppling till arbetarrörelsens organisationer kommer att prioriteras. Extra meriterande i år är om du är medlem i S-kvinnor/SSU eller har engagemang inom ABF:s verksamheter. Detta är dock inte ett krav.

Som praktikant hos våra samarbetsorganisationer är du med och genomför verksamhet i nära samarbete med de som arbetar och är engagerade i organisationen. Det kan till exempel handla om att bidra i förberedelser och genomförande av workshops på olika teman, hjälpa till med webbutveckling, sociala medier och kommunikationsarbete, bidra till olika kartläggningar/studier, leda insamlingsaktiviteter och delta i projektplanering- och uppföljningsarbete.

Genom praktiken hoppas vi kunna ge dig ökad kunskap och insikt om internationellt utvecklingssamarbete, arbete med fackliga frågor och jämställdhet, klimat- och miljöfrågor, demokratibyggande, arbete med ungas rättigheter, organisering och påverkansarbete, projektplanering, strategisk styrning och uppföljning av resultat och effekter.
Praktiken finansieras av Sida, och täcker därmed kostnader för resa och uppehälle.

Praktiken pågår under 20 veckor (ca 5 månader) med tillträde från och med den 24 januari 2022. De första två veckorna omfattar introduktion på Palmecentrets huvudkontor i Stockholm. Nästföljande fyra månader tillbringas på plats i Sydafrika eller Palestina på samarbetsorganisation eller lokalkontor. Därefter följer två avslutande veckor med efterarbete och utvärdering vid Palmecentrets huvudkontor i Stockholm, samt eventuellt hos S-kvinnor, SSU och ABF. Efterarbetet innebär att på olika sätt informera våra medlemsorganisationer och intresserad allmänhet om era erfarenheter från praktikperioden och om samarbetsorganisationernas arbete i Sydafrika och Palestina.

Personligt brev samt CV på engelska skickas till Maria Lindeberg på maria.lindeberg@palmecenter.se senast den 18 november 2021. För frågor rörande praktikplatserna, kontakta Maria Lindeberg eller ring 072 141 31 15.

Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen
med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv.

Terms of Reference: Study on Olof Palme International Center’s digital adaptation

The Olof Palme International Center is looking for someone who want’s to conduct a study on how we, our member organisations and partner organisations have adapted working with digital means as a response to the situation during the Covid-19 pandemic and how this adaptation have impacted different aspects of the operations, such as transparency and participation.

The time frame for this study is December 2021 to March 2022. If the procurement is completed earlier, it is possible to start before December. Submit your application by the 18th of november 2021.

If you have any questions, contact Head of team Methods – Linnea Halvarsson.

Find all info here!