Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Asien

Asien

I Asien arbetar Palmecentret främst i Burma och Filippinerna, där vi stödjer organisationer som arbetar för att stärka arbetarrörelsen, sprida kunskap om mänskliga rättigheter och facklig organisering och för att öka kvinnors och ungas deltagande och inflytande.

Palmecentret i Asien

Länder: Burma, Filippinerna, Hongkong, Indien
Antal partnerorganisationer: 28
Aktiva medlemsorganisationer: Sunderby Folkhögskola, SSU, Livsmedelsarbetarförbundet, Akademikerförbundet SSR, Seko, Seko Väst, ABF Gästrikebygden, Kommunalarbetareförbundet, LO-distriktet i Mellansverige, S-kvinnor, Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län, Socialdemokraternas partidistrikt i Göteborgsområdet

Bild: Textilarbetare i industrizonen Shwe Pyi Tar demonstrerar för höjd minimilön. Deras fackförening tillhör det fackliga nätverk Palmecentret stöttar. Under 2019 nåddes stora framgångar när man säkerställde att den officiella minimilönen tillämpades, och anställningsavtal upprättades i de fabriker som finns i fackföreningens målområde. Foto: Axel Kronholm.

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika