Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Uppföljning och redovisning 

MO Academy
Här kan du läsa mer om hur ni gör för att följa upp och dokumentera vad verksamheten som ni stödjer har lett till. Vi berättar också hur ni gör för att redovisa kostnaderna.

Uppföljning

För att under verksamhetens gång kunna avgöra om ni är på väg åt rätt håll är det viktigt att redan i planeringsfasen bestämma på vilket sätt verksamheten ska följas upp under årets gång och vem som är ansvarig för att följa upp de olika delarna. Kom tidigt överens med er samarbetsorganisation om hur ni ska ha kontakt, vilka rapporter som ska skickas och när. Detta ska anges både i ansökan och i avtalet som tecknas med samarbetsorganisationen. Uppföljning kan ske via muntlig och skriftlig kommunikation, rapportering eller besök.

Redovisning

Deadline för medlemsorganisationen att lämna in sin redovisning till Palmecentret är den 1 mars varje år. Redovisningen ska innehålla följande:

 • En beskrivande (narrativ) redovisning där ni och er samarbetsorganisation beskriver vilka förändringar/resultat som verksamheten/projektet har bidragit till.
 • En reviderad finansiell redovisning som innehåller:
  • En signerad kostnadsspecifikation
  • Kopia på revisionsrapport från er samarbetsorganisation
  • Revisionsrapport enligt ISA 805
  • Management letter
  • Management response
  • Revisorscertifikat

Political Party Academy

Read more

Civil Society Academy

Read more

Trade Union Academy

Read more

Member Organisations Academy

Read more