Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Musikens och ordens makt i det nya Sydafrika

Hur får man dagens unga att känna hopp och framtidstro i ett land fyllt av korruption, arbetslöshet och fattigdom? Välkomna till ett samtal med musikkollektivet Soundz of the South från Kapstaden – om musik som verktyg för att nå landets unga befolkning och få dem att göra sina röster hörda.

Så här presenterar sig Soundz of the South:

”Vi är ljudet av revolution, vi formades ur elden som är det afrikanska folkets kamp. Soundz of the South ger röst åt de röstlösa, åt de fattiga och förtryckta. Soundz of the South är befrielse genom musik. Vår unika blandning av hiphop, afro och soul är mer än bara musik; det är ljudet av bojor som går sönder, det är ljudet av triumf över förtryck, det är ljudet av folket, det är ljudet från Syd.”

Samtalet leds på engelska av Nkanyiso Maqeda, Olof Palmes Internationella Center

Titta online!

Tid: Fredag 23 sep, kl. 13.30-14.00.
Scen: Globala Torgets studio, H-hallen, plan 1 på Bokmässan.
Arrangör: Olof Palmes Internationella Center


Globala Torget på Bokmässan i Göteborg är platsen där samtida litteratur möter aktuella världshändelser. Årets teman är Real CrimeTime (tillsammans löser vi världens värst brott!), Klimatkrisen, Sydafrika och Röster från Ukraina. Delta på plats på mässan eller följ programmet live på Facebook eller Globala Torgets hemsida.

Mer om Globala Torget
Mer om Bokmässan

 

Vad är politikernas plan för en rättvis omställning?

Sverige har snart en ny regering och riksdag, som nu kraftfullt behöver skynda på den akuta omställning av Sverige som måste till för att bromsa klimatkrisen och rädda den biologiska mångfalden.

Det civila samhället står eniga i viljan att driva på politiken i denna gemensamma fråga, och se till att omställningen blir rättvis. Att arbeta tillsammans i breda allianser och nätverk är en förutsättning för att lyckas. Palmecentret har därför tagit initiativ till Allians för rättvis klimatomställning (ARK), som välkomnar fackliga organisationer, miljörörelsen, studieförbund, kvinno- och fredsorganisationer, ungdomsorganisationer, trossamfund, med flera.

Alliansens fråga till Sveriges politiker är: Vad är er plan för att genomföra en rättvis klimatomställning av Sverige under de närmaste två mandatperioderna? Naturskyddsföreningen har gjort en kartläggning av partiernas klimatpolitik. Om den, om politikernas svar på ARK:s fråga, och om vikten av att arbeta tillsammans för att rädda vår planet, handlar det här samtalet.

Titta på Facebook!

Med:

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Cajsa Unnbom, metodrådgivare miljö och klimat, Olof Palmes Internationella Center

Ann-Katrin Dolium, sakkunnig i frågor kring hållbart företagande, Unionen (extern expert)

Moderator:

Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center

Tid: Lördag 24 september kl.11.20-12.00.
Scen: Globala Torgets stora scen, H-hallen, plan 1 på Bokmässan.
Arrangör: Olof Palmes Internationella Center


Globala Torget på Bokmässan i Göteborg är platsen där samtida litteratur möter aktuella världshändelser. Årets teman är Real CrimeTime (tillsammans löser vi världens värst brott!), Klimatkrisen, Sydafrika och Röster från Ukraina. Delta på plats på mässan eller följ programmet live på Facebook eller Globala Torgets hemsida.

Mer om Globala Torget
Mer om Bokmässan

Att försvara det fria ordet under krig

Yttrandefrihet och pressfrihet får av säkerhetsskäl ofta stryka på foten i krig. Samtidigt är det också värden som Rysslands anfallskrig mot Ukraina handlar om – rätten att skriva, rätten att kritisera makten.

I ett samtal mellan Andrej Kurkov, ordförande i ukrainska PEN-klubben, och Inga Näslund från Olof Palmes Internationella Center, får vi höra om författares och journalisters villkor under brinnande krig.

Andrej Kurkov är en ukrainsk författare, född 1961, normalt bosatt i Kiev, men befinner sig för tillfället i Lviv. Sedan 2018 är han ordförande för ukrainska PEN. Kurkov skriver även barnböcker, så samtalet kommer också att handla om barns rätt till berättelser och hur barnen i Ukraina kan läka efter kriget.

Med:

Andrej Kurkov, författare och ordförande för ukrainska PEN.

Moderator:

Inga Näslund, Olof Palmes internationella center

Tid: Lördag 24 sep, kl. 15.00-15.30.
Scen: Globala Torgets studio, H-hallen, plan 1 på Bokmässan.
Arrangör: Olof Palmes Internationella Center


Globala Torget på Bokmässan i Göteborg är platsen där samtida litteratur möter aktuella världshändelser. Årets teman är Real CrimeTime (tillsammans löser vi världens värst brott!), Klimatkrisen, Sydafrika och Röster från Ukraina. Delta på plats på mässan eller följ programmet live på Facebook eller Globala Torgets hemsida.

Mer om Globala Torget
Mer om Bokmässan

Handbok för en bättre värld

De globala hoten känns alltmer påtagliga, krig, kärnvapen, klimatförändringar, pandemier och ett ökande antal auktoritära regimer. Vår världsordning fungerar inte som den borde. Hur ska vi hantera de utmaningar som hotar hela vår mänsklighet?

Detta samtal utgår från Jan Eliassons nyligen publicerade memoarer ”Ord och handling”. Vilka lärdomar finns att hämta från en lång erfarenhet i världspolitikens centrum? Hur går vi faktiskt och praktiskt till väga för att skapa en bättre värld?

I rapporten Common Security 2022, framtagen av en internationell kommission, finns tankar och rekommendationer kring hur vi tar oss an de globala hoten utifrån begreppet gemensam säkerhet. På vilket vis kan ett 40 år gammalt koncept vara användbart i dag?

Titta på Facebook!

 

 

Med Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN, och Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.

Tid: Fredag 23 september, kl. 15.00-15.40.
Scen: Globala Torgets stora scen, H-hallen, plan 1 på Bokmässan.
Arrangör: Olof Palmes Internationella Center och Albert Bonniers förlag.


Globala Torget på Bokmässan i Göteborg är platsen där samtida litteratur möter aktuella världshändelser. Årets teman är Real CrimeTime (tillsammans löser vi världens värst brott!), Klimatkrisen, Sydafrika och Röster från Ukraina. Delta på plats på mässan eller följ programmet live på Facebook eller Globala Torgets hemsida.

Mer om Globala Torget
Mer om Bokmässan

Frukostseminarium: Vad händer med svenskt bistånd?

Vi står inför enorma utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom och tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag i detta nu och antalet konflikter ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen.

Enligt OECD är svenskt bistånd ledande i världen när det gäller att nå människor som lever i fattigdom och utsatthet. Ändå beslutade Sveriges regering våren 2022 att skära i biståndet med en femtedel. Och det finns partier i Sveriges riksdag som har gått till val på att permanent skära ner ännu mer på biståndet.

Vad får ett minskat svenskt bistånd för konsekvenser för människor runtom i världen? Hur påverkar ett minskat internationellt samarbete världens gemensamma agenda för att bromsa klimatförändringarna, utrota fattigdomen och minska antalet konflikter? Hur ser Sveriges ansvar ut i detta?

Titta på Facebook! 

 

 

 

 

Med:
Sibusiso (S’bu) Innocent Zikode från rörelsen Abahlali base Mjondolo i Sydafrika, och 2021 års mottagare av Per Anger priset.
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Alan Frisk, biståndschef, Svenska Afghanistankommittén

Moderator:
Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna

Tid: Fredag 23 sep, kl. 9-15-10.00.

Scen: Globala Torgets stora scen, H-hallen, plan 1 på Bokmässan.

Arrangör: Olof Palmes Internationella Center


Globala Torget på Bokmässan i Göteborg är platsen där samtida litteratur möter aktuella världshändelser. Årets teman är Real CrimeTime (tillsammans löser vi världens värst brott!), Klimatkrisen, Sydafrika och Röster från Ukraina. Delta på plats på mässan eller följ programmet live på Facebook eller Globala Torgets hemsida.

Mer om Globala Torget
Mer om Bokmässan

Globala Torget: En rättvis klimatomställning

Forskning visar att en grön omställning kan skapa 24 miljoner nya jobb. Å andra sidan riskerar sex miljoner arbetstillfällen samtidigt att försvinna. För att skydda de som påverkas av omställningen krävs insatser för att skapa fler jobb i en klimatvänlig och hållbar ekonomi.

Hur kombinerar vi schysta jobb, social rättvisa med hållbar ekonomi – och hur skapas ett ramverk som möjliggör ökat engagemang för klimatet samtidigt som arbetstagares rättigheter inte äventyras?

Vid seminariet medverkar Ann Pettifor, ekonom och författare till The case for the new Green Deal. Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union, som tagit fram rapporten Just Transition in the development cooperation context. Moderator är Cajsa Unnbom, Palmecentret.

Seminariet hålls på engelska

Rättvis klimatomställning

Klimatkrisen är akut, radikala samhällsomställningar krävs för att ställa om vårt samhälle. Med i ekvationen behöver jobben, de mänskliga rättigheterna och jämlikheten finnas med. Varje strategi för att bekämpa fattigdom och ojämlikhet måste bygga på omsorg om miljön och en hållbar framtid. Läs mer om Palmecentrets arbete för en rättvis klimatomställning här.

Globala Torget: Kampen mot apartheid – vad vi gjorde och vad vi lärde oss

Sverige hade en ledande roll i kampen mot apartheid i Sydafrika – både det officiella Sverige och en bred folkrörelse engagerade sig mot det rasistiska styret, medan regeringar i många andra länder valde att blunda för förtrycket. Men vad lärde vi oss? Hur fortsätter vi att samverkan mellan Sverige och Sydafrika? Ett samtal mellan de som var med då, och som fortsätter engagera sig.

Medverkande:
Lindiwe Mabuza, poet och ANC:s representant i Sverige under apartheidtiden
Tomas Ledin, välkänd sångare som engagerade sig mot apartheid och bland annat var med organiserade den stora ANC-galan
Sanna Eliasson, Sydafrikahandläggare på Olof Palmes Internationella Center
Samtalsledare Anna Sundström

Samtalet förs på engelska

Palmecentret i Sydafrika

Kvinnor, ungdomar, arbetare och migranter är i fokus för Palmecentrets insatser i Sydafrika. Ett land där den ekonomiska ojämlikheten är en av de största i världen. Läs mer om Palmecentrets arbete i landet här.

Globala Torget: Varning! Frihet i fara

De må heta Putin, Xi Jinping, Erdogan, Duterte eller Trump. Alla sätter sig över de demokratiska spelreglerna, struntar i att hålla sig till sanningen och angriper fri media. En del fängslar och tystar sina politiska motståndare. Genom rasism, främlingsfientlighet eller extrem nationalism ställer de grupper mot varandra, och saboterar det internationella samarbetet.

Varför styrs allt fler länder av auktoritära ledare? Varför går demokratin i världen bakåt? Vilka är motkrafterna mot denna utveckling och hur kan vi bäst stödja de som kämpar emot.

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center och Mats Wingborg, frilansare och författare till rapporten Varning! Frihet i fara – en rapport om de auktoritära ledarna samtalar om vart demokratin är på väg med Palmecentrets Björn Lindh.

Frihet i fara

Fler människor lever i ofria länder än i demokratier - och utvecklingen går åt fel håll.  Palmecentret har tagit fram rapporten Frihet i fara! som beskriver på den oroande auktoritära utvecklingen. Läs mer här.

Globala Torget: Belarus just nu!

Det Belarusiska folket har rest sig mot förtrycket. Diktatorn Lukashenka har hittills svarat med chockgranater, fängslanden och tvångsutvisningar av politiska ledare. Presidentvalets vinnare Svetlana Tichanouskaya, i exil i Litauen, är redo att ta över makten och arrangera nya val. Men än finns det inga tecken på att Lukashenka tänker vika ner sig. Vad händer just nu? Hur kommer det att gå?

Alesia Rudnik från Sveriges belarusier arbetar nu i Coordination Council in Warsaw och deltar i seminariet på videolänk. I studion finns Inga Näslund, Belarushandläggare på Palmcentret. Martin Ängeby, generalsekreterare för Silc, modererar diskussionen.

 

Palmecentret i Belarus

Det har gått mer än 20 år sedan Sovjetunionens sammanbrott men Belarus är fortfarande en auktoritär stat. Oppositionella förföljs, oberoende fackföreningar och demokratiaktivister trakasseras. Palmecentret har kontakt med progressiva krafter som kämpar för ett demokratiskt samhälle. Läs mer här.

 

Palmecentret på Globala Torget 2020

Globala Torget är platsen som sätter fokus på globala utmaningar, internationell litteratur, lokala initiativ. Under fyra dagar, sista helgen i september öppnar det digitala Globala Torget som en myllrande mötesplats med säkert avstånd, för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis hållbar global utveckling. Möt författare, politiker, civilsamhällets organisationer, myndigheter och andra som arbetar för en bättre värld. Globala Torget är en del av Bokmässan och hölls den 24 september till den 27 september 2020.

Globala Torget har under sin nittonåriga livstid utvecklats till en viktig mötesplats för civila samhället, myndigheter med flera kring globala utvecklingsfrågor. Under 2020 var det vi på Palmecentret som ansvarar för Globala Torget – för första gången som digital lösning.


Samtliga samtal och seminarier finns nu att se på Globala Torgets YouTube.