Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Sydafrika

Södra Afrika

Sydafrika

Kvinnor, ungdomar, arbetare och migranter är i fokus för Palmecentrets insatser i Sydafrika. Ett land där den ekonomiska ojämlikheten är en av de största i världen.

Sydafrika blev demokratiskt så sent som 1994, och sen dess har stora framgångar gjorts. Den tidigare apartheidregimen har ersatts av demokratiska institutioner, ett oberoende domstolsväsende och ett livskraftigt civilsamhälle. Däremot kvarstår många utmaningar, och Sydafrika anses idag vara ett av världens mest ojämlika länder. Trots relativt framgångsrika satsningar på att höja levnadsstandarden förblir de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna några av landets allra största utmaningar. Därutöver är våldet fortsatt utbrett och den informella sektorn stor.

Palmecentrets arbete i Sydafrika är främst fokuserat på att stärka civilsamhälles- och fackliga organisationer i kampen för jämlikhet och jämställdhet. Vi arbetar även med att stärka de politiska partierna i deras politikutveckling och interndemokrati.

Med stöd från Palmecentret och S-kvinnor har Ikhwezi Women's Support Centre kunnat utbilda bl.a. kommunpolitiker, socialtjänst, sjukvård och polis på landsbygden i östra Sydafrika i arbetssätt för att motverka våld mot kvinnor och barn. Numera ges rättsfall högre prioritet och hårdare straff utdöms.

Exempel på samarbeten

Demokrati och mänskliga rättigheter

Education and Training Unit (ETU) har under snart 30 år utbildat politiska partier i södra Afrika. Organisationen startades i ett samarbete mellan Socialdemokraterna i Sverige och ANC i Sydafrika. Deras arbete har bland annat lett till att medborgare och civilsamhället involverats i mycket högre grad i lokala politiska beslut.

Jämlikhet och arbetares rättigheter

Labour Research Service (LRS) samlar fackföreningsrörelsen i Sydafrika och stödjer dem i deras organisering. Deras arbete gör det möjligt för arbetstagare att fullt ut kräva sina rättigheter, exempelvis förbättrade arbetsvillkor, åtgärder mot könsbaserat våld och försvaret av kvinnors och HBTQ-personers rättigheter på arbetsplatser.

Jämställdhet

Ilitha Labantu är en ideell organisation som med stödsamtal, familjerådgivning, workshops och utbildningar stöttar kvinnor och barn som blivit utsatta för våld. Organisationen bedriver också ett framgångsrikt påverkansarbete gentemot polis, domstolar och makthavare. Tillexempel bidrog deras arbete till bildandet av Barnombudsmannen i Western Cape.


ABF Malmö, Skaraborg, Jönköping och Skåne, Medlefors folkhögskola, S-kvinnor, S-kvinnor Stockholms län, Unga Örnar och Akademikerförbundet SSR stödjer projekt i Sydafrika

Case från Sydafrika

Mer från Sydafrika

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika