Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Julia Mickiewicz är förbundssekreterare för ABF i Belarus. I oktober 2020 dömdes hon till fängelse för att ha deltagit i protesterna mot diktatorn Lukasjenka. Under mer än 20 år har Belarus styrts av Lukasjenkas regim. Tiden i fängelset skrämde inte Julia - tvärtom är hennes engagemang starkare än någonsin.

Belarus

Europa
Det har gått mer än 20 år sedan Sovjetunionens sammanbrott men Belarus är fortfarande en auktoritär stat. Oppositionella förföljs, oberoende fackföreningar och demokratiaktivister trakasseras. Palmecentret har kontakt med progressiva krafter som kämpar för ett demokratiskt samhälle.

I Belarus är det få som vågar engagera sig politiskt på grund av risken att förlora sitt jobb eller sin studieplats. Eftersom oppositionella partier har svårt att nå ut med information till befolkningen, är kännedomen om olika politiska alternativ låg. Palmecentret och våra medlemsorganisationer samarbetar med aktivister som vågar stå upp mot förtrycket och som vägrar skrämmas till tystnad. Internationell solidaritet är en av de faktorer som överhuvudtaget möjliggör existensen av fria krafter i dagens Belarus.

En viktig målgrupp för Palmecentrets projekt är ungdomar. ABF Gästrikebygden och Palmecentret samarbetar med ett folkbildningsprojekt med syfte att aktivera unga belarusier som kan sprida ett demokratiskt förhållningssätt vidare i samhället. Ungdomsgrupper som tränar i demokratisk mötesteknik och studiecirkelmetod finns nu i fyra regioner i landet och antalet engagerade ungdomar växer konstant.

Fakta Belarus

Belarus har ratificerat flera internationella konventioner och medborgerliga fri- och rättigheter är inskrivna i landets grundlag. Men rättigheterna begränsas av presidentförordningar och lagar, om exempelvis terrorism,  statens säkerhet eller förolämpning av presidenten. Fackföreningar och andra organisationer måste registrera sig för att vara lagliga. Att vara verksam i en icke-registrerad organisation är belagt med böter och fängelsestraff i upp till två år. Omfattande och oklara regler samt godtycklig tillämpning av regelverket är resurskrävande och svårhanterligt för det belarusiska civila samhället. Icke-registrerade organisationer får inte ta emot utländska medel och brott mot detta kan leda till fängelsestraff. Därför är majoriteten av de 2 200 registrerade organisationerna i Belarus knutna till staten och/eller ägnar sig åt annat än politik.

Samarbetsprojekten i Belarus genomförs tack vare Socialdemokraterna, ABF Gästrikebygden och Verdandi

Case från Belarus

Mer från Belarus

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika