Skriv ut
Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. Halva befolkningen lever i flyktingläger i Algeriet och de västsaharier som bor kvar har blivit andra klassens medborgare i sitt eget land. Palmecentret, SSU och S-kvinnor arbetar för att förbättra kvinnors ställning i Västsaharas frihetsrörelse.

I samarbete med Olof Palme-skolan, som drivs på initiativ av den lokala kvinnorättsorganisationen National Union of Sahrawi Women (NUSW), bidrar S-kvinnor i Stockholm och S-kvinnor i Dalarna till att ge ökad kunskap om politiskt deltagande och demokratiska processer. Skolan ligger i flyktinglägret Layyoun i Algeriet. I Olof Palme-skolan utbildas unga kvinnor inom såväl teoretiska basämnen som praktiska yrkesutbildningar, till exempel datorkunskaper och hantverk.

Den västsahariska befrielserörelsen Polisario är ett av de partier som medverkar i programmet Auktoritära och postauktoritära stater som drivs av Palmecentret i samverkan med Socialdemokraterna. I programmet ingår länder där utrymmet för politiska partier att verka är begränsat. Samarbetspartierna i programmet har en rad gemensamma utmaningar. Stöd utifrån kan periodvis vara avgörande för deras fortlevnad.

SSU stödjer Polisarios ungdomsförbund Ujsario. Genom utbildningar och erfarenhetsutbyte är målet att utveckla Ujsarios interndemokrati och organisatoriska kapacitet och att främja kvinnors representation i ledande befattningar.

Fakta Västsahara

Marocko har inte upphört med sina kränkningar av västsahariernas demokratiska rättigheter. Våld och trakasserier tillhör vardagen. I och med ockupationen reagerade den västsahariska frihetsrörelsen Polisario genom att bilda ett politiskt parti – Sahrawi Arab Democratic Party (SADR) – och inleda en väpnad konflikt mot Marocko.

Med stöd av FN kom en vapenvila till stånd 1991. Parterna var då överens om att vapenvilan skulle övervakas av FN som också fick i uppdrag att organisera en folkomröstning, i vilken västsaharierna skulle få välja mellan självständighet och integrering med Marocko. Så blev dock inte fallet. Marocko vägrade att acceptera villkoren för hur omröstningen skulle gå till.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: S-kvinnor, SSU och Socialdemokraterna

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...