Skriv ut
Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. Halva befolkningen lever i flyktingläger i Algeriet och de västsaharier som bor kvar har blivit andra klassens medborgare i sitt eget land. Palmecentret, SSU och S-kvinnor arbetar för att förbättra kvinnors ställning i Västsaharas frihetsrörelse.

Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975. Halva befolkningen lever i flyktingläger i Algeriet och de västsaharier som bor kvar har blivit andra klassens medborgare i sitt eget land. Palmecentret, SSU och S-kvinnor arbetar för att förbättra kvinnors ställning i Västsaharas frihetsrörelse.

I samarbete med Olof Palme-skolan, som drivs på initiativ av den lokala kvinnorättsorganisationen National Union of Sahrawi Women (NUSW), bidrar S-kvinnor i Stockholm och S-kvinnor i Dalarna till att ge ökad kunskap om politiskt deltagande och demokratiska processer. Skolan ligger i flyktinglägret Layyoun i Algeriet. I Olof Palme-skolan utbildas unga kvinnor inom såväl teoretiska basämnen som praktiska yrkesutbildningar, till exempel datorkunskaper och hantverk.

Den västsahariska befrielserörelsen Polisario är ett av de partier som medverkar i programmet Auktoritära och postauktoritära stater som drivs av Palmecentret i samverkan med Socialdemokraterna. I programmet ingår länder där utrymmet för politiska partier att verka är begränsat. Samarbetspartierna i programmet har en rad gemensamma utmaningar. Stödet handlar främst om möjlighet till medverkan i internationella konferenser som syftar till stärkt politikutveckling.

SSU samarbetar med Polisarios ungdomsförbund Ujsario. Genom utbildningar och erfarenhetsutbyte är målet att utveckla Ujsarios interndemokrati och organisatoriska kapacitet och att främja kvinnors representation i ledande befattningar.

Fakta Västsahara

Västsahara är ett land som gränsar mot Atlanten i väster, Marocko i norr, Algeriet i nordost och Mauretanien i öster och söder. Från 1880-talet var Västsahara en spansk koloni. När Spanien äntligen skulle släppa landet fritt 1975, blev det ockuperat av Marocko (i början med benäget bistånd av Mauretanien). Befrielserörelsen som bildats två år tidigare, Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), ledde den väpnade kampen mot ockupationsmakten, men en stor del av befolkningen tvingades fly till öknen i grannlandet Algeriet.

Den självständiga västsahariska republiken, SADR, utropades 1976 sedan förhandlingarna med Marocko och Spanien brutit samman och rent krigstillstånd rådde. Kriget pågick fram till 1991, då ett stilleståndsavtal slöts. FN lovade då att se till att en folkomröstning om självständighet skulle ske. Men folkomröstningen sköts upp, främst beroende på oenighet om vilka som skulle få delta i omröstningen.

Polisario har sedan dess inte tagit upp vapnen igen, utan verkar som en sekulär, fredlig befrielserörelse där demokrati och diplomati är dess främsta verktyg för att nå målet om ett befriat Västsahara.

 

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: S-kvinnor, SSU och Socialdemokraterna

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...