Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

I Zimbabwe förbjuder konstitutionen könsrelaterat våld och diskriminering av kvinnor – men efterlevnaden är extremt låg. ”Vårt jobb är att göra pappersrättigheter till verkliga rättigheter”, säger Sakhile Sifelani-Ngoma, ledare för Women in Politics Support Unit, WiPSU.

Södra Afrika

I södra Afrika arbetar Palmecentret med att stärka civilsamhällesorganisationer och fackföreningar så att de på ett mer strategiskt och gemensamt sätt kan mobilisera kvinnor, arbetare och andra marginaliserade grupper. Vår verksamhet i regionen syftar också till att stärka de politiska partiernas interndemokrati och deras samverkan med det civila samhället.

Ojämlikheten ökade mer i världen under 2020 än någonsin tidigare uppmätt. I Afrika där många av världens fattigaste länder finns, har nedstängningar till följd av pandemin på många platser lett till konsekvenser lika allvarliga som pandemin själv. Miljontals människor har förlorat sina inkomster i länder där sociala skyddsnät saknas. Tillgången till vatten och mat har försvårats av begränsningar i rörelsefriheten. Våld mot kvinnor har ökat. Sjukvården har inte mäktat med att möta alla människor som behöver vård och i Zimbabwe har människor själva behövt ta med sig mediciner, syrgas och sjukvårdsmateriel till sjukhusen.

Palmecentrets partnerorganisationer i södra Afrika tvingades till en stor omställning till följd av pandemin. Mycket verksamhet kunde digitaliseras, men samtidigt synliggjordes den stora klyfta som finns mellan de som har och inte har tillgång till internet. Parallellt fick därför andra innovativa lösningar tas till för att nå ut till människor.

Partners som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor ställde om till en mer uppsökande verksamhet på grund av restriktionerna. Många har tack vare det nått ut till kvinnor som inte hade sökt upp dem annars. I flera länder har även den offentliga debatten om våld mot kvinnor tagit fart.

Precis som i resten av världen står mångas hopp till vaccinerna. Men dessa har hittills fördelats ojämlikt, och flera partnerorganisationer har därför bedrivit påverkansarbete för en globalt rättvis tillgång till vaccin.

Palmecentret i södra Afrika

Länder: Angola, eSwatini, Madagaskar, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Zimbabwe, Demokratiska Republiken Kongo
Antal partnerorganisationer: 36
Aktiva medlemsorganisationer: ABF, ABF Gävleborg, ABF Borlänge-Nedansiljan, ABF Malmö, ABF Skaraborg, ABF Jönköping, IF Metall Blekinge, LO, S-Kvinnor, S-Kvinnor Stockholms län, Socialdemokraterna i Umeå, Kommunalarbetarförbundet, Kommunalarbetarförbundet avdelning Mitt, Unga Örnar Boråskretsen, Unga Örnar Väst och Medelfors Folkhögskola

Andra samarbetsorganisationer: Akademikerförbundet SSR, Olof Palmes Minnesfond, TCO.

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika