Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

I Zimbabwe förbjuder konstitutionen könsrelaterat våld och diskriminering av kvinnor – men efterlevnaden är extremt låg. ”Vårt jobb är att göra pappersrättigheter till verkliga rättigheter”, säger Sakhile Sifelani-Ngoma, ledare för Women in Politics Support Unit, WiPSU.

Södra Afrika

I södra Afrika arbetar Palmecentret med att stärka civilsamhällesorganisationer och fackföreningar så att de på ett mer strategiskt och gemensamt sätt kan mobilisera kvinnor, arbetare och andra marginaliserade grupper. Vår verksamhet i regionen syftar också till att stärka de politiska partiernas interndemokrati och deras samverkan med det civila samhället.

Flera länder i södra Afrika hamnar långt ner i demokratimätningar, bland annat Zimbabwe, Angola och Eswatini. Eswatini är även sedan ett par år tillbaka bland de tio värsta länderna för arbetstagare, enligt ITUC:s Global Rights Index.

Under pandemin ökade ojämlikheten i världen mer än någonsin tidigare uppmätt. I Afrika där många av världens fattigaste länder finns, ledde nedstängningar till följd av pandemin att miljontals människor förlorade sina inkomster i länder där sociala skyddsnät saknas. Och begränsningar av rörelsefriheten försvårade tillgång till vatten och mat.

Palmecentrets partnerorganisationer i södra Afrika tvingades till en stor omställning till följd av pandemin. Mycket av verksamheten kunde digitaliseras, men samtidigt synliggjordes de stora klyftor som finns mellan de som har och inte har tillgång till internet. Parallellt fick därför andra innovativa lösningar tas till för att nå ut till människor.

Partners som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor ställde om till en mer uppsökande verksamhet på grund av restriktionerna. Många har tack vare det nått ut till kvinnor som inte hade sökt upp dem annars. I flera länder har även den offentliga debatten om våld mot kvinnor tagit fart.

Flera partnerorganisationer drev också påverkansarbete för en global rättvis tillgång till vaccin, då covidvaccinen fördelades ojämlikt mellan länder, med ett stort överskott i rikare länder.

Palmecentret är också engagerade i det panafrikanska utbildningsprogrammet Program for Young Politicians in Africa (PYPA) för unga politiker från alla politiska partier med representation i parlamentet.  Palmecentret ansvarar för programmets genomförande i södra Afrika tillsammans med sydafrikanska ETU. 

Palmecentret i södra Afrika och Centralafrika

Länder i södra Afrika: Angola, eSwatini, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Zimbabwe.
I Centralafrika: Demokratiska Republiken Kongo.
Antal partnerorganisationer: 42
Aktiva medlemsorganisationer: ABF Borlänge-Nedansiljan, ABF Malmö, ABF Skaraborg, ABF Jönköping, ABF Skåne, ABF Östergötland, IF Metall Blekinge, LO, S-Kvinnor, S-Kvinnor Stockholms län, Socialdemokraterna, Socialdemokraterna i Umeå, Kommunalarbetarförbundet, Unga Örnar, Unga Örnar Boråskretsen, Unga Örnar Väst och Medlefors Folkhögskola.

Andra samarbetsorganisationer: Akademikerförbundet SSR, Olof Palmes Minnesfond, TCO.

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika