• Sydafrika

    Facklig kamp för rättvisa villkor

  • Burma

    Stöd kvinnors deltagande i fackföreningsrörelsen

  • Solidaritet

    I Olof Palmes anda

  • Västsahara

    Kvinnors rätt till utbildning