Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Mänskliga rättigheter och demokrati

Vad vi gör
Palmecentret står upp för mänskliga rättigheter och demokrati. Så här arbetar vi:

Starka organisationer

  • Vi stödjer organisationer i det civila samhället – eftersom organisering och folkbildning är grundbulten för människors möjlighet att göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle.
  • Vi samarbetar med socialdemokratiska systerpartier – för att välfungerande politiska partier är en förutsättning för att demokratin ska fungera.
  • Vi bidrar till starka fackföreningar – så att de bättre kan försvara arbetstagares mänskliga rättigheter som lön och arbetsvillkor.

Tillsammans är starkare

Genom Palmecentret sammanförs svenska och internationella organisationer, politiker och fackföreningar för att tillsammans hitta nya lösningar och bygga allianser.

Kunskap behövs för att förändra samhället – med folkbildning i centrum utbildar vi demokratikämpar världen över.

Ord har makt – med opinionsbildning och debatt arbetar Palmecentret för ökad mobilisering mot auktoritära krafter.


Ökat hot från auktoritära ledare och rörelser

Situationen i världen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter är allvarlig. 2019 var det trettonde året i följd då fler länder såg en tillbakagång i demokratin än de som kunde visa upp framsteg. Den antidemokratiska utvecklingen börjar bli det nya normala.

I ett växande antal länder tar auktoritära ledare över makten. I deras kölvatten vittnar minoritetsgrupper om att diskriminering och förföljelse mot dem fördjupas. Hot, våld och trakasserier ökar mot fackföreningar och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Läs mer i Palmecentrets rapport Frihet i fara.

Exempel på samarbetsprojekt

Alliansbygge mellan fackförbund och Balkans hbtq-rörelse

Hbtq-rörelsen har gjort enorma framsteg på Balkan, från en total osynlighet för 20 år sedan. Men dagens ökande polarisering och högerextrema aktivitet är ett bakslag även för hbtq-världen. Hatretorik, förföljelse och trakasserier ökar. ERA är en paraplyorganisation för hbtq-organisationer över hela Balkan och i Turkiet. Tillsammans med Palmecentret och HBT-S bygger ERA allianser med fackförbund och socialdemokratiska hbtq-vänliga partier. Under 2021 deltog mer än 1000 representanter i dialoger och nya samarbeten. Fler hbtq-personer har engagerat sig fackligt och partipolitiskt för sina rättigheter. Alla deltagande partier i samarbetet har uttryckt en ökad vilja att stödja hbtq-rörelsens krav.

 

Lokalt engagemang för att överbrygga motsättningar

Sociala problem och spänningar mellan olika nationaliteter intensifierades i Bosnien och Hercegovina under 2021. I kommunen Busovača ökade arbetslösheten till följd av covid-19. ABF Busovača är den enda organisationen i kommunen som samlar människor av olika nationalitet. Målet är att överbrygga motsättningar och öka medborgarnas inflytande i samhället. I samarbetsprojektet med Birkagårdens folkhögskola deltar framför allt arbetslösa ungdomar och kvinnor. Under året gjorde de ett stort framsteg när de lyckades påverka kommunens budget och lovades medel för sin verksamhet, och mer till kultur och unga. De har också startat ett lyckat samarbete med skolor och beslutsfattare i lokalt miljöarbete, bland annat sophantering.

Borgmästare skriver samhällskontrakt

I Albanien samarbetar Palmecentret med nätverket POP, som samlar en rad organisationer i det civila samhället. POP har lyckats med vad få andra aktörer i Albanien kan erbjuda; en plattform där medborgare och makthavare kan mötas.

Inför valet i april 2021 hade POP under en lång tid arrangerat möten och forum med politikernärvaro där medborgare fått komma till tals och uttrycka sina åsikter och behov.

Flera parlamentskandidater lovade därefter offentligt att prioritera de önskemål som de fått ta del av ifall de skulle bli valda. Det har även borgmästare i 12 kommuner gjort, genom att skriva under så kallade samhällskontrakt med POP. Under 2021 tillgodosåg kommunerna hälften av önskemålen i kontrakten.

Podcast når ut i Asien

När möjligheterna till fysiska möten försvann samtidigt som ledare i land efter land utnyttjade situationen med undantagstillstånd och attacker mot press- och yttrandefriheten, bestämde sig SocDem Asia för att hitta nya sätt att nå ut på. Ett lyckat sådant blev SocDem Asia Podcast. Genom podden kan SocDem Asia, som är en allians av progressiva och socialdemokratiska partier, tankesmedjor och nätverk i Asien, fortsätta att analysera och identifiera strategier mot den negativa utvecklingen. Flera svenska socialdemokrater har deltagit i podden.

Civilsamhälle under attack

Folkrörelser, fackföreningar och ideella organisationer över hela världen vittnar om hur deras medlemmar och ledare hotas, förföljs och fängslas. Det senaste decenniet är det civilsamhället som fått utstå den värsta försämringen i den globala demokratiska tillbakagången. En viktig del av Palmecentrets arbete i Sverige fortsatte 2021 att fokusera på det här genom ”Varning – frihet i fara”, som ett kommunikativt koncept.

I oktober 2021 lanserade vi rapporten ”Civila samhället under attack”, där vi zoomar in på hur det civila samhället förtrycks i sju av våra verksamhetsländer. Rapporten spreds digitalt tillsammans med en rad artiklar. Temat har återkommit i alla evenemang som Palmecentret medverkat vid under året.

Nu möts människor med olika tro

I Namibia har de olika religiösa samfunden haft stora svårigheter att samarbeta. Men numera sitter medlemmar från alla samfund tillsammans och diskuterar gemensamma frågor och utmaningar kring sin roll i samhället som trosfolk. Det här är ett resultat av civilsamhälles-organisationen Forum for the Future’s (FFF) samarbete med ABF Gävleborg. FFF bidrar till att stärka demokratin genom att vara en plattform där människor med olika bakgrund, tro och klass kan mötas, diskutera gemensamma frågor och påverka i beslut som rör deras liv.

Fler samarbetsprojekt

Läs mer

Kampanj: Frihet i fara

De auktoritära ledarna hotar, diskriminerar och förtrycker. De vill sluta få oss ta gemensamt ansvar för vår planet. De vill att vi slutar bry oss om våra medmänniskor. Men det finns också starka motkrafter. Över hela världen finns människor som vägrar vara rädda, som driver på för demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa.

Ödesvalet - en orosanmälan om ett brunt Europa

Lars Jederlunds Ödesvalet, som ges ut av Premiss förlag i samarbete med Palmecentret, beskriver partier som befinner sig till höger om den traditionella högern. Boken berättar vad de vill göra med Europa. Och konstaterar att det är klokt att ta dem på orden – de menar vad de säger!

Global Solidaritet 2020

I Palmecentrets tidning Global Solidaritet kan du läsa om hoten mot demokratin, och de motkrafter som Palmecentret stödjer – som inte låter sig tystas. Vill du beställa pappersex av tidningen? Maila: info@palmecenter.se

Studio solidaritet: om Frihet i fara

Varför styrs allt fler länder av auktoritära ledare? Vad är det som karaktäriserar dem, och varför går demokratin bakåt på global nivå? Hör rapportförfattaren till Frihet i fara! – Mats Wingborg i samtal med Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström. Modererar gör journalisten Somar Al-Naher.

Relaterat

Här arbetar vi

Afrika Asien Europa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika